Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Budżet obywatelski obowiązkowo na projekty środowiskowe? Metropolie zaniepokojone propozycją MKiŚ

   Powrót       24 lipca 2023       Planowanie przestrzenne   

Unia Metropolii Polskich dopytuje resort klimatu i środowiska o projekt nowelizacji przepisów dotyczących „usztywnienia” zasad wydatkowania pieniędzy z budżetu obywatelskiego. Chodzi o obowiązkowe wyodrębnienie puli środków na zadania związane m.in. ze zwiększaniem zazielenienia i retencją.

Podczas posiedzenia zespołu ds. klimatu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego UMP wystąpiła do ministerstwa klimatu i środowiska z pytaniem o postępy prac i decyzje w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Wątpliwości UPM dotyczą przepisu, który zobowiązuje miasta na prawach powiatu, by w ramach pieniędzy wydatkowanych na realizację budżetu obywatelskiego wyodrębniono pulę środków przeznaczoną na projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Według autorów nowelizacji, realizacja zadań finansowanych z wyodrębnionej części budżetu obywatelskiego ma prowadzić do zwiększania powierzchni biologicznie czynnej w miastach oraz retencji wód opadowych i roztopowych.

- W ocenie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zapis ten nie tylko rozszerza obowiązki miast na prawach powiatu, ale – przede wszystkim – ogranicza swobodę decydowania obywateli o tym, jakie projekty z budżetu obywatelskiego mają być realizowane – wskazano w komunikacie UMP.

Zmiana przepisów będzie analizowana

Obecny na posiedzeniu zespołu KWRiST Szymon Tumielewicz, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej podtrzymał deklarację wiceminister klimatu i środowiska Małgorzaty Golińskiej, która w maju mówiła, że przepisy dotyczące budżetów obywatelskich będą jeszcze analizowane.

- Decyzje w tym zakresie leżą powyżej Ministra Klimatu i Środowiska, są na poziomie KPRM no i potem parlamentu. Mogę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o wykaz prac legislacyjnych MKiŚ to ten projekt miał charakter priorytetowy i istotny. Natomiast jaki będzie dalszy harmonogram prac trudno jest z mojego poziomu przewidywać – wyjaśnił Szymon Tumielewicz w odpowiedzi na pytanie, czy prace nad projektem ustawy będą podjęte w obecnej kadencji parlamentu.

Zasady ustanawiania budżetu obywatelskiego zostały uregulowane w ustawie o samorządzie gminnym jako szczególna forma konsultacji z mieszkańcami. W przypadku miast na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe. Muszą one zagwarantować budżet obywatelski w wysokości co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Źródło: Serwis Samorządyw PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Które z technologii smart ograniczają wpływ na środowisko? Pytamy miast (24 lutego 2023)Zielony Kraków, czyli adaptacja do zmian klimatu w praktyce (18 listopada 2022)Pomysły w budżecie obywatelskim powinny być przemyślane (20 kwietnia 2022)Olsztyn: W mieście pojawią się tzw. "śmieciomaty" na butelki PET i aluminiowe puszki (23 kwietnia 2021)Lublin: Mieszkańcy mogą wskazać, gdzie posadzić drzewo (07 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony