Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Inwestycje mixed-use – nowy trend w planowaniu nieruchomości i przestrzeni miejskich

Nad Wisłą powstają kolejne centra handlowe, ale w niektórych miejscach zagranicą już widoczne jest zjawisko pustoszenia tych obiektów. Jak stworzyć bardziej praktyczną, wielofunkcyjną przestrzeń, służącą lokalnej społeczności przez lata? Rozmowa z André Decroix i Agnieszką Gutowską z Ceetrus Polska.

   Powrót       17 lutego 2020       Planowanie przestrzenne       Artykuł promocyjny   
André Decroix i Agnieszka Gutowska
André Decroix, dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji oraz Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu, leader komunikacji i CSR w Ceetrus Polska

Teraz Środowisko (TŚ): Ceetrus jest właścicielem 24 centrów handlowych. Ile nowych centrów handlowych powstaje w Polsce?

Agnieszka Gutowska (AG): Rynek centrów handlowych w Polsce rozwija się w ostatnich latach dynamicznie i wciąż obserwujemy otwarcia nowych obiektów. Według danych zgromadzonych przez Polską Radę Centrów Handlowych w pierwszej połowie 2019 roku do użytku oddano ponad 168,7 tys. mkw. powierzchni handlowej, a w budowie jest 338,7 tys. mkw. powierzchni handlowej.

TŚ: Tymczasem, mamy już na świecie do czynienia z tzw. martwymi centrami handlowymi, stawianymi z rozmachem obiektami, których nikt już nie chce odwiedzać. Zakupy internetowe, potrzeba relaksu… Skoro zmienia się podejście konsumentów, deweloperów też czekają zmiany.

André Decroix (AD): Zdecydowanie, deweloperzy są tego świadomi. W Ceetrus bazujemy na dwóch założeniach naszej nowej strategii zrównoważonego rozwoju: C- i T+, czyli carbon neutral i teritory plus. Pierwsze z nich to odpowiedź na niepokojące zmiany klimatu, drugie - na potrzeby lokalnych społeczności.

AG: Zgodnie z tą wizją, Ceetrus jako partner rozwoju miast chce tworzyć nowoczesne, tętniące życiem obiekty, budowane zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Miejsca mają wpisywać się w lokalne otoczenie, zapewniać innowacyjne rozwiązania i usługi, ułatwiać ludziom spotkania i budowanie więzi społecznych. Obecnie firma pracuje nad projektami dwóch nowych, wielofunkcyjnych obiektów na Mazowszu – w Góraszce i w warszawskim Wilanowie. W projektach łączymy przestrzenie o charakterze handlowym, rozrywkowym, biurowym, a także tereny zielone, wyposażone w elementy małej architektury, z których mogą korzystać lokalne społeczności. Modernizujemy także działające obiekty handlowe na terenie całego kraju.

TŚ: Jakie działania prowadzone są w ramach modernizacji obiektów handlowych?

AG: W zakresie „carbon neutral”, firma podejmuje się ograniczenia śladu węglowego wytwarzanego zarówno przez obiekty, jak i pracowników, realizuje działania na rzecz bioróżnorodności oraz ograniczenia konsumpcji mediów. Stwarzamy odwiedzającym warunki do podejmowania prośrodowiskowych wyborów. W pobliżu naszych centrów handlowych mieszczą się więc przystanki komunikacji miejskiej, a przy wejściach do większości obiektów ustawiliśmy wiaty rowerowe oraz samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Dodatkowo, klienci odwiedzający Galerię Bronowice, Centrum Handlowe Auchan Bielany oraz Centrum Handlowe Auchan Legnica mogą skorzystać ze stacji rowerów miejskich. Dzięki umowie podpisanej w 2019 roku z firmą GreenWay, w 14 Centrach Handlowych Auchan można korzystać z ładowarek do samochodów elektrycznych. W najbliższych miesiącach planujemy instalacje kolejnych urządzeń. Z kolei, aby zachęcić pracowników do korzystania z komunikacji publicznej podczas dojazdów do pracy, firma finansuje połowę kosztu doładowania 90-dniowej Warszawskiej Karty Miejskiej.

TŚ: Jak jeszcze można zneutralizować wpływ istniejących obiektów na środowisko?

AD: Poprzez lepsze zarządzanie wodami opadowymi, tworzenie parków kieszonkowych czy łąk wokół obiektów handlowych, inwestowanie w zieloną infrastrukturę. W Lyonie we Francji dach naszego centrum handlowego Caluire jest wykorzystywany przez mieszkańców pod uprawy, w duchu urban farming. W innym mieście stworzyliśmy obiekt plus energetyczny o mieszanej biurowo-hotelowej funkcji. Ostatnio przy francuskich obiektach rozważamy wprowadzenie nie tyle elektrycznych rowerów, a wodorowych! Na polskim podwórku też nie brakuje działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. W Bydgoszczy tworzymy obecnie zieloną strefę rekreacyjną, gdzie znajdują się przyrządy do ćwiczeń, ławki, ścieżki biegowe i rowerowe, a także chodniki, które ułatwiają dotarcie do centrum od przystanku tramwajowego. Z kolei w Płocku – zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne na dachu.

AG: Niektóre z wprowadzanych rozwiązań wynikają z posiadania lub starań o uzyskanie dla naszych obiektów certyfikatu branżowego BREEAM-In-Use. W Centrum Handlowym Auchan Gdańsk, Centrum Handlowym Auchan Hetmańska, Galerii Bronowice, Galerii Łomianki we współpracy ze specjalistami zajmującymi się ochroną środowiska i ogrodnikami prowadzimy programy nasadzeń drzew, krzewów i traw. Na terenach otaczających centra handlowe wytyczamy również szlaki dla ptaków i instalujemy hotele dla owadów zapylających, co wspiera utrzymanie bioróżnorodności.

TŚ: Centra handlowe stają się przestrzenią, w której ludzie spędzają coraz więcej czasu, co jest okazją do edukowania odwiedzających, co w przypadku troski o środowisko ma niebagatelne znaczenie.

AG: 2328 dni, 600 wydarzeń CSR stanowiących 63 proc. wszystkich aktywności dla klientów – to krótki bilans działań edukacyjnych realizowanych w naszych centrach i galeriach handlowych w 2019 roku. Były to zarówno kampanie edukacyjne dla dzieci, jak i wydarzenia kierowane do młodzieży i dorosłych. Nasi klienci chętnie angażują się w akcje zbiórki surowców wtórnych. Obecnie w kilku naszych centrach handlowych prowadzimy działania zachęcające do wymiany jednorazowych produktów na wielorazowe, np. plastikowych butelek na bidony wielokrotnego użytku czy też zamiany jednorazowych toreb na zakupy na materiałowe. Te działania wynikają z drugiego filaru strategii CSR, wspomnianego „teritory plus”, które ma celu integrację i angażowanie lokalnej społeczności.

Z kolei w trakcie prac projektowych nad nowymi obiektami zawsze skupiamy się na tym, by wkomponowały się one w otaczającą je przestrzeń, wnosiły nowe funkcje i odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności. Dlatego prowadzimy badania opinii społecznej i zapraszamy mieszkańców na konsultacje społeczne. Tak jest m.in. w przypadku naszej nowej inwestycji w warszawskim Wilanowie. Wilanów Park będzie obiektem mixed-use, czyli łączącym różne funkcje i przestrzenie, w tym między innymi tereny zieleni z obiektami z funkcjami rozrywki, gastronomii i handlu.

TŚ: To rzeczywiście nietypowa inwestycja (więcej o założeniach Wilanów Park pisaliśmy tutaj), w której współtworzenie od początku angażowani są urbaniści, architekci i lokalna społeczność. Co można osiągnąć przy uważnym planowaniu przyszłej inwestycji?

AD: Wilanów Park to urbanistyczny koncept, który pozwoli nam zebrać doświadczenia do kolejnych nowatorskich inwestycji. Naszą ambicją jest zagospodarować teren, którym dysponujemy w jak najbardziej efektywny i zrównoważony sposób. Zarówno pod kątem społecznym, jak i środowiskowym. Przykładowo, poza tworzeniem obiektów retencji wody opadowej, chcemy zachować najwięcej istniejących, starych drzewostanów jak to możliwe, co nie jest częstą praktyką wśród deweloperów. Ziemię wykopaną przy budowie parkingu podziemnego planujemy zagospodarować na stworzenie małego wzgórza na granicy działki. Obsadzone roślinnością wzniesienie zapewni izolację akustyczną, ponieważ w pobliżu będzie przebiegać trasa szybkiego ruchu. Wzgórze stanie się również ciekawym terenem rekreacyjnym. Redukujemy tym samym ilość wywożonych odpadów i ograniczamy koszty ekologiczne – transport takiej ilości ziemi to dziesiątki przejazdów samochodów ciężarowych. Tego typu działania są w zasięgu ręki, ale niezbędne jest ich wcześniejsze zaplanowanie. W ramach założenia T+, planujemy dyskusje z mieszkańcami Wilanowa, gdyż chcemy rozwijać części niekomercyjne i stworzyć przestrzeń wykorzystywaną docelowo do różnych inicjatyw społecznych.

TŚ: Co jest głównym wyzwaniem w uwzględnianiu głosów mieszkańców?

AD: Zgrać ze sobą marzenia, które poznajemy w czasie konsultacji, wyjść naprzeciw potrzebom, jednocześnie urealniając zgłaszane idee. Zaangażowane osoby, często mają bardzo niecodzienne, ale przez to inspirujące pomysły.  Dbamy również o partnerskie stosunki z samorządem lokalnym, ponieważ przestrzeń danej gminy poddana będzie zmianom. Góraszka, w której centrum handlowe połączymy z wyjątkowym parkiem rozrywki,  dzięki tej inwestycji ożywi się i przyciągnie większą liczbę przyjezdnych. Wilanów Park z oranżerią dostępną dla mieszkańców cały rok będzie miejscem odpoczynku i rekreacji, które pozwoli na organizację warsztatów, gier sportowych czy koncertów plenerowych.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Eco-MiastoTekst powstał w ramach projektu Eco-Miasto, którego celem jest rozpowszechnienie i wdrażanie w polskich gminach dobrych praktyk w zrównoważonym rozwoju. Projekt organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Teraz Środowisko jest wieloletnim patronem medialnym projektu.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Interpretacja kryteriów Taksonomii UE dla sektora budownictwa i nieruchomości. Ankieta MRiT (25 marca 2024)Obowiązkowe plany adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Projekt poselski (22 marca 2024)Dostępne fundusze na rzecz środowiska (07 marca 2024)Inwestycje w OZE z przyspieszeniem. Jak wdrożyć narzędzie z dyrektywy RED III (04 marca 2024)Planowanie przestrzenne: know-how od ekspertów MRiT (27 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony