Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
OPTI-ENER – opiekun Twojego komfortu i… budżetu domowego firmy Hewalex
System C – nowy wymiar efektywności energetycznej. Zarządzenie ogrzewaniem i chłodzeniem obiektów komercyjnych firmy Glen Dimplex Polska

Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

a+a-    Powrót       25 września 2019       Zrównoważony rozwój   

Dzisiaj, 25 września obchodzimy 4. rocznicę ustanowienia Agendy 2030, w której zdefiniowano 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Polska jest wśród państw dążących do ich osiągnięcia i uczynienia świata w 2030 roku bardziej sprawiedliwym.

ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało wyniki badania na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli planu Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2030 roku. To pierwsze tego typu badanie sprawdzające postawy Polaków wobec globalnych wyzwań określonych przez ONZ.

Priorytet: jakość życia

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

25 września 2015 r. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przyjęto „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Jej ważnym elementem są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Stanowią one mapę głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Ich realizacja ma uczynić życie na Ziemi lepszym dla całego ekosystemu, a przede wszystkim stworzyć szansę na rozwój dla przyszłych pokoleń. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) stały się ważnym punktem odniesienia dla krajów, organizacji pozarządowych i biznesu. Ich duże znaczenie wynika między innymi z tego, że odnoszą się do wszystkich państw, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, a na możliwości ich realizacji warto patrzeć nie tylko z globalnego, ale też z krajowego punktu widzenia.
Wyniki badania wskazują, że najwyżej oceniono kwestie odnoszące się do jakości życia i własnego samopoczucia, czyli „zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu” (26 proc.) oraz „wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa” (22 proc.). Również 22 proc. wskazań uzyskał cel dotyczący przeciwdziałania zmianom klimatu, co oznacza, że Polacy przywiązują coraz większą wagę do zagadnień środowiskowych.

- Zrównoważony rozwój obliguje do zapewnienia odpowiednich warunków życia dla ludzi obecnie i w przyszłości. Ważne jest, że Polacy dostrzegają nie tylko potrzebę poprawy jakości życia obecnie, ale widzą też konieczność przeciwdziałania zmianom klimatycznym. To pokazuje, że myślą globalnie i chcą lepszego świata także dla swoich dzieci - mówi Tadeusz Joniewicz, menedżer ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. - Badanie dowodzi, że trzeba też więcej mówić o roli Celów Zrównoważonego Rozwoju, które dobrze pokazują, na jakich działaniach trzeba się skupić. Ważną rolę w procesie zmian odgrywają firmy. Powinny wspierać nie tylko inicjatywy społeczne, ale też wdrażać rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu i w ten sposób przyczyniać się do przeciwdziałania zmianom klimatu - dodaje Tadeusz Joniewicz.

Polacy o wyzwaniach dla świata

Inaczej przedstawiają się priorytety rozwojowe w kontekście globalnym. Tu Polacy pozostają bardziej zgodni. Aż 44 proc. respondentów przyznało, że najważniejszym celem powinno być wyeliminowanie głodu oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Należy również zadbać o dostęp do wody i odpowiednie warunki sanitarne (35 proc.), a także wyeliminować ubóstwo (32 proc.).

Najmniej zrozumiałym celem, a zarazem wymagającym edukacji w tym zakresie, jest cel 17. dotyczący współpracy na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju („Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju”). Globalne problemy wymagają zaangażowania różnych podmiotów. Z tego powodu ranga celu 17. powinna być podkreślana i realizowana. Polacy wśród podmiotów ponoszących największą odpowiedzialność za realizację zrównoważonego rozwoju wymieniają: rządy wszystkich państw (68 proc.), każdego z nas (45 proc.), rządy państw rozwiniętych (27 proc.), międzynarodowe korporacje (27 proc.).

Polacy o wyzwaniach dla firm

Badanie pokazuje również, jak Polacy postrzegają odpowiedzialność firm za zrównoważony rozwój. Najwyższy procent wskazań otrzymały działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego: przechodzenie na odnawialne źródła energii, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz akcje proekologiczne.

Więcej informacji: www.odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs.

Źródło: FOB

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Chcesz chronić środowisko? Zapobiegaj marnowaniu żywności! (16 października 2019)Pierwsza w historii zielona kampania wyborcza za nami. Do czego zobowiązali się zwycięzcy? (14 października 2019)XIV Forum Liderów Ochrony Środowiska już 24 października (11 października 2019)Logika cyrkularna zakrawająca na science-fiction? Witajcie w świecie fińskich wizjonerów (10 października 2019)Smart narzędzia, czyli o instrumentach wsparcia dla rozwoju idei smart city w Polsce (10 października 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony