Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Jakie dane będą gromadzone w ewidencji CEEB?

W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) będą zbierane m.in. wyniki kontroli, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku czy informacje o wymaganej termomodernizacji budynku oraz otrzymanych dofinansowaniach.

   Powrót       13 kwietnia 2023       Energia   

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ws. szczegółowych danych i informacji gromadzonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Obecnie ewidencja CEEB zawiera informacje m.in. w zakresie liczby i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach. Projektowane rozporządzenie ma jednak znacznie rozszerzyć ten zakres.

Projekt rozporządzenia przewiduje gromadzenie w CEEB danych technicznych w zakresie budynku lub jego części, źródeł ciepła, energii elektrycznej i spalania paliw, a także informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli czy udzielonych dofinansowań związanych z ochroną powietrza.

Informacje w zakresie budynku

Wśród informacji dotyczących budynku lub jego części wymienia się m.in. średnią wysokość kondygnacji ogrzewanych, grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą lub garażem, grubość ocieplenia stropodachu, dachu, ścian zewnętrznych. Dodatkowo w bazie CEEB gromadzone będą dane w zakresie średniej temperatury pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym oraz ich powierzchni, stanu instalacji centralnego ogrzewania, stanu stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych czy informacja o wymaganej termomodernizacji budynku.

Informacje w zakresie wykorzystywanych źródeł energii

Informacje dotyczące źródeł ciepła, energii elektrycznej i spalania paliw będą obejmować natomiast m.in. rodzaj wykorzystywanych źródeł ciepła, nominalną moc cieplną lub elektryczną, rodzaj paliwa i jego roczne zużycie, rok montażu i produkcji, potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych, klasę kotła na paliwo stałe czy sposób podawania paliwa w kotle na paliwo stałe. W CEEB dostępna będzie ponadto informacja o planowanej wymianie źródła ciepła.

Informacje o wynikach kontroli

W rozporządzeniu wskazuje się ponadto, że w bazie CEEB znajdą się informacje w zakresie daty, uczestników i wyników kontroli m.in. przewodów kominowych oraz kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz odprowadzania nieczystości ciekłych.

Dodatkowo w CEEB znajdą się informacje dotyczące przyznanej premii, udzielonej ulgi podatkowej lub udzielonym ze środków publicznych dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, w zakresie: rodzaju i kwoty udzielonego dofinansowania, całkowitego kosztu przedsięwzięcia, przedmiotu i źródła dofinansowania, okresu trwałości przedsięwzięcia, w ramach którego udzielono dofinansowania.

Czytaj też: Statystyka CEEB - ponad 5 mln kotłów na paliwa stałe

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projektodawca zaznacza jednak, że rozszerzenie zakresu informacji „zostanie uzależnione od gotowości technicznej samego systemu”.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wybrane dane z CEEB zostaną udostępnionie dla inwentaryzacji źródeł ciepła (21 września 2023)Szybki rozwój pomp ciepła pomoże obniżyć rachunki za ogrzewanie o 20% (02 maja 2023)Kolejna edycja programu Mój Prąd rusza w Dzień Ziemi (21 kwietnia 2023)Ban na paliwa kopalne w domach? Polska nie jest w trudnej sytuacji (17 kwietnia 2023)Kolektory słoneczne wychodzą z technologicznego cienia? Szansa dla Polski (11 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony