Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Samorządy mają mało czasu na złożenie oświadczenia ws. cen energii

Samorządy do 27 lipca br. mają złożyć oświadczenia ws. niższych cen energii elektrycznej. Jakie są jednak gwarancje odzyskania nadpłaty od podmiotu, z którym umowa już nie obowiązuje? O tę i inne kwestie pyta Marek Wójcik z ZMP. ME odpowiada.

   Powrót       04 lipca 2019       Energia   

Podpisana przez prezydenta ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 poz. 1210) - tzw. ustawa o cenach prądu – obowiązuje od 29 czerwca br. Zgodnie z jej zapisami samorządy mają czas do 27 lipca br. na złożenie oświadczenia(1) uprawniającego do utrzymania ceny energii elektrycznej w II półroczu 2019 r. na poziomie z dnia 30 czerwca 2018 r.

Kto musi złożyć oświadczenie?

Jak przypomina resort energii, uprawnionymi do niższych cen są m.in. „szpitale i jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne”. Zgodnie z przepisami uprawnionymi są także „inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej”.

Związek Miast Polskich pyta a ME wyjaśnia przepisy

- Jaki tryb będzie obowiązywał w przypadku umów zakończonych w trakcie roku 2019 jeszcze przed wejściem w życie przepisów? Jeśli np. gmina miała zawartą umowę do dnia 30.04.2019 r. obecnie dostawy realizuje inny podmiot. Jakie są gwarancje, że taka gmina „odzyska nadpłatę” od podmiotu, z którym umowa już nie obowiązuje? – pyta ekspert ze Związku Miast Polskich (ZMP), pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych Marek Wójcik, który wystosował do ministerstwa szereg pytań dotyczących przepisów ustawy. - Czy przewidywany jest jakiś mechanizm systemowy w przypadku uchylania się sprzedawców od obowiązku wyrównania nadpłaconych kwot? – dopytuje.

- Obowiązek ustawowy stosowania cen i stawek opłat w 2019 r. (uwzględniając zróżnicowanie uprawnień poszczególnych grup odbiorców końcowych w I i w II półroczu) na poziomie roku 2018 dotyczy wszystkich umów, niezależnie od tego, jakiej części roku te umowy dotyczą - podało w odpowiedzi ministerstwo energii. Jak dodano, „ustawa w art. 18, przewiduje nakładanie kar na przedsiębiorstwa obrotu w przypadku niewywiązywania się z ich obowiązków wynikających z ustawy”.

„Niezbędne informacje w rozporządzeniu”

Wójcik pytał także o to czy oświadczenie „o którym mowa w art. 5 ust. 1b zmienionej ustawy wyczerpuje uwiarygodnienie obowiązującej na dzień 30.06.2018 r. stawki, wobec czego nie będzie konieczności przedkładania aktualnemu sprzedawcy faktur”. - Jeżeli faktury miałyby obowiązywać, to w jakiej formie? - dopytuje Marek Wójcik. Zapytał także o sytuację gmin, „które w 2018 r. miały zawartą umowę na dostawę energii z jedną ceną (bez podziału na grupy taryfowe), a w kolejnych miesiącach u odbiorcy nastąpiła zmiana grupy taryfowej”.

Jak odpowiada ministerstwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące zarówno zakresu, trybu, terminów oraz „sytuacji szczególnych” - których mianem określono gminy, w przypadku których nastąpiła zmiana grupy taryfowej - określone zostaną w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Jak czytamy z kolei w ustawie, Minister Energii wydać ma je w terminie 21 dni od dnia jej wejścia w życie.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dekarbonizacja w 11 lat. Co rekomenduje Rada BEiK (16 lutego 2024)Czas na zmianę, czyli więcej o efektywności energetycznej (15 lutego 2024) Corab wprowadza na rynek własną gruntową pompę ciepła Encor w wersji premium (14 lutego 2024)Pies i jego ogon (13 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony