Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2022 02 października 2022

Ceny referencyjne energii z OZE w 2022 r. Trwają konsultacje publiczne projektu

Opublikowano projekt rozporządzenia ws. ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE. W trzech przypadkach wartości cen pozostają niezmienione, a w 28 przypadkach (głównie instalacji wytwarzania biogazu i biomasy) zostają podwyższone.

   Powrót       25 sierpnia 2022       Energia   
Opublikowano projekt rozporządzenia ws. ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) zawiera delegację do wydania przez ministra właściwego do spraw klimatu rozporządzenia określającego:

  • maksymalną cenę za 1 MWh, za jaką może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwaną „ceną referencyjną”;
  • a także okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1, oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1, obowiązujący wytwórców, którzy w danym roku wygrają aukcję.

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano w środę projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje (nr z wykazu: 912). Jak podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), ceny referencyjne są sygnałem dla inwestorów pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na partycypację w aukcyjnym systemie wsparcia.

Wyższe ceny referencyjne dla biogazu i biomasy. PV bez zmian

Według projektu w trzech przypadkach zaproponowane wartości cen referencyjnych pozostają niezmienione względem cen z 2021 r., a w 28 przypadkach (głównie instalacji wytwarzania biogazu i biomasy) zostają podwyższone. – Jest to związane nie tylko z wyższymi kosztami wytwarzania w tych źródłach (przede wszystkim rosnącymi kosztami pracy i usług, a także wysokimi kosztami surowca, betonu i stali), rekordowym na przestrzeni ostatnich lat poziomem inflacji, lecz także z sytuacją geopolityczną oraz potrzebą pilnego uniezależniania się od dostaw paliw pochodzących z kierunku Europy Wschodniej. W tym celu zdecydowano o skierowaniu do rynku silnego bodźca inwestycyjnego w postaci zwiększonej ceny referencyjnej, głównie dla wytwórców biogazu oraz innych źródeł opartych na biomasie, która w ocenie projektodawcy zdynamizuje rozwój tego segmentu rynku oze i wpłynie na większe zainteresowanie potencjalnych wytwórców finalizacją projektowanych instalacji. Jest to szczególnie istotne dla potrzeb budowanego w Polsce rynku biometanu, którego rozwój jest kluczowym elementem uniezależniania się od zewnętrznych dostaw gazu – wskazano w uzasadnieniu projektu. Na zwiększenie cen referencyjnych dla biogazu wpłynęły ponadto wnioski Komisji Europejskiej zmierzające do zwiększenia produkcji biometanu w celu osiągnięcia poziomu 35 mld m3 do 2030 r.

Z kolei argumentem za utrzymaniem cen referencyjnych dla instalacji PV na dotychczasowym poziomie 320 zł/MWh są wnioski branży składane do projektodawcy umotywowane znaczącym rozwojem tych technologii, co mimo zwiększenia poziomu inflacji wpłynęło na zmniejszenie kosztów jej dostępności i wytwarzania. Jak dodano w uzasadnieniu projektu, argumentem za utrzymaniem poziomów cen dla technologii PV są też wyniki aukcji rozstrzyganych przez Prezesa URE w 2021 r.

Dla instalacji hybrydowych wyznaczono ceny referencyjnej na poziomie 0 zł/MWh. - Przesłankami dla takiego postępowania jest brak notyfikacji systemu aukcyjnego dla instalacji hybrydowych, jak również głębokie zmiany w tym obszarze zaprojektowane i procedowane w ramach nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC99), które planowane są do wejścia w kolejnym roku kalendarzowym – wyjaśniono.

Listę proponowanych cen referencyjnych dla instalacji OZE orazinstalacji zmodernizowanych można znaleźć w projekcie rozporządzenia. Link do RCL w przypisie dolnym(1).

Jak wskazano w OSR, „projektowana regulacja będzie obowiązywała w roku wydania” oraz dopóki „nie zmienią się koszty prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu energii w instalacjach OZE i nie zostanie wydanie nowe rozporządzenie”.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363354/katalog/12906445#12906445

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wycieki z gazociagów Nord Stream a klimat. Komentarze ekspertów (30 września 2022) Granty dla młodych innowatorów sektora OZE w ramach programu Science ONDE Flow Innovation Academy (26 września 2022)Nowe indeksy OZE na TGE. Gdzie znajdą zastosowanie? (20 września 2022)Gdynia najbardziej innowacyjnym energetycznie samorządem w Polsce. Konkurs rozstrzygnięty (16 września 2022)Konferencja “Przeminęło z węglem. Regiony górnicze w poszukiwaniu nowej energii” w październiku (15 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony