Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Certyfikacja usuwania dwutlenku węgla. Propozycja nowych unijnych ram

Komisja Europejska przyjęła w środę wniosek ws. pierwszych unijnych dobrowolnych ram w celu wiarygodnego certyfikowania wysokiej jakości usuwania dwutlenku węgla. Może to stworzyć nowe możliwości biznesowe dla rolników, leśników i zarządców gruntów.

   Powrót       01 grudnia 2022       Zrównoważony rozwój   
Pochłanianie dwutlenku węgla

- Wniosek dotyczący unijnej certyfikacji usuwania dwutlenku węgla jest historycznym krokiem w walce z kryzysem klimatycznym. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy znacznie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, ale musimy również usunąć dwutlenek węgla z atmosfery – komentuje Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu. Pakiet „Fit for 55” ma na celu ograniczenie dużych emisji gazów cieplarnianych. Natomiast obecnie ustanawiane ramy regulacyjne mają zachęcać „do usuwania dwutlenku węgla za pomocą technologii lub naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla”.

- Wniosek ten pomoże w osiągnięciu ambitnego celu UE, jakim jest pochłanianie do 2030 r. 310 mln ton dwutlenku węgla w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF), oraz w promowaniu działań w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych zgodnie z regulacjami w obszarze odbudowy przyrody i praktykami gospodarki o obiegu zamkniętym, określonymi w planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Pomoże to przedsiębiorstwom w sprawozdawczości na temat ich śladu klimatycznego zgodnie z dyrektywą w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i powiązanymi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także zapewni większą przejrzystość w zakresie twierdzeń dotyczących neutralności klimatycznej ze strony organizacji publicznych i prywatnych – czytamy w komunikacie Komisji.

Takie technologie przemysłowe, jak produkcja bioenergii z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (skrót z ang. BECCS) lub bezpośrednie wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla z powietrza (skrót z ang. DACCS), mogą wychwytywać dwutlenek węgla i składować go w sposób trwały – przypomina KE. I wskazuje na praktyki rolnictwa regeneratywnego, które mogą zwiększyć składowanie dwutlenku węgla w glebach i lasach lub ograniczyć uwalnianie dwutlenku węgla z gleb.

- Certyfikowane pochłanianie dwutlenku węgla stwarza nowe możliwości biznesowe dla rolników, leśników i zarządców gruntów, którzy chcieliby pójść dalej, jeśli chodzi o korzyści dla klimatu i środowiska – zauważa Frans Timmermans.

Ponadto wspomina się także trwałe produkty i materiały (np. drewnopochodne wyroby budowlane), które mogą związać dwutlenek węgla na kilkadziesiąt lat.

QU.A.L.ITY

W rozporządzeniu zaproponowano cztery kryteria QU.A.L.ITY, które mają zapewnić przejrzystość i wiarygodności procesu certyfikacji. Są to:

  1. Quantification - mierzalność: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą być dokładnie mierzone i muszą przynosić jednoznaczne korzyści dla klimatu;
  2. Additionality - dodatkowość: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą wykraczać poza już istniejące praktyki i wymogi prawa;
  3. Long-term storage - długotrwałe składowanie: Certyfikaty są powiązane z okresem składowania dwutlenku węgla w celu zapewnienia trwałego składowania;
  4. Sustainability - zrównoważony charakter: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą chronić cele zrównoważonego rozwoju, takie jak przystosowanie się do zmiany klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, zasoby wodne i morskie oraz różnorodność biologiczna, lub przyczyniać się do ich realizacji.

Dalsze działania

Przedstawiony wczoraj wniosek opiera się na ubiegłorocznym komunikacie KE ws. zrównoważonego obiegu węgla.

Wniosek(1) będzie przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim i Radzie Unii Europejskiej zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Komisja ze wsparciem ekspertów na podstawie kryteriów QU.A.L.ITY opracuje metody certyfikacji dostosowane do różnych rodzajów działań związanych z usuwaniem dwutlenku węgla. Pierwsze posiedzenie grupy ekspertów zaplanowano na pierwszy kwartał 2023 r.

Artykuł powstał na podstawie komunikatu prasowego KE.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje certyfikację usuwania dwutlenku węgla, aby pomóc w osiągnięciu zerowych emisji netto
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_7156

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polskie cele redukcji emisji poniżej unijnego 17,7%. Komisja Europejska a NECPS (30 kwietnia 2024)RED III a biomasa drzewna. Ograniczenie pozyskania drewna dla energetyki zgodnie z prawem unijnym (18 kwietnia 2024)System certyfikacji usuwania dwutlenku węgla zatwierdzony przez PE. Na razie dobrowolny (12 kwietnia 2024)W Polsce jest 2184 wielkotowarowych ferm drobiu. Co na to środowisko i społeczeństwo? (10 kwietnia 2024)29,8% OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. Omawiamy projekt aktualizacji KPEiK (06 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony