Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. Sprzedaży Energii Energomix Sp. zo. o.
Opracowania, pozyskiwanie dofinansowań, strategiczne dokumenty, konsulting firmy Ekodialog

Co dwa źródła to nie jedno

a+a-    Powrót       09 października 2017       Energia   

Jednym z zarzutów wobec OZE jest ich uzależnienie od czynników zewnętrznych, które powodują okresowość i znaczną zmienność produkcji. Odpowiedzią mogą być instalacje hybrydowe, którymi zainteresowanie bada aktualnie Ministerstwo Energii.

Art. 2 pkt 11a ustawy o OZE wskazuje, że hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii to zespół co najmniej dwóch instalacji OZE, wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła energii, różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących w wyniku połączenia spójny funkcjonalnie i obszarowo zestaw. Zespół takich instalacji (np. wiatrak z fotowoltaiką) może być ponadto wspomagany magazynem energii i wówczas oddawana z tego magazynu energia jest również traktowana jako pochodząca z odnawialnego źródła energii.

Instalacja hybrydowa a układ hybrydowy

Hybrydowej instalacji OZE nie należy mylić z układem hybrydowym, w skład którego wchodzić mogą nie tylko źródła odnawialne, ale również konwencjonalne, pracujące na wspólny kolektor. Definicja układu hybrydowego nie jest zresztą w polskim porządku prawnym niczym nowym. Do ustawy o OZE została zaczerpnięta z wydanego w 2012 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229).

Uniemożliwić obchodzenie prawa

W przedstawionym w czerwcu br. projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC27(1)) Ministerstwo Energii proponuje doprecyzowanie definicji hybrydowej instalacji OZE. Zabieg ma polegać na dodaniu dodatkowej funkcjonalności pozwalającej na spłaszczenie krzywej produkcji w drodze współpracy co najmniej dwóch źródeł o różnej charakterystyce. Autorzy projektu proponują wprowadzenie warunku, zgodnie z którym żadna z instalacji wchodzących w skład hybrydy nie będzie mogła przekraczać 80 proc. ogółu mocy zainstalowanej, zaś stopień wykorzystania mocy całej instalacji będzie musiał przekraczać przywoływany wielokrotnie w ustawie próg 3504 MWh/MW/rok. Brak wymogu zachowania minimalnej proporcji rodziłoby zdaniem projektodawców ryzyko podejmowania działań pozornych polegających na instalowaniu marginalnych mocy, które w efekcie nie pozwalałyby na pełnienie funkcji stabilizacyjnej, a dokonywane byłyby jedynie w celu uzyskania statusu instalacji hybrydowej. Ostatni warunek oznacza w praktyce, że aby uzyskać status instalacji hybrydowej, musi ona pracować co najmniej przez 40 proc. godzin w roku. Dodatkowo w nowelizacji proponuje się doprecyzowanie aspektu spójności obszarowej instalacji hybrydowej. Rząd proponuje, aby (podobnie jak w przypadku klastrów energii) obszar działania takiej instalacji nie przekraczał granic jednego powiatu lub pięciu graniczących ze sobą gmin. Projekt precyzuje ponadto, że wchodzące w skład hybrydy instalacje mogą być wyposażone w jeden lub kilka układów wyprowadzana mocy, w ramach jednego lub kilku punktów przyłączenia.

Systemy hybrydowe mają w założeniu rekompensować wady „tradycyjnych”, tj. pojedynczych instalacji OZE. Hybrydy pozwalają na większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przede wszystkim dzięki zwiększeniu wydajności pracy i większej przewidywalności dostaw. Dlatego Ministerstwo Energii chce promować takie inicjatywy, dedykując im m.in. odrębne koszyki technologiczne w ramach aukcji z innymi niż dla pojedynczych źródeł cenami referencyjnymi. Kilka dni temu resort zaprosił zainteresowanych tą formą inwestycji do wypełnienia ankiety, której celem jest zebranie danych o skali potencjału tkwiącego w tego rodzaju projektach. Na wypełnione ankiety resort czeka do 16 października br.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299905/katalog/12442269#12442269

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Koniec gazowego giganta (21 czerwca 2018)Fotowoltaika dla Koszalina i Kołobrzegu (21 czerwca 2018)Aktualizacja listy sprzedawców zobowiązanych na 2018 r. (18 czerwca 2018)Certyfikatowa kość niezgody (18 czerwca 2018)Niebawem drugi konkurs dla klastrów energii (15 czerwca 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony