Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

COP15 dla bioróżnorodności. Porozumienie Kunming-Montreal jak Paryskie?

Przyjęto historyczne porozumienie ws. różnorodności biologicznej. Zawiera ono 4 cele i 23 zadania do osiągnięcia przed 2030 r. Wśród kluczowych zadań - objęcie ochroną do 2030 r. 30% planety i zmobilizowanie co najmniej 200 mld dolarów rocznie.

   Powrót       20 grudnia 2022       Zrównoważony rozwój   

Wczoraj zakończyła się 15. Konferencja ONZ ds. Różnorodności Biologicznej (COP15). Konferencja, której przewodniczyły Chiny, a której gospodarzem była Kanada, zaowocowała przyjęciem w ostatnim dniu negocjacji globalnych ram różnorodności biologicznej Kunming-Montreal (z ang. Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework).

Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) oraz sekretariat Konwencji o różnorodności biologicznej, przyjęte w Montrealu porozumienie, nazywają „przełomowym” i „historycznym”.

4 cele i 23 zadania na 2030 r.

Co zatem udało się uzgodnić w kwestii ochrony bioróżnorodności? Przyjęte porozumienie zawiera 4 globalne cele oraz 23 zadania do osiągnięcia przed 2030 r. - Porozumienie ma na celu rozwiązanie problemu utraty różnorodności biologicznej, odbudowę ekosystemów i ochronę praw ludności tubylczej. Plan obejmuje konkretne środki mające na celu powstrzymanie i odwrócenie procesu utraty przyrody, w tym objęcie ochroną do 2030 r. 30% planety i 30% zdegradowanych ekosystemów. Zawiera on również propozycje zwiększenia finansowania dla krajów rozwijających się - co było głównym punktem spornym podczas rozmów - wyjaśnia UNEP.

Jak wskazuje natomiast sekretariat Konwencji, „brak podjęcia działań w zakresie ochrony bioróżnorodności, spowoduje dalsze przyśpieszanie wymierania gatunków, które już teraz jest co najmniej dziesiątki, a nawet setki razy wyższe niż średnia z ostatnich 10 milionów lat”.

Czytaj też: Dzika przyroda w zmieniającym się klimacie. Wielu gatunkom grozi wyginięcie

Główne cele zakładają powstrzymanie wymierania zagrożonych gatunków powodowanego działalnością człowieka i dziesięciokrotne zmniejszenie tempa wymierania wszystkich gatunków do 2050 r., zrównoważone użytkowanie i zarządzanie różnorodnością biologiczną w celu zapewnienia, że ​​wkład przyrody w życie ludzi jest doceniany, utrzymywany i wzmacniany, sprawiedliwy podział korzyści z wykorzystania zasobów genetycznych i informacji o sekwencji cyfrowej zasobów genetycznych oraz tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi, a także aby odpowiednie środki wdrażania Porozumienia były dostępne dla wszystkich Stron, w szczególności dla krajów najsłabiej rozwiniętych i małych rozwijających się państw wyspiarskich.

Wśród zadań na 2030 r. wymieniono natomiast m.in.

  • skuteczną ochronę i zarządzanie co najmniej 30% lądów, obszarów przybrzeżnych i oceanów na świecie (obecnie pod ochroną znajduje się ok. 17% lądów i ok. 10% obszarów morskich),
  • Odtworzenie 30% ekosystemów lądowych i morskich,
  • Ograniczenie prawie do zera utraty obszarów o dużym znaczeniu dla różnorodności biologicznej i integralności ekologicznej,
  • Zmniejszenie o połowę marnotrawstwa żywności,
  • Wycofanie lub zreformowanie dotacji, które szkodzą różnorodności biologicznej o co najmniej 500 mld dolarów rocznie, przy jednoczesnym zwiększeniu pozytywnych zachęt do ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego użytkowania,
  • Mobilizowanie co najmniej 200 mld dolarów rocznie ze źródeł publicznych i prywatnych na finansowanie związane z różnorodnością biologiczną,
  • Zwiększenie międzynarodowych przepływów finansowych z krajów rozwiniętych do rozwijających się do co najmniej 30 mld dolarów rocznie,
  • Wymaganie od firm międzynarodowych i instytucji finansowych monitorowania, oceny i przejrzystego ujawniania zagrożeń i wpływu na różnorodność biologiczną poprzez ich działalność, w tym łańcuchy dostaw i wartości,
  • Zapobieganie wprowadzaniu inwazyjnych gatunków obcych i ograniczyć o co najmniej połowę osiedlanie się innych znanych lub potencjalnie inwazyjnych gatunków obcych oraz eliminować lub kontrolować inwazyjne gatunki obce na wyspach i innych obszarach priorytetowych.

Paryż był dla klimatu, Montreal dla bioróżnorodności

Jak podkreślają przedstawiciele WWF, globalne cele Porumienienia Kunming-Montreal są porównywane, i nie mniej ważne, od celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza wynikającego z Porozumienia paryskiego z 2015 r.

- Uzgodnienie wspólnego globalnego celu, który będzie kierował zbiorowymi i niezwłocznymi działaniami mającymi na celu powstrzymanie i odwrócenie utraty zasobów przyrody do 2030 r., jest wyjątkowym wyczynem tych, którzy negocjowali globalne ramy różnorodności biologicznej oraz zwycięstwem dla ludzi i planety. Porozumienie daje wyraźny sygnał dla świata, ale musi mieć to przełożenia na działania ze strony rządów, biznesu i społeczeństwa na rzecz transformacji prowadzącej do stworzenia świata przyjaznego dla przyrody, wspierającego działania na rzecz klimatu i Cele Zrównoważonego Rozwoju – wyjaśnia Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International.

Porozumienie to jedno, potrzebne jeszcze działania

WWF podkreśla przy tym, że choć porozumienie stanowi kamień milowy dla ochrony przyrody, a różnorodność biologiczna nigdy nie była tak wysoko w programie politycznym i biznesowym, do realizacji porozumienia potrzebne są natychmiastowe działania i fundusze.

- Nie możemy poprzestać na deklaracjach, czas na czyny. Potrzebujemy wdrożenia wszystkich celów, do czego niezbędne będzie zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych — mówi Dariusz Gatkowski, doradca zarządu ds. różnorodności biologicznej WWF Polska.

Podobnego zdania są przedstawiciele Greenpeace Polska. Anna Ogniewska, jedna z przedstawicielek Greenpeace obecna na szczycie w Montrealu, wskazała, że światowi decydenci wciąż mają „potężną pracę domową do odrobienia”.

Jeśli Unia Europejska i państwa członkowskie, w tym Polska, chcą naprawdę zatrzymać wymieranie dzikiej przyrody, muszą pójść znacznie dalej niż to zostało zakreślone w ostatecznym tekście porozumienia. Co najmniej 30% lądów i mórz państw członkowskich UE musi być wolne od wszelkich destrukcyjnych działań przemysłowych, a ściśle chronione powinno być co najmniej 10% unijnego obszaru! Czas też ograniczyć wpływ na środowisko tych branż, które w największym stopniu przyczyniają się do niszczenia przyrody, takich jak przemysłowa produkcja mięsa czy nieodpowiedzialna gospodarka leśna – podkreśla Ogniewska.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ochrona mórz i oceanów. Zawarto globalne porozumienie (06 marca 2023)Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2023. Pół wieku konwencji CITES nie wyeliminowało nielegalnego handlu przyrodą (03 marca 2023)Niewidzialna architektura jest modna, ale szkodliwa dla ptaków (02 marca 2023)Klimat: lekcja z globalnego ocieplenia sprzed 56 mln lat (01 marca 2023)Sposób na wzrost bioróżnorodności otoczenia obiektów handlowych (28 lutego 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony