Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Coraz więcej podmiotów chce realizować SDGs

W środę zakończyło się Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska w Nairobi, podczas którego podkreślono rolę indywidualnego zaangażowania w ochronę środowiska. W tym samym czasie do realizowanego w Polsce „Partnerstwa na rzecz rozwoju” dołączyły 24 podmioty.

   Powrót       07 grudnia 2017       Zrównoważony rozwój   

Wzrosła liczba sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele świata biznesu, strona rządowa oraz różne organizacje podpisały tę deklarację 6 grudnia br., podczas konferencji SDG 17: Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Inicjatywę podjęło Ministerstwo Rozwoju w czerwcu br., kiedy współpracę na rzecz wdrażania siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju zadeklarowało 47 podmiotów. W środę grono powiększyło się o kolejnych 24. Wśród sygnatariuszy partnerstwa znajdują się takie podmioty, jak: Eneris Ochrona Środowiska, Bank Ochrony Środowiska, Deloitte Advisory Sp. z o. o., Forum odpowiedzialnego biznesu, Veolia Energia Polska S.A., Stena Recycling Sp. z o.o. czy Centrum UNEP-GRID Warszawa.

Partnerstwo otwarte dla wszystkich

Same SDGs zostały wyszczególnione w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (o stopniu realizacji niektórych z nich pisaliśmy tutaj). Dokument wskazuje państwom kierunek działań na rzecz kształtowania polityki rozwoju, zapewniającej spójność społeczną i gospodarczą z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym. Ministerstwo Rozwoju odpowiada za koordynację wdrażania Agendy 2030 na poziomie krajowym.

- Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych realizacją idei zrównoważonego rozwoju. Służyć ma kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030 - podkreślił na konferencji wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. Zaznaczył też, że kluczowa dla osiągnięcia celów zarówno Agendy 2030, jak i Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego rozwoju jest partnerska współpraca całej administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych stron, w tym świata biznesu i nauki oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

UNEA: najważniejsze indywidualne zaangażowanie

Deklaracja złożona w środę na polskim gruncie, koresponduje z ważnym wydarzeniem na szczeblu międzynarodowym. W Nairobi zakończyło się właśnie trzecie Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA-3), trwające od 4 do 6 grudnia br. Wydarzenie opatrzone było hasłem przeciwdziałania zanieczyszczeniom (ang. beat pollution). Oczekiwane są następujące jego rezultaty:

  • polityczne deklaracje powiązane z SDGs kładące nacisk na przekrojowy temat redukcji zanieczyszczeń;
  • rezolucje i decyzje podjęte przez państwa członkowskie w odniesieniu do poszczególnych wymiarów problemu zanieczyszczeń;
  • oraz dobrowolne zobowiązania rządów państw, jednostek sektora prywatnego, i organizacji społecznych podjęte w związku z zaśmieceniem środowiska.

Ostatnim postulatem UNEA-3 było zobowiązanie do posprzątania planety, (the Clean Planet Pledge), będące zbiorem zobowiązań indywidualnych osób, które złożyły osobiste deklaracje podjęcia działań powstrzymania produkcji zanieczyszczeń w każdej ich postaci. Podkreślano, że do przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska niezbędne jest właśnie indywidualne zaangażowanie ludzi na całym świecie.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

KSTAR zaprezentowało najnowocześniejsze rozwiązania energetyczne na targach ENEX NEW ENERGY Polska 2024 (20 lutego 2024)Czas na zmianę, czyli więcej o efektywności energetycznej (15 lutego 2024)10 pytań o świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (15 lutego 2024)Zamiast ugorów międzyplony i uprawy wiążące azot. KE z gestem wobec rolników (14 lutego 2024)Efektywność energetyczna w małych i średnich firmach. Są środki, ale i bariery (14 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony