Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kierownik działu BHP i Ochrony Środowiska Grupa kapitałowa HUTA POKÓJ
Starszy specjalista ds. wdrażania programów rozwoju gospodarczego Ministerstwo Rozwoju

Coraz więcej podmiotów chce realizować SDGs

a+a-    Powrót       07 grudnia 2017       Zrównoważony rozwój   

W środę zakończyło się Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska w Nairobi, podczas którego podkreślono rolę indywidualnego zaangażowania w ochronę środowiska. W tym samym czasie do realizowanego w Polsce „Partnerstwa na rzecz rozwoju” dołączyły 24 podmioty.

Wzrosła liczba sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele świata biznesu, strona rządowa oraz różne organizacje podpisały tę deklarację 6 grudnia br., podczas konferencji SDG 17: Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Inicjatywę podjęło Ministerstwo Rozwoju w czerwcu br., kiedy współpracę na rzecz wdrażania siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju zadeklarowało 47 podmiotów. W środę grono powiększyło się o kolejnych 24. Wśród sygnatariuszy partnerstwa znajdują się takie podmioty, jak: Eneris Ochrona Środowiska, Bank Ochrony Środowiska, Deloitte Advisory Sp. z o. o., Forum odpowiedzialnego biznesu, Veolia Energia Polska S.A., Stena Recycling Sp. z o.o. czy Centrum UNEP-GRID Warszawa.

Partnerstwo otwarte dla wszystkich

Same SDGs zostały wyszczególnione w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (o stopniu realizacji niektórych z nich pisaliśmy tutaj). Dokument wskazuje państwom kierunek działań na rzecz kształtowania polityki rozwoju, zapewniającej spójność społeczną i gospodarczą z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym. Ministerstwo Rozwoju odpowiada za koordynację wdrażania Agendy 2030 na poziomie krajowym.

- Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych realizacją idei zrównoważonego rozwoju. Służyć ma kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030 - podkreślił na konferencji wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. Zaznaczył też, że kluczowa dla osiągnięcia celów zarówno Agendy 2030, jak i Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego rozwoju jest partnerska współpraca całej administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych stron, w tym świata biznesu i nauki oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

UNEA: najważniejsze indywidualne zaangażowanie

Deklaracja złożona w środę na polskim gruncie, koresponduje z ważnym wydarzeniem na szczeblu międzynarodowym. W Nairobi zakończyło się właśnie trzecie Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA-3), trwające od 4 do 6 grudnia br. Wydarzenie opatrzone było hasłem przeciwdziałania zanieczyszczeniom (ang. beat pollution). Oczekiwane są następujące jego rezultaty:

  • polityczne deklaracje powiązane z SDGs kładące nacisk na przekrojowy temat redukcji zanieczyszczeń;
  • rezolucje i decyzje podjęte przez państwa członkowskie w odniesieniu do poszczególnych wymiarów problemu zanieczyszczeń;
  • oraz dobrowolne zobowiązania rządów państw, jednostek sektora prywatnego, i organizacji społecznych podjęte w związku z zaśmieceniem środowiska.

Ostatnim postulatem UNEA-3 było zobowiązanie do posprzątania planety, (the Clean Planet Pledge), będące zbiorem zobowiązań indywidualnych osób, które złożyły osobiste deklaracje podjęcia działań powstrzymania produkcji zanieczyszczeń w każdej ich postaci. Podkreślano, że do przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska niezbędne jest właśnie indywidualne zaangażowanie ludzi na całym świecie.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelny, specjalista ds. ochrony środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co godzinę w Europie znika 11 hektarów gleb (05 grudnia 2017)Samorządy są siłą napędową zrównoważonego rozwoju (27 listopada 2017)Wielki finał „Klonów 2017” BOŚ za nami (24 listopada 2017)UE przybliża się do celów zrównoważonego rozwoju (23 listopada 2017)Płońsk podaje dalej pomysł na skuteczną zbiórkę ZSEE (23 listopada 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony