Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami SUEZ Polska Sp. z o.o.
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Coraz więcej podmiotów chce realizować SDGs

a+a-    Powrót       07 grudnia 2017       Zrównoważony rozwój   

W środę zakończyło się Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska w Nairobi, podczas którego podkreślono rolę indywidualnego zaangażowania w ochronę środowiska. W tym samym czasie do realizowanego w Polsce „Partnerstwa na rzecz rozwoju” dołączyły 24 podmioty.

Wzrosła liczba sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele świata biznesu, strona rządowa oraz różne organizacje podpisały tę deklarację 6 grudnia br., podczas konferencji SDG 17: Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Inicjatywę podjęło Ministerstwo Rozwoju w czerwcu br., kiedy współpracę na rzecz wdrażania siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju zadeklarowało 47 podmiotów. W środę grono powiększyło się o kolejnych 24. Wśród sygnatariuszy partnerstwa znajdują się takie podmioty, jak: Eneris Ochrona Środowiska, Bank Ochrony Środowiska, Deloitte Advisory Sp. z o. o., Forum odpowiedzialnego biznesu, Veolia Energia Polska S.A., Stena Recycling Sp. z o.o. czy Centrum UNEP-GRID Warszawa.

Partnerstwo otwarte dla wszystkich

Same SDGs zostały wyszczególnione w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (o stopniu realizacji niektórych z nich pisaliśmy tutaj). Dokument wskazuje państwom kierunek działań na rzecz kształtowania polityki rozwoju, zapewniającej spójność społeczną i gospodarczą z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym. Ministerstwo Rozwoju odpowiada za koordynację wdrażania Agendy 2030 na poziomie krajowym.

- Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych realizacją idei zrównoważonego rozwoju. Służyć ma kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030 - podkreślił na konferencji wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. Zaznaczył też, że kluczowa dla osiągnięcia celów zarówno Agendy 2030, jak i Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego rozwoju jest partnerska współpraca całej administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych stron, w tym świata biznesu i nauki oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

UNEA: najważniejsze indywidualne zaangażowanie

Deklaracja złożona w środę na polskim gruncie, koresponduje z ważnym wydarzeniem na szczeblu międzynarodowym. W Nairobi zakończyło się właśnie trzecie Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA-3), trwające od 4 do 6 grudnia br. Wydarzenie opatrzone było hasłem przeciwdziałania zanieczyszczeniom (ang. beat pollution). Oczekiwane są następujące jego rezultaty:

  • polityczne deklaracje powiązane z SDGs kładące nacisk na przekrojowy temat redukcji zanieczyszczeń;
  • rezolucje i decyzje podjęte przez państwa członkowskie w odniesieniu do poszczególnych wymiarów problemu zanieczyszczeń;
  • oraz dobrowolne zobowiązania rządów państw, jednostek sektora prywatnego, i organizacji społecznych podjęte w związku z zaśmieceniem środowiska.

Ostatnim postulatem UNEA-3 było zobowiązanie do posprzątania planety, (the Clean Planet Pledge), będące zbiorem zobowiązań indywidualnych osób, które złożyły osobiste deklaracje podjęcia działań powstrzymania produkcji zanieczyszczeń w każdej ich postaci. Podkreślano, że do przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska niezbędne jest właśnie indywidualne zaangażowanie ludzi na całym świecie.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelny, specjalista ds. ochrony środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Koncepcyjne budowanie i rewitalizowanie miast (18 grudnia 2018)Ekologiczne firmy budują przewagę konkurencyjną (14 grudnia 2018)Szwedzki punkt widzenia: odpady są jak złoto (14 grudnia 2018)Jak wyegzekwować prawo do czystego środowiska? (11 grudnia 2018)Przemysł modowy podejmie działania na rzecz klimatu (10 grudnia 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony