Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Cyfryzacja danych geodezyjnych i kartograficznych pełną parą

Materiały geodezyjne i kartograficzne będą gromadzone w wersji elektronicznej i zniknie obowiązek wniosków o udostępnienie ich dużej części - wynika z projektu przepisów ws. zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Konsultacje do 12 stycznia 2021 r.

   Powrót       30 grudnia 2020       Planowanie przestrzenne   

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(1). Na państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (w skrócie PZGiK) składają się mapy i dokumenty oraz powiązane z nimi bazy danych (więcej w definicji w słowniku).

Co w projekcie rozporządzenia?

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, rozporządzenie określa:

 1. rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych w odpowiednich częściach zasobu;
 2. sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych w zasobie;
 3. sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych z zasobu;
 4. wzory klauzul umieszczanych na materiałach i zbiorach danych przyjmowanych do zasobu, udostępnianych z zasobu oraz na dokumentach i materiałach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne;
 5. tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych lub kartograficznych;
 6. tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych.

Nacisk na wersje elektroniczne

Wprowadzone zostaną zmiany, mające ułatwić prowadzenie zasobu oraz pomóc zautomatyzować proces udostępniania danych. Nacisk kładziony jest na wersje elektroniczne map, zdjęć satelitarnych czy banków danych. Wśród podstawowych regulacji wymieniono:

 1. wprowadzenie postaci elektronicznej materiałów jako podstawy funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewentualne materiały tradycyjne wpływające do zasobu będą musiały być niezwłocznie przetwarzane do postaci elektronicznej,
 2. wprowadzenie usług sieciowych i portali internetowych jako podstawowej formy udostępniania materiałów zasobu,
 3. wprowadzenie wzorów klauzul urzędowych uwzględniających elektroniczną postać udostępnianych materiałów zasobu oraz możliwość potwierdzenia ich autentyczności,
 4. likwidację obowiązku składania wniosków o udostępnianie znacznej części materiałów zasobu, które zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne zwolnione są z opłat,
 5. likwidację obowiązku corocznego powoływania komisji, która przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu.

Czytaj: [Wywiad] Wykorzystanie danych jedyną metodą zapanowania nad ekosystemem miejskim

Na kogo oddziałują projektowane przepisy?

W Ocenie Skutków Regulacji wymieniono grupy, na które oddziałuje projekt, czyli:

 1. organy prowadzące PZGiK, w tym: Główny Geodeta Kraju, marszałkowie województw, starostowie powiatowi,
 2. Wykonawcy prac geodezyjnych (20 tys. podmiotów(2)),
 3. Obywatele, przedsiębiorcy i inwestorzy (1 mln podmiotów(3)).

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 12 stycznia 2021 r.

Konsultacje standardów technicznych wykonywania pomiarów geodezyjnych

W MRPiT trwają także prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Konsultacje publiczne zakończą się 3 stycznia 2021 r. Projekt dostępny jest na stronie RCL (link w przypisach dolnych(4)).

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - projekt
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341752/katalog/12751888#12751888
2/ Opracowanie statystyczne GUGiK3/ Ankieta GUGiK4/ Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341656

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Śląskie: Metropolia GZM kontynuuje program propagujący zakładanie łąk kwietnych (10 maja 2021)Sześcioro oskarżonych ws. tzw. zamku w Stobnicy (05 stycznia 2021)Nowa, lepsza metodyka sporządzania strategicznych map hałasu w Polsce (03 listopada 2020)Weszły w życie przepisy o planowaniu przestrzennym. Co się zmienia? (03 listopada 2020)Wrocław i jego „Polityka zieleni bez granic”: strategia, realizacja i ewaluacja (12 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony