Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Czy jesteśmy wystarczająco smart dla smart city?

Smart city to technologie, innowacje, udogodnienia… ale też zagrożenia. Na jakie wyzwania trzeba się przygotować? Czy polskie społeczeństwo jest na to gotowe? Skąd czerpać środki na inwestycje? Wiele zależy od właściwej edukacji społeczeństwa.

   Powrót       20 listopada 2018       Zrównoważony rozwój   

"Ogólnopolski Kongres Smart City – założenia i perspektywy", który odbył się w listopadzie w Warszawie, pokazał, że zbudowanie smart city opartego na nowych technologiach wiąże się z wysokimi kosztami. Dlatego też wskazano, że bardzo atrakcyjną formą kooperacji między samorządami a inwestorami jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). Pomimo licznych przykładów dużych inwestycji, które z sukcesem zostały zrealizowane w tej formule, jest to wciąż niewykorzystany potencjał.

Gdzie leży źródło problemów?

Wyjątkowo, regulacje prawne nie stanowią bariery. Eksperci oceniają, że po nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która weszła w życie 19 września 2018 r., zostały zniwelowane największe mankamenty prawne. Wymóg transparentności gospodarowania środkami publicznymi sprawia, że są one generalnie wydatkowane w ramach procedury prawa zamówień publicznych. Natomiast dla postępowania w ramach PPP Komisja Europejska przewidziała jeszcze jeden konkurencyjny tryb, który oparty jest na negocjacyjnym wyłanianiu partnera. - Ostatnia nowelizacja sprawiła, że mamy jeszcze więcej instrumentów, których oczekiwał rynek. Otwiera to drogę do tego, aby te projekty były lepsze, wyższej jakości, a przede wszystkim bardziej dostosowane do ich istoty, czyli wieloletniej perspektywy. Jest to coś innego niż klasyczne zamówienia publiczne - stwierdził Bartosz Mysiorski, doradca zarządu w Fundacji Centrum PPP. Z kolei Marek Rymarz, wiceburmistrz w Urzędzie Miejskim w Nysie, zauważył, że problem z wykorzystywaniem formuły PPP jest natury mentalnej i wynika z niskiego kapitału społecznego polskiego społeczeństwa.

Jak odkorkować miasta?

Podczas dyskusji pojawiła się także konkluzja, że rzeczywistość smart wymaga szerszej znajomości koncepcji inteligentnego miasta. Wiedza o tym, jak dana technologia może wpłynąć na codzienne życie, sprawia, że można lepiej diagnozować problemy i projektować środki zaradcze/naprawcze. Padł przykład ankiety przeprowadzonej w Krakowie, w której mieszkańcy mieli zdiagnozować najważniejsze problemy miejskie oraz wskazać proponowane rozwiązania. W efekcie na drugim miejscu listy problemów uplasowały się korki w mieście (smog z numerem 1.). Jednak w proponowanych rozwiązaniach wprowadzenie Inteligentnego System Transportu Miejskiego znalazło się dopiero na… 16. lokacie. - Stało się tak dlatego, że ankietowani nie skojarzyli problemu korków z optymalizacją sygnalizacji świetlnej, wspomaganiem zarządzania zdarzeniami w ruchu drogowym etc. Czyli rozwiązaniami, które są w stanie zniwelować korki nawet o 33 proc. To pokazuje, że nie tylko władze, ale także społeczeństwo należy edukować – skonkludował Krzysztof Gawkowski, dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa.

Nie(bezpieczeństwo) danych

Gawkowski zwrócił także uwagę, że idea smart city obok pozytywnych elementów, niesie w sobie także zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa danych (cyberbezpieczeństwa). - W Warszawie dziennie zbiera się 3 heksabajty danych. Przetwarzanie tych danych pozwalałoby odpowiedzieć na pytania, co który mieszkaniec robi, gdzie bywa, jak się przemieszcza etc., a ilość tych danych wykorzystana przez firmy spowodowałaby wzrost PKB tych firm o ok. 1,5 mld dolarów rocznie (mowa o samym biznesie) – dodał. Dlatego temat zabezpieczenia danych i ich ochrony nie może być bagatelizowany.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg. Nabór wniosków od 28 sierpnia (25 sierpnia 2023)Jak zaopiekować się wodą w mieście - strategia włodarzy polskich miast (13 kwietnia 2023)Retencja a plany zagospodarowania przestrzennego? Poradnik dla samorządów łączy urbanistów i ekologów (22 marca 2023)Straty wody udaje się w Polsce ograniczyć, technologia pomaga (28 lutego 2023)Jak być smart w obszarze ciepła? (28 lutego 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony