Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Świadectwa weryfikacji ETV dla innowacyjnych technologii i urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej firmy JWTŚ-IETU

Czy o statucie śląskiego WFOŚiGW zdecyduje sąd?

a+a-    Powrót       08 sierpnia 2017       Management   

Na najbliższej sesji sejmik woj. śląskiego ma zdecydować o zaskarżeniu do sądu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego, który unieważnił przyjęty 19 czerwca br. nowy statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przyjęty przez władze województwa nowy statut katowickiego WFOŚiGW zawiera m.in. wymóg jednomyślności pełnego składu rady nadzorczej funduszu podczas podejmowania uchwał w szeregu sprawach. Jednocześnie sejmik wyznaczył w czerwcu nowego wiceprzewodniczącego rady, którym został jej dotychczasowy członek, Bronisław Karasek. Podjęcie uchwały ws. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody unieważniające nowy statut to jedyny merytoryczny punkt zaplanowanej na 17 sierpnia br. sesji.

"Efekt" nowelizacji

Przyjęcie przez sejmik nowego statutu katowickiego WFOŚiGW było następstwem nowelizacji Prawa ochrony środowiska z 7 kwietnia br., zgodnie z którą dotychczasowe statuty wojewódzkich funduszy zachowywały moc do czasu nadania nowych statutów (jednak nie dłużej niż 30 dni od czasu wejścia w życie nowelizacji, co miało miejsce 24 maja br.). W przeciwnym razie statut – obowiązujący do czasu uchwalenia statutu przez sejmik - nadałby wojewoda. Nowelizacja Prawa ochrony środowiska wygasiła ponadto mandaty dotychczasowych członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy. Pozostawiła też wiceprzewodniczących rady nadzorczej jedynymi przedstawicielami samorządu w pięcioosobowych radach funduszy. Pozostałych czterech członków wyznaczają wojewodowie (po dwóch), a także minister środowiska oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (po jednym).

Jeden decydujący głos

- Kolegialny charakter rady nadzorczej, w skład której wchodzą osoby wyznaczone przez różne, ustawowo określone podmioty, wskazuje na konieczność ustanowienia takiego modelu głosowania, który umożliwi sprawne i efektywne funkcjonowanie tego organu. W ocenie organu nadzoru nie sposób uznać, iż zakwestionowany zapis statutu WFOŚiGW czyni zadość wymogom wynikającym z przywołanego wyżej przepisu ustawy - napisał wojewoda Jarosław Wieczorek. - Powyższe rozwiązanie może zatem skutkować tym, iż jeden głos „przeciw” członka rady doprowadzi do zablokowania możliwości podjęcia uchwały przez ten organ. W konsekwencji mniejszość zmajoryzuje większość i tym samym sparaliżuje funkcjonowanie organu powodując niemożność powzięcia uchwały przez ów organ - podkreślił wojewoda.

Zdaniem nadzoru prawnego wojewody wprowadzone przez sejmik obostrzenia co do procedowania uchwał rad nadzorczych nie znajdują umocowania prawnego w Prawie ochrony środowiska, naruszają konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawa oraz zasadę legalizmu, tj. działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa (art. 2 i 7 Konstytucji RP), a także kolidują z bezpośrednio związaną z demokracją zasadą większościowego sposobu podejmowania rozstrzygnięć przez organy kolegialne. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rusza wsparcie przedsiębiorców w inwestycjach i rozwoju (12 lipca 2018)Papież: Szczyt klimatyczny w Katowicach może być kamieniem milowym (06 lipca 2018)Prawie 50 mln zł na promowanie zasad zrównoważonego rozwoju (06 lipca 2018)Michał Kurtyka od dziś w resorcie środowiska (04 lipca 2018)Komisja sejmowa za reformą urzędów żeglugi śródlądowej (03 lipca 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony