Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Finansowego Ministerstwo Środowiska
Aplikacja Isover, czyli jak zrozumieć i obliczyć swoje potrzeby izolacyjne firmy Saint-Gobain

Czyste Powietrze – wskazówki dla wykonawców

a+a-    Powrót       12 października 2018       Powietrze i klimat   

O możliwości wypłacenia refundacji bezpośrednio na konto bankowe wykonawcy oraz warunkach technicznych, jakie muszą spełniać urządzenia montowane w ramach programu Czyste Powietrze, opowiada Anna Król, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW. Zapraszamy do lektury drugiej części wywiadu.

Anna Król
Zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW

Teraz Środowisko: „Czyste Powietrze” może okazać szansą dla przedsiębiorców z branży instalacyjno-grzewczej. Gdzie w programie przewidziane jest miejsce dla prywatnych przedsiębiorców?

Anna Król: Przedsiębiorcy z szeroko pojętej branży budowlanej spełniają bardzo ważną rolę w realizacji założeń programu. Po pierwsze liczymy na to, że mimo zwiększonego zapotrzebowania, potrzebne urządzenia i materiały będą dostępne w ilości i rodzaju umożliwiającym ich wybór przez beneficjentów programu. Po drugie to właśnie od przedsiębiorców wymagane będzie udokumentowanie spełnienia wymagań określonych w warunkach technicznych Programu (plik pdf z wymaganiami można pobrać tutaj).

Ważne jest także, że przedsiębiorcy i ich pracownicy, jako osoby najbardziej zorientowane w dziedzinie efektywności energetycznej, mogą bezpośrednio służyć informacjami potencjalnym inwestorom w zakresie prawidłowego doboru urządzeń.

TŚ: Środki finansowe przyznane w ramach programu będą wypłacane bezpośrednio na konto bankowe wnioskodawcy, czy też wykonawcy inwestycji?

AK: Środki będą przekazywane po zakupie wyrobów budowlanych lub dostawie i montażu urządzeń na rachunek bankowy wykonawcy. Jeżeli jednak faktury zostaną opłacone z funduszy własnych beneficjenta, środki finansowe przekazane zostaną wówczas na konto bankowe wnioskodawcy. Takie udogodnienie ma duże znaczenie dla osób, które nie dysponują środkami na uprzednie, przed otrzymaniem refundacji, opłacenie faktur.

TŚ: Jakie wymagania będą musiały spełnić urządzenia finansowane z programu Czyste Powietrze?

AK: Podejmowane inwestycje, oprócz obowiązujących przepisów, zarówno krajowych, jak i lokalnych, dotyczących montowanych urządzeń, w tym źródeł ciepła, muszą spełniać wymagania określone w programie, oparte na przepisach tzw. ekoprojektu wynikających z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009.

Wyroby budowlane i montowane urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu oraz posiadać pisemną gwarancję producenta lub wykonawcy w zakresie jakości towaru. Szczegółowe wymagania są określone w wymaganiach technicznych, będących załącznikiem do opisu Programu, które dostępne są na stronach internetowych wszystkich wojewódzkich funduszy(1).

TŚ: Jakie wymagania muszą spełniać instalacje odnawialnych źródeł energii, na które przyznane zostanie dosinansowanie? Przewidywana forma wsparcia obejmie zarówno dotacje, jak i pożyczki?

AK: W ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze możliwe jest dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych, jednak wyłącznie w formie niskooprocentowanej pożyczki. Instalacje te mają służyć do ogrzewania wody użytkowej oraz wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła. Dofinansowane w ramach programu instalacje odnawialnych źródeł energii muszą posiadać certyfikat zgodności z normą(2) lub odpowiedni znak jakości nadany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

TŚ: Czy w ramach prac termomodernizacyjnych możliwe będzie uzyskanie finansowania na usprawnienie wymiany powietrza wentylacyjnego poprzez zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła? Jeśli tak, pod jakimi warunkami, jaką maksymalną kwotę będzie można uzyskać na ten cel?

AK: W zakresie rzeczowym, wchodzącym w skład kosztów kwalifikowanych zawarto koszty instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Sprawność instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła musi wynosić co najmniej 85 proc. Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej dla tego typu układu wynosić powinna poniżej 0,50 Wh/m sześc.

Maksymalny koszt kwalifikowany dla tego elementu termomodernizacji wynosi 10 tys. zł. Od tej kwoty zostanie wyliczona wartość dotacji, na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy. Przykładowo dla osób o najniższych dochodach, tj. osiągających dochód do 600 zł/osobę/m-c, dotacja na realizację tego elementu przedsięwzięcia wynosiłaby 9 tysięcy złotych, a pożyczka – 1 tysiąc złotych.

Pierwszą część wywiadu z Anną Król można przeczytać tutaj.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Adresy stron internetowych wszystkich WFOŚiGW dostępne są na stronie:
http://17funduszy.pl/
2/ PN-EN 12975-1 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań lub PN-EN ISO 9806 Energia słoneczna - Słoneczne kolektory grzewcze - Metody badań

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

II Kongres Czystego Powietrza już za tydzień (20 lutego 2019)Normy CO2 dla ciężarówek ustalone (20 lutego 2019)Polacy wyróżnieni za projekt budynku, który mógłby oczyszczać powietrze (20 lutego 2019)Do 22 lutego konsultacje Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza (18 lutego 2019)W Krakowie powstanie Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej (15 lutego 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony