Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Dane środowiskowe w złożonych organizacjach. Którędy do celu?

Zbieranie, przetwarzanie, raportowanie… Przedsiębiorstwa mierzą się z problemem zarządzania danymi o środowisku. Jakie zmiany należy wdrożyć w przedsiębiorstwie, by usprawnić proces? Bartosz Kulig, doradca w dziale systemów informatycznych w Atmoterm S.A.

   Powrót       05 lipca 2021       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   
Bartosz Kulig
Doradca w dziale systemów informatycznych w Atmoterm S.A.

BDO, ETS, PGW WP, KOBiZE, CRO, a także ESG, CSRD, SFRD, CDP, CSR, itd. to akronimy, które spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom i menedżerom. Kryje się za nimi mnóstwo pracy, jaką trzeba włożyć, aby dostarczyć odpowiednich danych urzędom, kontrahentom, zarządowi czy klientom.

Specjaliści i menedżerowie zastanawiają się więc, jakie zmiany powinni wdrożyć w swojej organizacji, aby proces zbierania, przetwarzania i raportowania danych środowiskowych nie był dla nich koszmarem. A koszmarem bywa, zwłaszcza w firmach o rozproszonej strukturze (posiadających kilka, kilkanaście, a nawet kilkaset lokalizacji!). Odpowiedzią ATMOTERM S.A. na te problemy było uruchomienie platformy ekostrateg.com, która pozwala uruchomić usługi wspierające zarządzanie danymi środowiskowymi i umożliwia spójne raportowanie na różne potrzeby. O tym jednak za chwilę.

Częste problemy w procesie raportowania

Działalność rozproszona charakteryzuje się dużą liczbą i różnorodnością osób, które uczestniczą w procesie raportowania. Za przykład niech posłużą sieci sklepów, stacji paliw czy zakładów będących własnością spółki lub wielu spółek będących częścią jednej grupy kapitałowej. Dane środowiskowe są w nich dostarczane przez dziesiątki, setki, a czasem tysiące pracowników. Nie ma przy tym znaczenia, czy są to dane na potrzeby prowadzenia ewidencji dotyczącej gospodarki odpadami w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) czy dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych na potrzeby wyliczenia śladu węglowego lub przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju, np. według „Wytycznych do raportowania ESG”. W każdym przypadku problemy są takie same.

Liczba osób zaangażowanych w proces raportowania, a także nieustandaryzowane metody pracy, sprzyjają popełnianiu i powielaniu błędów. Kontrola i nadzorowanie procesu stają się praktycznie niemożliwe. Brak możliwości identyfikacji osób dostarczających dane, brak logowania zmian w danych przekazywanych do dalszego przetwarzania, a także brak możliwości zweryfikowania szczegółowych danych źródłowych sprawiają, że wyniki analiz mogą być niewiarygodne, a raportowane dane - niespójne. W najtrudniejszym położeniu znajdują się często koordynatorzy, którzy są odpowiedzialni za scalanie danych na poziomie miejsca prowadzenia działalności, zakładu, spółki czy grupy kapitałowej, bo finalnie to oni muszą opracować sprawozdania, raporty czy komunikaty. Czy są w stanie wziąć za to odpowiedzialność? Czy rosnące oczekiwania dotyczące dostarczania coraz to nowych raportów są możliwe do spełnienia?

Reorganizacja i wsparcie systemowe

Rozwiązaniem wspomnianych problemów jest zidentyfikowanie wszystkich potrzeb związanych z raportowaniem danych środowiskowych, odpowiednie zaprojektowanie procesu zbierania danych, podział ról i odpowiedzialności dla uczestniczących w nim osób z samej organizacji i spoza niej, a także uświadomienie wszystkim zaangażowanym ich znaczenia w całym przedsięwzięciu. Tym bardziej, że raportowanie środowiskowe jest procesem ciągłym i nie ogranicza się obecnie tylko do przesyłania sprawozdań odpowiednim urzędom.

Cały proces raportowania środowiskowego można podzielić na mniejsze elementy, według obszarów takich jak: emisje do powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodnościekowa, zużycie mediów - i układać w organizacji na nowo etapami. Sukcesywne wdrażanie kolejnych kroków w celu porządkowania danych może okazać się optymalne z punktu widzenia zmiany, jaka musi się dokonać praktycznie na każdym poziomie organizacji. Wdrożenie takich działań wspiera wspomniana platforma ekostrateg.com, która pomaga w sposób elastyczny przeprowadzić zmianę w przedsiębiorstwie. Użytkownik platformy sam decyduje o dostępie do poszczególnych e-usług, tj. Zarządzania Emisjami, Zarządzania Gospodarką Odpadami, Zarządzania Gospodarką Wodnościekową, Zarządzania Zużyciem Wody i Energii, Wskaźników niefinansowych, Środowiskowych raportów menedżerskich, bazy prawnych informacji środowiskowych - Ekowiedza i innych. Wszystkie wspomagają codzienną pracę służb środowiskowych, ale także działów CSR czy doradców ds. ryzyka.

Raportowanie na różne potrzeby

W ramach platformy można definiować uprawnienia i role użytkowników poszczególnych aplikacji, dzięki czemu zarządzanie obiegiem i dostępem do informacji jest wdrażane skutecznie. Wbudowane mechanizmy automatyzacji pracy sprawiają, że czas realizacji wielu obowiązków (m.in. takich jak prowadzenie ewidencji odpadowej, naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, składania oświadczeń do Wód Polskich czy wyliczenia śladu węglowego organizacji) można skrócić nawet o połowę, ograniczając jednocześnie możliwość popełniania błędów dzięki profesjonalizacji realizowanych zadań. Wszystkie dane są zbierane tak, by umożliwić identyfikację ich źródła pochodzenia oraz logowanie wprowadzanych zmian. A co najważniejsze - te same dane są wykorzystywane do raportowania na różne potrzeby, dzięki czemu organizacja może być pewna, że jej komunikacja z otoczeniem jest rzetelna i spójna.

Przyznam, że dotychczas zagadnienia środowiskowe bywały marginalizowane w strategiach firm lub całkowicie pomijane w modelu biznesowym. Ostatnio obserwuję wyraźną zmianę w podejściu do zagadnień środowiskowych czy klimatycznych, które nie są już traktowane jako wyłączny problem działu ochrony środowiska, ale znajdują się w kręgu zainteresowania całych organizacji (z zarządami na czele). Powoli stają się równie ważne, jak raportowanie danych finansowych. Co również istotne, rosną oczekiwania i wrażliwość społeczna, jeśli chodzi o zagadnienia wpływu działalności na środowisko czy dotyczące zrównoważonego rozwoju, co przekłada się bezpośrednio na oczekiwania wobec firm. Raportowanie kwestii środowiskowych w sposób rzetelny i transparentny ma zatem ogromny wpływ na prowadzenie biznesu, a także wizerunek firmy.

Bartosz Kulig

AtmotermArtykuł powstał we współpracy z firmą Atmoterm SA

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

140 największych spółek giełdowych jak na widelcu. Hub danych ESG od Fundacji Instrat (16 stycznia 2024)44 bln dol. zagrożone przez utratę bioróżnorodności. Biznes a ekosystemy według raportu Deloitte i partnerów (10 stycznia 2024)Ponowne użycie tekstyliów jest możliwe. Garść wskazówek przed selektywną zbiórką (22 grudnia 2023)Wsparcie w obliczaniu śladu węglowego, obniżenie kosztów raportowania. Rekomendacje ds. stosowania Taksonomii (22 grudnia 2023)Jak wyliczyć ślad węglowy w zakresie 1., 2. i 3.? (19 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony