Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Instalacja produkcji ciepła z biomasy w Jedliczu z dofinansowaniem

   Powrót       12 kwietnia 2021       Energia   

Przedsięwzięcie pn. „Produkcja ciepła z biomasy – instalacja energetyczna wchodząca w skład kompleksu instalacji bioetanolu II generacji (BIIG) w ORLEN Południe S.A. w Jedliczu” zostało dofinansowane kwotą 45,8 mln zł z Funduszu Spójności. Koszt całkowity to ponad 159,4 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2023 r.

Przedmiotem projektu w Jedliczu będzie budowa kotła na biomasę o znamionowej mocy 48 MW. Jednostka wytwarzająca ciepło z OZE ma zostać podłączona do sieci przesyłających parę wodną technologiczną oraz grzewczą do instalacji produkujących biokomponenty. Celem zadania jest przede wszystkim zabezpieczenie ciepła, pozyskiwanego z biomasy, w ilości minimum 190 000 MWh/rok na potrzeby Kompleksu instalacji bioetanolu II generacji. Dodatkowo po zrealizowaniu projektu stosowany obecnie wsad energetyczny, oparty głównie na miale węglowym i oleju opałowym, będzie zastąpiony odnawialnymi źródłami energii – ligniną i biogazem, które powstają w wyniku procesu produkcyjnego bioetanolu II generacji (szacowana ilość samej wykorzystywanej energetycznie ligniny sięgnie 90 tys. ton rocznie).

W wyniku realizacji przedsięwzięcia produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE sięgnie 190 000 MWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 30 569 tony równoważnika CO2.

Wsparcie finansowe dla projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Czytaj: Energia z wilgotnej biomasy, czyli litewska technologia w Nidzicy

Źródło: NFOŚiGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Oczyszczanie barwnych ścieków przemysłowych na niekonwencjonalnych sorbentach (28 lipca 2021)Przegląd wymagań jakościowych dla paliw stałych (28 lipca 2021)Spalanie biomasy w centrum klimatyczno-środowiskowej uwagi, czyli rewizja dyrektywy RED II (16 lipca 2021)Wytwarzanie energii z małych instalacji OZE w 2020 r. – kolejny „zielony” raport URE (06 maja 2021)Ciechanów: Powstanie elektrociepłownia na biomasę z turbiną parową (21 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony