Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista w Zespole ds. ochrony gatunkowej i zadrzewień RDOŚ w Szczecinie
C-Green: Mokre osady ściekowe przekształcone w czysty biowęgiel InnoEnergy

Dofinansowania na infrastrukturę zaopatrzenia w wodę pitną

a+a-    Powrót       24 czerwca 2020       Woda   

Wcześniej 25 mln zł, a teraz kolejne ok. 22,5 mln zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na nowoczesną infrastrukturę zaopatrzenia w wodę pitną. Skorzysta na tym kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców miejscowości, w których realizowane wodne inwestycje pochłoną ok. 30 mln zł.

Źródłem dofinansowania w formie preferencyjnych pożyczek jest program priorytetowy NFOŚiGW pn. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”, którego celem jest m.in. podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu, zagrożeniami naturalnymi oraz poważnymi awariami, a także usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem.

Jakie projekty otrzymały wsparcie?

Projekt Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. pn. „Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego 39A” zapewni funkcjonowanie niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę i podłączenia do niego dodatkowych 20 tys. użytkowników. Zmodernizowane zaplecze zostanie oddane do użytku z końcem 2022 r. Dofinansowanie tej inwestycji wynosi ok. 12,3 mln zł, przy czym koszt całkowity sięgnie 15,2 mln zł.

Gmina Karsin, dzięki niemal 400 tys. zł wsparcia, podjęła się zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budynkiem pompowni sieciowej w miejscowości Karsin”, którego realizacja potrwa do końca 2021 r. i w sumie pochłonie ok. 520 tys. zł. Dzięki przebudowie „wodnego” systemu ponad 2 tys. mieszkańców uzyska dostęp do dobrej jakości wody pitnej.

Czytaj: [Wywiad] Największym wyzwaniem są racjonalne ceny za wodę

„Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Koluszkach” zostanie przeprowadzona do końca lipca br. Dzięki pożyczce ok. 976 tys. zł (koszt całkowity 1,2 mln zł) przebudowany zostanie wodociąg długości 568 m, a dodatkowych 16,5 tys. mieszkańców miasta Koluszki oraz okolicznych miejscowości: Katarzynów, Zygmuntów, Felicjanów, Jeziorko, Erazmów, Lisowice, Słotwiny, Żakowice, Różyca, Przanowice i Nowy Redzeń będzie miało dostęp do dobrej jakości wody.

4 mln zł dofinansowania pomoże Gminie Lesko w finalizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachlawa i Średnia Wieś”. Beneficjent już w 2020 r. – przez budowę SUW wraz z rurociągiem doprowadzającym wodę ze studni głębinowych – uruchomi pełną infrastrukturę zaopatrzenia ludności w wysokiej jakości wodę pitną. Całkowity koszt zadania to ok. 6,8 mln zł.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., z siedzibą w Nowej Dębie, wsparte przez NFOŚiGW 3,6 mln zł podejmie się realizacji projektu pn. „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla Gminy Nowa Dęba – etap II”. Po zakończeniu przedsięwzięcia prawie 18 tys. osób skorzysta z dobrej jakości wody dostarczanej z ujęcia głębinowego, a dodatkowo zostanie wprowadzona ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem, a także poprawi zabezpieczenia przeciwpożarowe terenu objętego inwestycją. Całkowity koszt zadania to ok. 4,4 mln zł.

Czytaj: [Wywiad] Panta rei, czyli o kierunkach rozwoju polskiej branży wodno-kanalizacyjnej

Gmina Miasto Wieliczka przy dofinansowaniu 1,2 mln zł przeprowadzi „Zarurowanie odcinka rowu melioracyjnego w Śledziejowicach na długości 199 m”. Dzięki realizacji projektu, który będzie sfinalizowany do końca lutego 2021 r. (a którego koszt całkowity wyniesie ok. 1,2 mln zł) m.in. poszerzony zostanie przejazd dla służb technicznych i ratunkowych oraz umożliwione zostanie odprowadzanie wód opadowych. Powierzchnia terenów bezpośrednio objętych ochroną przeciwpowodziową ma sięgnąć 1,2 ha.

Omówione przedsięwzięcie otrzymają dofinansowanie na podstawie umów podpisanych w maju br., ale wcześniej – w kwietniu – NFOŚiGW wsparł już finansowo (również w formie pożyczek) sześć podobnych inicjatyw łączną kwotą ponad 25 mln zł. Te pieniądze trafią na: „Budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Grzechynia, gmina Maków Podhalański” (1,3 mln zł, beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o.); „Rozwój sieci wodociągowej na terenie Gminy Tyczyn” (ok. 7,9 mln zł, beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o.); „Rozbudowę SUW w Jedlni” (ok. 1,4 mln zł, beneficjent: Gmina Pionki); „Połączenie sieci wodociągowych Kalinowo i Wierzbowo” (ponad 590 tys. zł, beneficjent: Gmina Kalinowo); „Budowę sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Rudno Górne, Dobranowice” (2,1 mln zł, beneficjent: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) oraz „Modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Ciele, Gmina Białe Błota” (12 mln zł, beneficjent: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach).

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Katowice: 128 wniosków do „zielonego budżetu” (16 czerwca 2020)Polska zaprzepaściła szansę na zrównoważoną produkcję rolną (26 maja 2020)Największym wyzwaniem są racjonalne ceny za wodę (22 kwietnia 2020)Lodowce versus człowiek - rachunek zysków i strat (21 kwietnia 2020)Paradoks Afryki, czyli dużo słońca i mało energii elektrycznej, w dobie COVID-19 jest szczególnie tragiczny (20 kwietnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony