Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2023 29 listopada 2023

Nowa instalacja do przetwarzanie bioodpadów w Hryniewiczach. Dofinansowanie NFOŚiGW

   Powrót       11 sierpnia 2023       Odpady   

Blisko 33 mln zł dotacji i pożyczki ze środków krajowych przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze budowę kompostowni odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Przedsięwzięcie umożliwiające roczne ograniczanie masy składowanych odpadów o ponad 20 tys. ton zrealizuje Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "Lech" Sp. z o.o. z początkiem 2025 r.

Całkowity koszt utworzenia instalacji do kompostowania odpadów biodegrowadalnych zebranych selektywnie wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej sięgnie ok. 41,8 mln zł. W ramach projektu będzie prowadzony recykling odpadów przewidzianych do biodegradacji pochodzących z obszaru miasta Białystok.

Projektowana instalacja technologiczna będzie miała na celu kompostowanie selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w ilości min. 25 tys. ton/rok (na tyle przewidziano jej wydajność) w celu wytworzenia produktu końcowego - spełniającego parametry środka wspomagającego uprawę roślin lub nawozu.

W ramach przedsięwzięcia zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt do prowadzenia efektywnej gospodarki bioodpadami, w tym ich recyklingu, min.: rozdrabniacz, przesiewacz i homogenizator.

Wybudowana hala kompostowni wraz z bioreaktorami osiągnie powierzchnię ok. 4 tys. m2. Powstaną także: pomieszczenie sterowni, instalacja oczyszczania powietrza procesowego z kompostowni, plac dojrzewania kompostu (stabilizatu) o powierzchni ok. 7,5 tys. m2 oraz zajmująca 200 m2 wiata magazynowa gotowego kompostu. Zbudowane zostaną również zbiorniki na ścieki technologiczne oraz wody opadowe i niezbędna infrastruktura techniczna.

Infrastruktura pozwoli rocznie uzyskać ponad 16 tys. ton masy odpadów zielonych i innych bioodpadów, które poddane będą recyklingowi. Umożliwi to również realizację koniecznych, ustalonych przez kraje Wspólnoty norm recyklingu odpadów komunalnych na obszarze realizacji projektu.

Czytaj: Biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych. Dane za 2020 r.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 8 sierpnia br. w Białymstoku przez wiceprezesa zarządu NFOŚiGW Dominika Bąka oraz prezesa zarządu PUHP "Lech" Sp. z o.o. Michała Stefanowicza i wiceprezesa zarządu PUHP "Lech" Sp. z o.o. Alinę Pisiecką. W uroczystości uczestniczyli także dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW Jarosław Roliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicewojewoda podlaski Bogusława Szczerbińska, prezes zarządu WFOŚiGW w Białymstoku Maciej Borzyszkowski oraz pracownicy PUHP "Lech" Sp. z o.o. Dofinansowania zostały przyznane w ramach programu Ochrona powierzchni ziemi; Cz. 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NFOŚiGW przeznaczy 100 mln zł dla samorządów na projekty GOZ i segregacji odpadów (06 listopada 2023)„Potencjał biogazowni w realizacji celów zielonej gospodarki” – debata na Targach PolEco 2023 (19 października 2023)Biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych. Dane za 2020 r. (21 czerwca 2023)Branża tworzyw podsumowuje rok. Wśród trendów inwestycje w recykling chemiczny (25 maja 2023)Pakujemy się w kłopoty! Co Polacy wiedzą o opakowaniach i jak sobie radzą z sortowaniem odpadów (27 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony