Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników? Do końca listopada można się ubiegać o środki z PARP

Ruszył projekt mający na celu zniwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19. Wsparcie na podnoszenie kompetencji pracowników mogą uzyskać firmy m.in. z sektora wod-kan i rekultywacji, motoryzacyjnego czy odzysku surowców.

   Powrót       05 października 2020       Zrównoważony rozwój   

Sektorowe Rady ds. Kompetencji wydały rekomendacje, które mają zapobiegać negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwach. W celu ich wdrożenia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt nadzwyczajny, w którym można uzyskać dofinansowanie na podnoszenie kompetencji pracowników i doradztwo. W negocjacje, mające na celu m.in. zdiagnozowanie najpilniejszych potrzeb, zaangażowane było także Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucja Zarządzająca PO WER.

Poniżej przedstawiamy rekomendacje w zakresie szkoleń dla pracowników w wybranych sektorach.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności:

 • Zasady bezpiecznej pracy zdalnej
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii
 • Praca zdalna - analiza ryzyka i cyberbezpieczeństwo
 • Innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie projektami w warunkach pracy zdalnej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Archiwizowanie efektów pracy zdalnej
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów w trybie pracy zdalnej
 • Zestawianie i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
 • Obsługa klienta w trybie zdalnym
 • Zarządzanie projektami w trybie pracy zdalnej
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
 • Marketing online
 • Zarządzanie zakładem produkcyjnym w warunkach pandemii
 • Prowadzenie procesów produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi
 • Nowe modele biznesowe - dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)

Tematy szkoleń oferowane dla sektora odzysku materiałowego surowców

 • Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami w czasie epidemii COVID-19
 • Postępowanie z odpadami w czasie epidemii COVID-19
 • Obowiązujące przepisy prawne, ich interpretacja i stosowanie w SGO w czasie epidemii COVID-19
 • Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie epidemii COVID-19

Tematy szkoleń oferowane dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

 • Coaching menadżerski
 • Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zabezpieczanie danych firmy - cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

Czytaj: Jakich kompetencji potrzebuje wod-kan i przedsiębiorstwa zajmujące się rekultywacją?

Tematy szkoleń oferowane dla sektora chemicznego

 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacji pracy zdalnej w sektorze chemicznym
 • Dezynfekowanie powierzchni przemysłowych, instytucjonalnych, użytkowych, indywidualnych
 • Optymalizowanie procesów obsługi aparatury technologicznej i analitycznej pod kątem pracy zdalnej
 • Sporządzanie rekomendacji dla sposobów prowadzenia procesów chemicznych laboratoryjnych i produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacja procesów i ich obsługi analitycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i techniki cyfrowej
 • Obsługiwanie systemów przemieszczania i pakowania substancji szczególnie niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach chemicznych
 • Zarządzanie projektami B+R w sektorze chemicznymi
 • Doradztwo technologiczne w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej
 • Optymalizowanie procesów laboratoryjnych
 • Projektowanie systemów monitorowania przebiegu procesów produkcji farmaceutycznej i biotechnologicznych
 • Planowanie i organizowanie procesów pakowania w przemyśle farmaceutycznym, w oparciu o zautomatyzowane linie produkcyjne
 • Analizowanie procesów produkcji nawozów w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz zasad ergonomii
 • Przygotowanie procesu uzyskania certyfikatu produktu biobójczego

Zgłoszenia do 30 listopada br.

Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi szkoleniowe i doradcze, zgodnie z rekomendacjami Rad Sektorowych. Projekty ubiegające się o wsparcie muszą być realizowane w Polsce. Wkład własny wnioskodawcy wynosi minimum 20 proc. O pomoc mogą się starać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Termin przyjmowania wniosków mija 30 listopada 2020 r. Szczegółowe wytyczne oraz sposób rekrutacji do projektu znajdują się na stronie PARP(1).

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid#opis

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)Biogazownię karmi człowiek (15 kwietnia 2024)Małgorzata Szafoni nową wiceprezeską NGOŚiGW (12 kwietnia 2024)Dynamika budowy biogazowni rolniczych będzie się zwiększać (08 kwietnia 2024)Wspólne badania i inwestycje. UE sięga po surowce krytyczne z Azji Środkowej (08 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony