Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

Dolnośląski arsen znów na wokandzie

Prokuratura nie zgadza się z oddaleniem przez sąd zarzutów przeciwko Hucie Miedzi Głogów. - Przekroczony w 2017 roku o 504 proc. poziom arsenu w powietrzu jest dowodem, że standard jakości środowiska nie jest tam dochowany - czytamy w komunikacie.

   Powrót       11 lipca 2018       Ryzyko środowiskowe   

2 lipca br. Prokurator Regionalny we Wrocławiu zaskarżył(1) wydany w marcu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, mocą którego oddalono skargę Stowarzyszenia Samoobrona Ekologiczna Rolników „Pro-natura” na decyzję Ministra Środowiska o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie funkcjonowania Huty Miedzi Głogów. Z zebranych przez Inspekcję Ochrony Środowiska danych(2) wynika, że już od kilku lat spośród 46 stref na obszarze całego kraju, tylko w dwóch (właśnie w Głogowie i Legnicy) przekroczone są dopuszczalne normy stężenia arsenu w powietrzu(3). Dokumenty wskazują, że przyczyną jest „oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej”. Nikt nie ma wątpliwości, o jakie zakłady chodzi.

Dane swoje, a sąd swoje

Uzyskując pozwolenie zintegrowane, operator każdego zakładu zobowiązuje się, że będzie eksploatował go zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Zdaniem rolników z głogowskiego stowarzyszenia Pro-Natura, które od lat walczy z KGHM, spółka robi w tym zakresie stanowczo za mało. Tę opinię podziela także prokuratura, która nie zgadza się z przyjętym przez warszawski sąd administracyjny stanowiskiem, jakoby oddziaływanie nowych elementów huty w Głogowie, m.in. pieca prażalniczego i węzła rezerwowych agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania, nie powodowało pogorszenia stanu środowiska lub zagrożenia życia albo zdrowia ludzi. Jej zdaniem, wyrok sądu pomija zebrane przez Inspekcję Ochrony Środowiska przez lata dane i nie oddaje rzetelnie stanu faktycznego sprawy. Jak wynika z przekazanych przez prokuraturę informacji, zastrzeżenia dotyczą nie tylko samego rozstrzygnięcia, ale także poprzedzającej go procedury.

Czujny prokurator

Sprawa trafiła wreszcie do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który w marcu br. przyznał rację koncernowi i uznał, że instalacja eksploatowana jest zgodnie z przepismi prawa i wydanym dla niej pozwoleniem zintegrowanym. Na pomoc stronie społecznej przychodzi teraz prokuratura, która ma wątpliwości i wnosi o ponowne zbadanie sprawy. Surowej oceny sytuacji na Dolnym Śląsku nie zmienia nawet planowana na 2019 r. realizacja przez KGHM programu BAT As, którego celem jest poprawa stopnia oczyszczania gazów emitowanych w trakcie procesów produkcyjnych w Hucie Miedzi Głogów. Prace obejmą też rozbudowę instalacji odpylającej gazy technologiczne z konwertorów huty w Głogowie. - Do końca grudnia przygotujemy niezbędne ekspertyzy i projekty techniczne – zapewniał niedawno Rafał Pawełczak, prezes zarządu oraz wiceprezes ds. rozwoju KGHM Polska Miedź.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ 
http://www.wroclaw.pa.gov.pl/aktualnosci/prokurator-skierowal-do-naczelnego-sadu-administracyjnego-skarge-kasacyjna-w-sprawie
2/ 
https://air.wroclaw.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/manualne/stacja/39/parametry/wszystkie
3/ 
http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F2/%24FILE/i19762-o1.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ogłoszono nabory na działania środowiskowe dla mazowieckich samorządów (14 marca 2023)Od dziesięciu lat program Eco-Miasto promuje ekologiczne rozwiązania (06 marca 2023)Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2023. Pół wieku konwencji CITES nie wyeliminowało nielegalnego handlu przyrodą (03 marca 2023)Które z technologii smart ograniczają wpływ na środowisko? Pytamy miast (24 lutego 2023)Jakiej mobilności oczekują mieszkańcy? Inteligentnej, czystej, taniej i łatwo dostępnej (22 lutego 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony