Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

Ponad 13 mln zł dotacji z LIFE i NFOŚiGW dla zastosowania nowatorskich rozwiązań odpadowych w Polsce

   Powrót       31 maja 2023       Odpady   

Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania zagospodarowania zmieszanych odpadów twardych z tworzyw sztucznych uwzględniające założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) zostanie dofinansowane z Programu LIFE oraz ze środków własnych NFOŚiGW. Międzynarodowy projekt realizowany przez podmioty gospodarcze z Polski, Słowenii i Holandii pomoże zwiększyć krajowy poziom recyklingu tworzyw i poprawić jakość recyklatów. Pozwoli on także ograniczyć masę odpadów deponowanych na polskich składowiskach o ponad 2,5 tys. ton rocznie.

Czytaj: #Gospodarka o obiegu zamkniętym

Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na dynamicznie zwiększający się zakres zastosowania plastiku oraz wzrost ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Co roku w Europie powstaje ponad 29 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, a jedynie mniej niż jedna trzecia jest kierowana do recyklingu.

Kluczową trudnością w podnoszeniu poziomu przetwarzania tworzyw sztucznych i absorpcji recyklatów przez przetwórców jest różnorodność typów twardych tworzyw zmieszanych w jednym strumieniu odpadów tj. razem PET, PCV, EPSP, SPP, HDPE, LDPE i innych. W większości regionów UE ten zestaw odpadów nie nadaje się do recyklingu. Istnieją wprawdzie różne skuteczne rozwiązania ale są one praktyczne tylko w przypadku czystych i jednorodnych materiałów, np. PET, LDPE lub folie, które stanowią niewielki ułamek wszystkich odpadów z tworzyw sztucznych. Znaczna ilość zmieszanych, zanieczyszczonych odpadów z twardego plastiku pozostaje niepoddana recyklingowi ze względu na brak możliwości skutecznego rozdzielenia strumienia na odpowiednie frakcje.

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii PlastciLIFEcycle (PLC) do sortowania i ponownego użycia mieszanych tworzyw sztucznych oraz stworzenie międzynarodowej sieci współpracy biznesowej PLC, obejmującej łańcuch wartości tworzyw sztucznych (od odpadów do produktu końcowego) w celu zwiększenia ich wykorzystania w produkcji nowych wyrobów.

Inicjatywa ma jednocześnie na celu zademonstrowanie, jak wykorzystać potencjał frakcji tworzyw, która obecnie nie jest ani odzyskiwana, ani poddawana przetwarzaniu. Planowane jest użycie zrównoważonych możliwości sortowania odpadów, recyklingu i wspieranie nowej koncepcji biznesowej opartej na gospodarce o obiegu zamkniętym. Zadanie w Polsce obejmie m.in. wdrożenie, przetestowanie i walidację pilotażowej instalacji PLC do efektywnego sortowania mieszanych odpadów twardych tworzyw sztucznych. Jej zdolność wejściowa wyniesie 3500 ton opakowań w ciągu roku, a wydolność wyjściowa - 2550 ton rocznie wysokiej jakości recyklatów. Dodatkowo, także w skali rocznej zostanie wyprodukowane - 945 ton wysokokalorycznego paliwa.

Beneficjentem  koordynującym przedsięwzięcie prowadzone do lipca 2026 r. jest polska spółka Investeko, a partnerami projektu firmy - The New Raw z Holandii oraz Plastika Skaza ze Słowenii a także polskie podmioty: EKOPARTNER Silesia Sp. z o.o., Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Współpraca z zagranicznymi firmami

Dodatkowym, istotnym atutem przedsięwzięcia będzie współpraca z firmami zagranicznymi i pozyskanie oraz przeniesienie na polski rynek i do polskich firm recyklingu recyklatów oraz know-how w tym zakresie. Będą to m.in. holenderskie doświadczenia obejmujące opracowywanie produktów i prototypów przy użyciu materiałów pochodzących z przetworzenia, wykonanych za pomocą zrobotyzowanego druku 3D jak np. ławek bujanych ulicznych dla gminy Amsterdam, a także okrągłych mebli plażowych (przebieralni, leżaków i chodników) zrobionych z plastiku morskiego, ze starych, zużytych lin i sieci rybackich i ławek ze zintegrowanymi donicami dla greckiej gminy Saloniki.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisali w maju br. przedstawiciele NFOŚiGW oraz INVESTEKO S.A. Dotacja z  LIFE na działania realizowane w Polsce wyniesie ok. 8,2 mln zł, a dotacja z NFOŚiGW 4,8 mln zł.

Źródło: NFOŚiGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Raport EEB sceptycznie o rozwiązaniach opakowaniowych KE (19 września 2023)Gospodarowanie odpadami przemyślane na nowo, czyli jak? (18 września 2023)Ustawa o systemie kaucyjnym opublikowana. Co mówi o niej branża odpadowa? (13 września 2023)Ustawa o systemie kaucyjnym. Widmo strat dla gmin (12 września 2023)Spadek wskaźnika recyklingu papieru w 2022 r. Raport EPRC (11 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony