Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Dotacje na zmniejszenie uciążliwości związanych z wydobyciem kopalin

   Powrót       15 stycznia 2018       Powietrze i klimat   

Od 15 stycznia do 30 listopada 2018 r. można ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Geologia i górnictwo. Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin(1). Do wykorzystania jest w sumie 250 mln zł w formie dotacji i pożyczki.

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobycia kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez: rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą; eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów budowlanych i wyrobisk górniczych; monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w górnictwie.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji (240 mln zł) lub pożyczki (10 mln zł).

Beneficjentami dotacji mogą być: finansowane w całości lub w części ze środków budżetu państwa w formie dotacji podmiotowych i celowych podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego i górniczego; podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa; jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie. O pożyczkę mogą starać się podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Istnieje możliwość przekwalifikowania wniosków dotacyjnych na pożyczkowe zgodnie z zapisami programu.

W poprzednim naborze, w 2017 r., w ramach programu wpłynęło łącznie 15 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 49 mln zł. W trakcie oceny formalnej odpadało 5 wniosków na kwotę ok. 9 mln zł. Po pozytywnej ocenie formalnej wnioski przesłane zostały do zaopiniowania do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i Ministra Energii. Po uzyskaniu wspomnianych opinii prowadzona jest dalsza ocena w NFOŚiGW.

Źródło: NFOŚiGW

Przypisy

1/ Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo. Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin”
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/geologia-i-gornictwo/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-2/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Innowacje na rzecz GOZ: biowęgiel, biorafineria i platforma handlu polimerami (12 października 2021)Zgromadzenie Ogólne ONZ – dyskutowano m.in. o klimacie i energii (27 września 2021)Spalanie biomasy w centrum klimatyczno-środowiskowej uwagi, czyli rewizja dyrektywy RED II (16 lipca 2021)Uniwersytet Oksfordzki: Niedostateczne wykorzystanie dowodów naukowych zagraża pozwom klimatycznym (01 lipca 2021)NCBR poszukuje projektów magazynów ciepła i chłodu (30 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony