Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa CSRD zatwierdzona

Rada Unii Europejskiej dzisiaj ostatecznie zatwierdziła dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. dyrektywa CSRD).

   Powrót       28 listopada 2022       Zrównoważony rozwój   
Dyrektywa CSRD zatwierdzona

Oznacza to, że przedsiębiorstwa wkrótce będą musiały publikować szczegółowe informacje o kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zwiększy to odpowiedzialność przedsiębiorstw, będzie zapobiegało stosowaniu rozbieżnych standardów zrównoważonego rozwoju i ułatwi przechodzenie na zrównoważoną gospodarkę.

- Nowe przepisy zwiększą odpowiedzialność przedsiębiorstw, jeśli chodzi o ich wpływ na społeczeństwo, i ukierunkują je na gospodarkę, która przynosi korzyści obywatelom i środowisku. Dane na temat śladu środowiskowego i społecznego byłyby dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Jednocześnie nowe rozszerzone wymogi są dostosowane do rozmiaru przedsiębiorstw i zapewniają im dostatecznie długi okres przejściowy na przygotowanie się – komentował Jozef Síkela, czeski minister przemysłu i handlu.

W praktyce przedsiębiorstwa będą musiały informować o tym, jak ich model biznesowy wpływa na ich zrównoważoność, i jak zewnętrzne czynniki zrównoważonego rozwoju (takie jak zmiana klimatu lub prawa człowieka) wpływają na ich działalność. Dzięki tym informacjom inwestorzy i inne zainteresowane strony będą mogli podejmować świadome decyzje w kwestiach zrównoważonego rozwoju.

Nowy akt(1) zmienia dyrektywę z 2014 r. o sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) i wzmacnia obowiązujące w tym zakresie przepisy, które nie odpowiadają już wymogom przechodzenia UE w stronę gospodarki zrównoważonej.

Nowe zasady sprawozdawczości dla przedsiębiorstw

Nowy akt wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze i zobowiązuje duże przedsiębiorstwa do publikowania informacji o kwestiach zrównoważonego rozwoju, takich jak prawa środowiskowe, prawa społeczne, prawa człowieka i czynniki z zakresu ładu korporacyjnego.

Nowe przepisy o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju będą mieć zastosowanie do dużych przedsiębiorstw użyteczności publicznej zatrudniających ponad 500 pracowników, wszystkich dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników i mających obrót w wysokości 40 mln EUR i do wszystkich przedsiębiorstw notowanych na rynkach regulowanych, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te odpowiadają również za ocenę informacji dotyczących ich jednostek zależnych.

Przepisy dotyczą też MŚP z uwzględnieniem ich specyfiki. Przez okres przejściowy mogą one skorzystać z odstępstwa: będą zwolnione ze stosowania dyrektywy do 2028 r.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa pozaeuropejskie, one także muszą przedstawiać sprawozdania ze zrównoważonego rozwoju, o ile generują w UE ponad 150 mln EUR przychodów netto ze sprzedaży i mają tu co najmniej jedną jednostkę zależną lub jeden oddział. Powinny one przedstawiać sprawozdania o swoim oddziaływaniu we wskazanych w dyrektywie kwestiach z zakresu środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

Opracowaniem standardów europejskich – na podstawie porad technicznych kilku agencji europejskich – zajmie się Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

Data rozpoczęcia stosowania

Wejście w życie będzie rozłożone na cztery etapy:

  • sprawozdawczość w 2025 r. za rok obrotowy 2024 w odniesieniu do przedsiębiorstw już podlegających dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej
  • sprawozdawczość w 2026 r. za rok obrotowy 2025 w odniesieniu do przedsiębiorstw jeszcze niepodlegających dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej
  • sprawozdawczość w 2027 r. za rok obrotowy 2026 w odniesieniu do notowanych MŚP z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw, małych i niezłożonych instytucji kredytowych i wewnętrznych zakładów ubezpieczeń
  • sprawozdawczość w 2029 r. za rok obrotowy 2028 dla przedsiębiorstw z państw trzecich.

Kontekst

Komisja Europejska przedstawiła projekt CSRD 21 kwietnia 2021 r. jako część Europejskiego Zielonego Ładu i strategii na rzecz zrównoważonego finansowania. 24 lutego 2022 r. państwa członkowskie jednomyślnie uzgodniły stanowisko Rady w sprawie projektu CSRD. 21 czerwca 2022 r. Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie co do CSRD, które zostało zatwierdzone przez przedstawicieli państw członkowskich UE 30 czerwca 2022 r.

Czytaj: Temat Miesiąca: Środowiskowe aspekty ESG

Co dalej?

Rada zatwierdziła stanowisko Parlamentu Europejskiego, co oznacza, że akt ustawodawczy został przyjęty.

Po tym jak podpiszą go przewodnicząca Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Rady, zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później. Państwa członkowskie będą musiały wdrożyć nowe przepisy w ciągu 18 miesięcy od tego dnia.

Źródło: Rada UE

Przypisy

1/ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD)
https://www.consilium.europa.eu/media/60306/st10835-xx22.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Efektywność energetyczna przede wszystkim (26 lutego 2024)Regiony mogą otrzymać środki na adaptację do zmian klimatu. Granty z Horyzontu Europa (15 stycznia 2024)Weszły w życie wytyczne do raportowania ESG. Rozporządzenie o standardach ESRS w Dzienniku Urzędowym UE (05 stycznia 2024)Wsparcie w obliczaniu śladu węglowego, obniżenie kosztów raportowania. Rekomendacje ds. stosowania Taksonomii (22 grudnia 2023)Jak wyliczyć ślad węglowy w zakresie 1., 2. i 3.? (19 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony