Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Zmiany w dyrektywie IED kluczowe ze względu na zdrowie Europejczyków

Obecnie prowadzone są prace mające na celu zmianę dyrektywy o emisjach przemysłowych. Zgodnie z szacunkami, surowsze przepisy pozwoliłyby uniknąć około 120 tys. przypadków hospitalizacji z powodu chorób serca i 10 tys. zgonów rocznie.

   Powrót       12 kwietnia 2023       Ryzyko środowiskowe   

Redukcja emisji w przemyśle, regulowanym przepisami dyrektywy o emisjach przemysłowych (ang. Industrial Emissions Directive, IED), znacząco poprawi jakość powietrza, chroniąc tym samym zdrowie milionów Europejczyków – wynika z raportu Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem „Upgrading Europe's Air”.

Wspomniana dyrektywa jest głównym instrumentem UE regulującym emisje zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych - od intensywnej hodowli zwierząt przez energetykę zawodową czy przemysł chemiczny po gospodarkę odpadami. Instalacje, których dotyczą przepisy IED - łącznie około 52 tys. instalacji - odpowiadają za około 20% całkowitej emisji zanieczyszczeń do powietrza w UE, około 20% emisji zanieczyszczeń do wód oraz w przybliżeniu 40% emisji gazów cieplarnianych. Instalacje te, zgodnie z  przepisami, nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych wynikających z zastosowania tzw. najlepszych dostępnych technik (skrót z ang. BAT).

Dyrektywa IED w trakcie zmian

W 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy ws. rewizji zapisów dyrektywy. Zdaniem autorów raportu fakt ten stanowi „jedyną w swoim rodzaju okazję” do zajęcia się problemem emisji przemysłowych.

- Wymagania dotyczące kontroli zanieczyszczenia powietrza dla elektrowni, przemysłu ciężkiego i rolnictwa w UE pozostały daleko w tyle za najlepszymi praktykami, powodując każdego roku dziesiątki tysięcy zgonów, których moglibyśmy uniknąć. Przegląd dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych jest jedyną w swoim rodzaju okazją do poprawy jakości powietrza w Europie i ochrony zdrowia Europejczyków – mówi Lauri Myllyvirta , główny analityk w Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem.

Dotąd stanowisko ws. IED przyjęła Rada UE. Stanowisko Parlamentu Europejskiego poznamy 25 maja br.

10 tys. zgonów rocznie

W badaniu uwzględniono skutki ograniczenia dopuszczalnych wielkości emisji w instalacjach objętych przepisami IED w państwach członkowskich UE i Wielkiej Brytanii.  Jak wskazano, bardziej rygorystyczne limity w sektorze energetycznym i przemysłowym pozwoliłyby uniknąć około 120 tys. przypadków hospitalizacji z powodu chorób serca, ponad 7 mln dni ograniczonej aktywności i 10 tys. zgonów rocznie. Uniknięte koszty ekonomiczne szacuje się na 28 mld euro rocznie.

- Modelowaliśmy wpływ na zdrowie i koszty w dwóch scenariuszach, scenariusz „rzeczywisty" z najnowszymi zgłoszonymi emisjami do powietrza przez każdy sektor, oraz scenariusz „BAT" uwzględniający emisje w ramach bardziej rygorystycznych wartości wynikających z najlepszych dostępnych technik. Szacujemy, że zanieczyszczenie powietrza ze wszystkich ocenianych sektorów jest odpowiedzialne za 89,6 tys. zgonów rocznie w UE i Wielkiej Brytanii z odpowiadającym obciążeniem ekonomicznym dla krajów w wysokości 248 miliardów euro każdego roku. Liczby te można by zmniejszyć prawie o połowę, gdyby wszystkie kraje stosowały się do najlepszych praktyk określonych w konkluzjach dotyczących BAT, a konkluzje dotyczące BAT odzwierciedlały najlepsze praktyki międzynarodowe – czytamy.

W analizie wskazano, że emisje zanieczyszczeń powietrza z energetyki i przemysłu są odpowiedzialne za 17 tys. zgonów rocznie z powodu narażenia na PM2,5, ozon i rtęć. Wśród państw, których emisje mają największy wpływ w tym zakresie, wymieniono Niemcy, Francję i Polskę.

Zdaniem autorów analizy, sprowadzenie emisji generowanych w Niemczech do najniższego możliwego poziomu może uratować około 12,5 tys. Europejczyków i pozwolić uniknąć wydatków publicznych sięgających 34 mld euro. Francja i Polska mogą zapobiec śmierci 4 tys. obywateli i wydatkowania 11 mld euro z pieniędzy podatników. Prawie 3 tys. osób może uniknąć uszczerbku na zdrowiu, a 8 mld euro może zostać zaoszczędzone, jeśli limity emisji zostaną dostosowane we Włoszech. - Ze względu na transgraniczny charakter zanieczyszczenia powietrza, korzyści te dotyczą całego kontynentu – dodano.

Czytaj też: Nowe rozporządzenie rozwieje wątpliwości instalacji objętych dyrektywą IED? Projekt w konsultacjach

- Jeśli połączymy wszystkie zgony spowodowane emisjami z sektora przemysłowego jako całości z sektorem energetycznym, działalność przemysłowa i energetyczna Niemiec przyczynia się do największej liczby zgonów, wynoszącej ponownie około 6 000, przy czym działalność Polski powoduje ponad 2 000 zgonów rocznie, a Francji prawie 1 700 zgonów – czytamy.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Większa ochrona przed zanieczyszczeniami. Unijne porozumienie o emisjach przemysłowych (30 listopada 2023)ESRS E2: Zanieczyszczenia czarno na białym (28 listopada 2023)Nie tylko dla wielkich firm – raportowanie ESG w sektorze MŚP (28 listopada 2023)Projekt Doradztwa Energetycznego – nieodpłatne porady i konsultacje dla sektora publicznego i prywatnego (27 listopada 2023)Dane środowiskowe a standardy środowiskowe w raportowaniu ESG (21 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony