Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.06.2023 05 czerwca 2023

Przemysł będzie musiał ograniczyć emisje. Zabrakło ambicji – ocenia EEB

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przyjęła stanowisko w sprawie przepisów UE mających na celu dalszą redukcję zanieczyszczeń i ukierunkowanie dużych instalacji rolno-przemysłowych na zieloną transformację.

   Powrót       26 maja 2023       Ryzyko środowiskowe   

Nowelizacja dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) ma wdrożyć przepisy mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń i kontroli emisji do powietrza, wody i gleby, generowanych w dużych instalacji rolno-przemysłowych. Obecne przepisy UE dotyczące emisji przemysłowych obejmują ponad 30 tys. dużych zakładów przemysłowych i ponad 20 tys. dużych gospodarstw hodowlanych.

Instalacje objęte przepisami będą działać tylko wtedy, gdy uzyskają pozwolenie wydane przez władze krajowe, z wyjątkiem niektórych gospodarstw rolnych, które są zobowiązane jedynie do rejestracji. Zmieniona dyrektywa IED wymaga od władz krajowych dalszego obniżania dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń, w oparciu o tak zwane „najlepsze dostępne techniki” (BAT).

Czytaj też: Zmiany w dyrektywie IED kluczowe ze względu na zdrowie Europejczyków

Posłowie poparli wniosek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) o rozszerzenie zapisów na instalacje przemysłu wydobywczego (kopalnie), duże instalacje produkujące baterie (z wyjątkiem instalacji montujących wyłącznie moduły bateryjne i zestawy baterii) oraz hodowlę bydła prowadzonej w dużej skali, a także ferm trzody chlewnej (ponad 300 sztuk żywego inwentarza) i drobiu (ponad 200). W przypadku gospodarstw hodujących więcej niż jeden rodzaj tych zwierząt, limit powinien wynosić 250.

Zaproponowano, by Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń zostałby przekształcony w unijny portal emisji przemysłowych, w którym obywatele mogliby uzyskać dostęp do danych na temat wszystkich unijnych pozwoleń i lokalnych działań zanieczyszczających środowisko.

Parlament ma przyjąć swój mandat podczas sesji plenarnej w lipcu 2023 r., po której rozpoczną się negocjacje z Radą UE w sprawie ostatecznych przepisów.

EEB rozczarowane dyrektywą

Do zapisów odniosła się organizacja European Environmental Bureau (EEB), będąca największą siecią organizacji działających na rzecz środowiska w Europie. W stanowisku EEB czytamy, że ENVI nie zdołała zwiększyć ambicji w ramach dyrektywy.

-Stanowisko [PE – przyp. red.] nie wymaga wiążących limitów emisji gazów cieplarnianych i standardów efektywności energetycznej dla wszystkich gałęzi przemysłu w obecnym scenariuszu kryzysu energetycznego. Dekarbonizacja i ochrona klimatu są oficjalnie częścią dyrektywy, ale ich szybkie wdrożenie jest opóźnione o dziesięciolecia – wyjaśnia EEB.

-Decydenci stracili okazję, aby wymagać od największych trucicieli, czyli operatorów dużych obiektów energetycznego spalania i rafinerii, przestrzegania rygorystycznych poziomów wydajności emisji do 2030 roku. Nonsensem jest, aby standardy efektywności materiałowej były opcjonalne. Po co godzić się na dotychczasowy scenariusz biznesowy, którego koszty dla społeczeństwa będą wysokie przez kolejne dziesięciolecia? Liczymy na to, że Parlament Europejski przywróci priorytet interesom publicznym – komentuje Christian Schaible, szef działu Zero Pollution Industry w EEB.

Organizacje wzywają PE i decydentów politycznych UE do ustanowienia rygorystycznych limitów zanieczyszczeń przemysłowych i wyrażenia zgody na bardziej ambitną rewizję dyrektywy IED.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

GOZ w Unii Europejskiej. Opublikowano nowe ramy monitorowania (26 maja 2023)Eurostat o Celach Zrównoważonego Rozwoju. Jak Europa radzi sobie z ich realizacją? (25 maja 2023)Francja zaostrza cele dla emisji GHG. Premier ma nowy plan (23 maja 2023)Krakowska spalarnia odpadów nominowana do europejskiej nagrody (15 maja 2023)Magazynowanie jednym z głównych wąskich gardeł rozwoju wodoru w Polsce (15 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony