Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Branża farmaceutyczna i kosmetyczna negatywnie ocenia projekt zmian dyrektywy ściekowej

Konfederacja Lewiatan wskazuje, że propozycja KE dotycząca objęcia mechanizmem ROP branży farmaceutycznej i kosmetycznej nie realizuje zasady „prawdziwy zanieczyszczający płaci”. Wskazuje się przy tym na potrzebę zmiany definicji mikrozanieczyszczeń.

   Powrót       06 lutego 2023       Woda   

W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję zmian w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). Zmiany zaproponowane przez KE obejmują m.in. rozszerzenie zakresu dyrektywy o aglomeracje liczące powyżej 1000 mieszkańców (obecnie dyrektywa ma zastosowanie do miast powyżej 2000 mieszkańców), zaproponowano ponadto wprowadzenie wiążących celów w zakresie neutralności energetycznej dla całego sektora oraz wprowadzenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie farmaceutyków i kosmetyków. Więcej na temat propozycji KE w artykule pt. Rewizja dyrektywy ws. ścieków komunalnych. Jakie zmiany proponuje KE?

Zastrzeżenia w zakresie ROP

Jak wynika z informacji przekazanych przez Konfederację Lewiatan, zmiany zaproponowane przez KE  budzą niepokój branży kosmetycznej i farmaceutycznej. Jak podaje Lewiatan, organizacje branżowe zwracają uwagę przede wszystkim na zaproponowany w dyrektywie system ROP, który objąć miałby właśnie producentów farmaceutyków i kosmetyków.

Organizacja wskazuje, że w projekcie dyrektywy sektory kosmetyczny i farmaceutyczny zostały wskazane jako jedyne sektory, które mają sfinansować mechanizm ROP. - Postulujemy, aby system ROP dla mikrozanieczyszczeń zawarty w dyrektywie był proporcjonalny, sprawiedliwy i przede wszystkim realizował zasadę „prawdziwy zanieczyszczający płaci” – tj. aby wszyscy zanieczyszczający, którzy przyczyniają się do emisji ściśle zdefiniowanych mikrozanieczyszczeń do środowiska – ponosili koszty usuwania tych zanieczyszczeń, proporcjonalnie do generowanych przez siebie emisji – wskazuje Konfederacja Lewiatan.

Jak dodano, płatnikami systemu ROP dla zanieczyszczeń powinny być wszystkie sektory, które kontrybuują, a nie jedynie branże farmaceutyczna i kosmetyczna, jak jest to obecnie wskazane w projekcie dyrektywy. Zaś branże kosmetyczna i farmaceutyczna powinny ponosić koszty jedynie tych emisji mikrozanieczyszczeń, które generują.

Czytaj też: Ślad środowiskowy kosmetyków - nawet 95 proc. wpływu generowane jest w fazie użytkowania

Definicja mikrozanieczyszczeń

W stanowisku tym wskazano ponadto potrzebę zmiany definicji mikrozanieczyszczeń, tak aby swoim zakresem obejmowała konkretne substancje chemiczne, które nie podlegają obecnie stosowanym procesom oczyszczania ścieków i przedostają się do środowiska. - Projekt dyrektywy przewiduje objęcie statusem mikrozanieczyszczenia wszystkich związków chemicznych klasyfikowanych jako niebezpieczne (zarówno posiadające klasyfikacją zharmonizowaną – w załączniku VI CLP, oraz tzw. „self-classified”), czyli nawet kilkanaście tysięcy substancji chemicznych. Nie jest to ani uzasadnione, ani możliwe do realizacji. Sama klasyfikacja substancji, szczególnie w odniesieniu do zdrowia ludzi jest nieadekwatnym wskazaniem zachowania tej substancji w wodach ściekowych. Wiele substancji, mimo klasyfikacji, jest skutecznie usuwanych w obecnych, drugo- i trzeciorzędowych procesach oczyszczania ścieków – wskazuje Konfederacja Lewiatan.

Organizacja dodaje przy tym, że substancje, które są efektywnie usuwane w procesach oczyszczania ścieków, nie powinny być objęte definicją mikrozanieczyszczenia, a w efekcie także nie powinny podlegać mechanizmom ROP.

- W ocenie Konfederacji Lewiatan, jedynie te substancje, których obecność w ściekach powoduje konieczność modernizacji obecnie działających oczyszczalni i procesów oczyszczania, powinny być objęte definicją mikrozanieczyszczenia i mechanizmem ROP. Lista substancji, które powinny być objęte systemem ROP dla mikrozanieczyszczeń, powinna powstać w oparciu o raporty Joint Research Center, szeroko cytowane w propozycji dyrektywy, a które zawierają rzetelne i potwierdzone naukowo informacje o zanieczyszczeniach chemicznych zawartych w ściekach komunalnych – podkreśla Konfederacja.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Z 400 km3 ścieków rocznie oczyszczane jest niecałe 20%. Co mogłoby zyskać rolnictwo i nie tylko (17 czerwca 2024)Powstał model zanieczyszczenia oceanów plastikiem (29 maja 2024)Uniknąć ponad mld ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie. Ministerstwo poprawia system kaucyjny (07 maja 2024)Zmniejszanie strat granulatu z tworzyw sztucznych to priorytet. Opinia KR (22 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony