Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. ochrony środowiska Stena Recycling Sp. z o. o.
Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy PRONAR MRW 1.300: jeden wał, wysoka wydajność Pronar

Odpadowego ABC ciąg dalszy – opłata produktowa: podatek i/czy sankcja?

a+a-    Powrót       10 lipca 2019       Odpady   

Do redakcji wpłynęła informacja doprecyzowująca opinię eksperta „Dostępne sposoby na implementację dyrektyw odpadowych – Część 2. Odpadowego ABC”, w której Czytelnik (personalia do wiadomości redakcji) przedstawił następujące stanowisko:

„Opłata produktowa nie jest sankcją - w rozumieniu karą, tylko daniną publiczną - czytaj podatkiem. Jej konstrukcja prawna jest analogiczna, jak w przypadku podatków dochodowych, tj. CIT, PIT. W opłacie produktowej, analogicznie, jak w przypadku podatków dochodowych:

  • występuje tzw. kwota wolna od podatku (50 zł);
  • określenie zobowiązania następuje na podstawie Ordynacji podatkowej;
  • sprawozdania są odpowiednikiem deklaracji CIT, PIT;
  • marszałek województwa pełni analogiczną funkcję, jak urząd skarbowy w odniesieniu do innych podatków;

Po wtóre mechanizm wnoszenia opłaty produktowej związany jest z tzw. samonaliczaniem realizowanym przez przedsiębiorcę, analogicznie jak w przypadku innych podatków, np. CIT, PIT, VAT, PCC itp. Dopiero w przypadku nie uiszczenia opłaty produktowej, lub uiszczenia niższej kwoty, niż wymagana, organ podatkowy, jakim jest marszałek województwa, wszczyna z urzędu postępowanie i wydaje decyzję administracyjną.

I po trzecie - opłata produktowa NIE JEST KARĄ. To, że może tak być postrzegana przez przedsiębiorców, nie oznacza, że nią jest z prawnego punktu widzenia. Opłata produktowa wynika bowiem z rozdziału 6 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, natomiast kary wynikają z rozdziału 11. I są to dwie całkowicie różne daniny publiczne, których nakładanie i windykację prowadzą różne organy administracji publicznej. Analogiczna konstrukcja prawna występuje w pozostałych ustawach produktowych dotyczących baterii i akumulatorów, opon, olejów smarowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów samochodowych. Choć w przypadku tych ostatnich produktów mowa jest o opłacie za tzw. sieć zbierania pojazdów, a nie opłacie produktowej”.

Komentarz Magdaleny Dziczek:

Niezupełnie mogę się zgodzić z interpretacją przedstawioną powyżej. CIT czy PIT być może technicznie naliczamy w sposób analogiczny, ale nie jesteśmy w stanie go zrekompensować niczym innym. Tzn. nie mam celu np. przepracowania określonej ilości godzin miesięcznie i jeśli tego wymogu nie osiągnę, płacę podatek. Podatek trzeba zapłacić od uzyskanego dochodu.

W przypadku opakowań mamy cele jakościowe i jeśli ich nie osiągniemy, musimy zapłacić wysoki podatek w postaci opłaty produktowej. Jest to obciążenie znacznie wyższe niż cena zbiórki i zagospodarowania kilograma odpadów i zróżnicowane w odniesieniu do różnych opakowań.

Co więcej każdego roku przeprowadzane są kontrole poprawności przygotowanych przez Organizacje Odzysku Opakowań sprawozdań wraz z weryfikacją recyklerów (innymi słowy sprawdzana jest rzetelność źródła DPR i DPO). Urząd Marszałkowski, w drodze decyzji może nałożyć, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, decyzję o unieważnieniu puli dokumentów, co ma swoje konsekwencje w nakładaniu decyzji ws. opłat produktowych. Zgodzę się, że opłata produktowa funkcjonuje na bazie przepisów Ordynacji Podatkowej, jednak jest to podatek "karny" za niezrealizowanie obowiązku, a nie określony ułamek np. przepływów pieniężnych czy uzyskanych dochodów, jak w przypadku PIT czy CIT.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

WSA: dodatkowe kryteria różnicowania ustalonej już metody obliczania opłaty śmieciowej niezgodne z prawem (18 września 2020)Do końca października urzędy gmin mają czas na złożenie sprawozdań w BDO (15 września 2020)TK: zasady podwyższania opłat za składowanie odpadów bez zezwolenia - konstytucyjne (11 września 2020)Mandat za brak deklaracji odpadowej? Tak, teraz może wlepić go straż miejska (08 września 2020)Rzecznik MŚP interweniuje w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych dla firm w stolicy (07 września 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony