Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.07.2021 27 lipca 2021

Dziewięć parków narodowych z dofinansowaniem na badanie ekosystemów za pomocą teledetekcji

   Powrót       20 listopada 2018       Planowanie przestrzenne   

Wykorzystanie metod teledetekcyjnych ułatwia bieżącą i dogłębną ocenę stanu ekosystemów. Takie badanie – dzięki dotacjom ze środków europejskich przekazanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przeprowadzi w Polsce dziewięć parków narodowych. Nie będzie to ocena jednorazowa, lecz wielokrotna, powtarzana w odpowiednich odstępach czasu. Skorzystają na tym także turyści, gdyż analizy teledetekcyjne pozwalają parkom sprawniej zarządzać ruchem i dbać o bezpieczeństwo zwiedzających.

Dofinansowanie otrzymały następujące PN(1):

  1. Park Narodowy Gór Stołowych
  2. Gorczański Park Narodowy
  3. Park Narodowy Ujście Warty
  4. Wigierski Park Narodowy
  5. Świętokrzyski Park Narodowy
  6. Tatrzański Park Narodowy
  7. Narwiański Park Narodowy
  8. Biebrzański Park Narodowy
  9. Wielkopolski Park Narodowy

Teledetekcja jest nowoczesną technologią pozyskiwania informacji o obiektach oraz zjawiskach, które zachodzą na powierzchni ziemi, umożliwiającą również poznawanie zachodzących między nimi zależności. Zebrane dane są analizowane, sortowane i odpowiednio interpretowane. Wyjściowo najczęściej mają postać obrazów, które uzyskuje się za pomocą urządzeń technicznych, np. radaru albo sonaru. To pozwala nie wchodzić bezpośrednio w kontakt z badanym obiektem, wykorzystuje się bowiem naturalne zjawiska fizyczne, jak promieniowanie elektromagnetyczne, fale akustyczne albo klasyczną fotografię. Badać można w ten sposób obiekty ruchome i stabilne, cyklicznie lub co pewien, dowolnie wyznaczony czas.

Dotacje na badania tego typu zostały przyznane przez NFOŚiGW dzięki działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, prowadzonemu w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które Narodowy Fundusz wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska. Dofinansowanie potwierdziły dwustronne umowy podpisane ostatnio w siedzibie NFOŚiGW przez zastępcę prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Annę Król oraz zarządców poszczególnych parków narodowych.

Źródło: NFOŚiGW

Przypisy

1/ Więcej informacji o projektach, które uzyskały dofinansowanie, można znaleźć na stronie internetowej NFOŚiGW:
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1332,nfosigw-dziewiec-parkow-narodowych-z-dofinansowaniem-na-badanie-ekosystemow-za-pomoca-teledetekcji.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ustawa o parkach narodowych – czy będzie to akt prawny szyty na miarę wyzwań i potrzeb? (05 lipca 2021)NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych (25 maja 2021)Nowe wycinki w Puszczy Białowieskiej już od września (11 marca 2021)Parki narodowe w Polsce – z zewnątrz idylla, w środku kipi od sprzecznych interesów (10 marca 2021)Wielka akcja zatapiania odkrywek - konieczna, ale nie na hurra (18 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony