Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

Dziewięć parków narodowych z dofinansowaniem na badanie ekosystemów za pomocą teledetekcji

   Powrót       20 listopada 2018       Planowanie przestrzenne   

Wykorzystanie metod teledetekcyjnych ułatwia bieżącą i dogłębną ocenę stanu ekosystemów. Takie badanie – dzięki dotacjom ze środków europejskich przekazanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przeprowadzi w Polsce dziewięć parków narodowych. Nie będzie to ocena jednorazowa, lecz wielokrotna, powtarzana w odpowiednich odstępach czasu. Skorzystają na tym także turyści, gdyż analizy teledetekcyjne pozwalają parkom sprawniej zarządzać ruchem i dbać o bezpieczeństwo zwiedzających.

Dofinansowanie otrzymały następujące PN(1):

  1. Park Narodowy Gór Stołowych
  2. Gorczański Park Narodowy
  3. Park Narodowy Ujście Warty
  4. Wigierski Park Narodowy
  5. Świętokrzyski Park Narodowy
  6. Tatrzański Park Narodowy
  7. Narwiański Park Narodowy
  8. Biebrzański Park Narodowy
  9. Wielkopolski Park Narodowy

Teledetekcja jest nowoczesną technologią pozyskiwania informacji o obiektach oraz zjawiskach, które zachodzą na powierzchni ziemi, umożliwiającą również poznawanie zachodzących między nimi zależności. Zebrane dane są analizowane, sortowane i odpowiednio interpretowane. Wyjściowo najczęściej mają postać obrazów, które uzyskuje się za pomocą urządzeń technicznych, np. radaru albo sonaru. To pozwala nie wchodzić bezpośrednio w kontakt z badanym obiektem, wykorzystuje się bowiem naturalne zjawiska fizyczne, jak promieniowanie elektromagnetyczne, fale akustyczne albo klasyczną fotografię. Badać można w ten sposób obiekty ruchome i stabilne, cyklicznie lub co pewien, dowolnie wyznaczony czas.

Dotacje na badania tego typu zostały przyznane przez NFOŚiGW dzięki działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, prowadzonemu w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które Narodowy Fundusz wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska. Dofinansowanie potwierdziły dwustronne umowy podpisane ostatnio w siedzibie NFOŚiGW przez zastępcę prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Annę Król oraz zarządców poszczególnych parków narodowych.

Źródło: NFOŚiGW

Przypisy

1/ Więcej informacji o projektach, które uzyskały dofinansowanie, można znaleźć na stronie internetowej NFOŚiGW:
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1332,nfosigw-dziewiec-parkow-narodowych-z-dofinansowaniem-na-badanie-ekosystemow-za-pomoca-teledetekcji.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK o przebiegu procesu legislacyjnego projektu rozporządzenia ws. Świętokrzyskiego Parku Narodowego (04 października 2022)Nowela Prawa górniczego i geologicznego do poprawki. Samorządy są na „nie” (27 września 2022)Gminy wiejskie negatywnie oceniają projekt ustawy o parkach narodowych (09 marca 2022)Negatywna opinia NGO ws. ustawy o parkach narodowych (23 lutego 2022)Projekt ustawy o parkach narodowych przekazany do konsultacji (04 lutego 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony