Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
10.08.2022 10 sierpnia 2022

UE osiągnęła cel redukcji emisji na 2020 r. EEA przedłożyła oficjalne dane do sekretariatu UNFCCC

W latach 1990-2020 UE osiągnęła 34,4% poziom redukcji emisji GHG. Oznacza to, że UE osiągnęła wyznaczony na 2020 r. cel redukcji. W tym samym czasie w Polsce odnotowano redukcję emisji na poziomie 21%.

   Powrót       01 czerwca 2022       Ryzyko środowiskowe   
gazy cieplarniane

Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environmental Agency, EEA) przedłożyła do sekretariatu Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) oficjalne dane dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w Unii Europejskiej za 2020 r. Dokument(1) datowany jest na 27 maja 2022 r.

Jak wynika z danych, w 2020 r. w UE miało miejsce znaczne ograniczenie emisji GHG – w porównaniu z 2019 r. odnotowano 11-procentowy spadek emisji. Raportowane emisje nie dotyczą działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem (LULUCF), obejmują natomiast lotnictwo międzynarodowe. Jak dodaje EEA, gdyby wykluczyć emisje z lotnictwa międzynarodowego, redukcja zamiast 11% wyniosłaby 8,5%.

- Dane te potwierdzają 30-letnią tendencję spadkową, która doprowadziła do osiągnięcia przez UE celu na 2020 r., jakim jest ograniczenie emisji o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. – wskazuje EEA.

Cel na 2020 r. osiągnięty już w 2019 r.

W porównaniu z rokiem bazowym (1990 r.), ogólna redukcja emisji GHG w 2020 r. wyniosła 34,4%, czyli 1,94 mld ton CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla). Jak dodaje Agencja, UE osiągnęła wyznaczony na 2020 r. cel(2) już w 2019 r. - zanim ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa zaczęły wpływać na poziomy emisji. Osiągnięto wówczas ogólną redukcję emisji na poziomie 26%.

EEA podaje, że redukcje emisji miały miejsce w niemal wszystkich sektorach, wyjątkiem są branża transportu oraz chłodnictwo i klimatyzacja.

- Redukcje były największe w przypadku przemysłu wytwórczego i budownictwa, produkcji energii elektrycznej i ciepła, produkcji żelaza i stali (w tym emisji związanych z energią) oraz spalania w budynkach mieszkalnych – czytamy.

Czynniki mające wpływ na redukcję emisji

Wśród kluczowych czynników, które doprowadziły do redukcji emisji w ciągu ostatnich trzech dekad EEA wymienia m.in. rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie mniej emisyjnych paliw kopalnych i poprawę efektywności energetycznej. Jak dodano, od 1990 r. w UE znacznie wzrosło wykorzystanie źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła, natomiast poprawa efektywności energetycznej i mniejsza emisyjność paliw doprowadziły do zmniejszenia emisji CO2 na jednostkę wytworzonej energii kopalnej. Wskazuje się tu także na zmiany strukturalne w gospodarce i mniejsze zapotrzebowanie na ogrzewanie z powodu cieplejszych zim w Europie.

Warto zauważyć, że najnowsze analizy Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że w 2021 r. globalne emisje dwutlenku węgla związane z sektorem energetyki wzrosły w 2021 r. o 6 proc., czyli prawie 2,1 mld ton. Więcej na ten temat tutaj.

Redukcja emisji w Polsce i innych krajach

Największe redukcje emisji gazów cieplarnianych w ostatnich trzech dekadach (tj. w 2020 r. w stosunku do 1990 r.) odnotowano w takich państwach jak Estonia (71,2%), Łotwa (59,6%) czy Litwa (57,9%). Wysokie poziomy redukcji odnotowano także w Wielkiej Brytanii (49,3%) czy w Niemczech (41,3%).

W Polsce natomiast w latach 1990 – 2020 uzyskano 21% redukcję emisji GHG. W porównaniu z 2019 r., redukcja emisji w 2020 r. wyniosła 3,7%. Jak dodano, głównymi czynnikami zmniejszenia emisji w Polsce – podobnie jak w innych państwach członkowskich – „były upadek nieefektywnego energetycznie przemysłu ciężkiego oraz ogólna restrukturyzacja gospodarki pod koniec lat 80. i na początku lat 90”.

- Niemcy i Wielka Brytania odpowiadają za 47% całkowitej redukcji emisji GHG w latach 1990-2020. Rumunia, Francja, Włochy, Polska i Republika Czeska łącznie przyczyniły się do prawie kolejnej jednej trzeciej całkowitej redukcji emisji w UE od 1990 r. – czytamy.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj:
https://www.eea.europa.eu/publications/annual-european-union-greenhouse-gas-1
2/ Cel UE na 2020 r. dotyczący ograniczenia emisji o 20% obejmuje 27 krajów członkowskich UE oraz Wielką Brytanię. Pomimo wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE z dniem 1 lutego 2020 r., kluczowe przepisy w zakresie monitorowania i raportowania w zakresie gazów cieplarnianych mają zastosowanie do UK w odniesieniu do gazów cieplarnianych emitowanych w latach 2019 i 2020.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak transport żywności wpływa na emisje GHG? Badania naukowe (22 czerwca 2022)Koszty klimatyczne rosyjskiej inwazji w Ukrainie (06 czerwca 2022)Łańcuch dostaw a neutralność klimatyczna w biznesie (31 maja 2022)PIE: aby osiągnąć cel Porozumienia paryskiego główni emitenci będą musieli zainwestować 67 bln dol. (24 maja 2022)Redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie o 40% do 2050 r.? Scenariusz możliwy pod pewnymi warunkami (29 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony