Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.06.2023 05 czerwca 2023

UE osiągnęła cel redukcji emisji na 2020 r. EEA przedłożyła oficjalne dane do sekretariatu UNFCCC

W latach 1990-2020 UE osiągnęła 34,4% poziom redukcji emisji GHG. Oznacza to, że UE osiągnęła wyznaczony na 2020 r. cel redukcji. W tym samym czasie w Polsce odnotowano redukcję emisji na poziomie 21%.

   Powrót       01 czerwca 2022       Ryzyko środowiskowe   
gazy cieplarniane

Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environmental Agency, EEA) przedłożyła do sekretariatu Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) oficjalne dane dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w Unii Europejskiej za 2020 r. Dokument(1) datowany jest na 27 maja 2022 r.

Jak wynika z danych, w 2020 r. w UE miało miejsce znaczne ograniczenie emisji GHG – w porównaniu z 2019 r. odnotowano 11-procentowy spadek emisji. Raportowane emisje nie dotyczą działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem (LULUCF), obejmują natomiast lotnictwo międzynarodowe. Jak dodaje EEA, gdyby wykluczyć emisje z lotnictwa międzynarodowego, redukcja zamiast 11% wyniosłaby 8,5%.

- Dane te potwierdzają 30-letnią tendencję spadkową, która doprowadziła do osiągnięcia przez UE celu na 2020 r., jakim jest ograniczenie emisji o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. – wskazuje EEA.

Cel na 2020 r. osiągnięty już w 2019 r.

W porównaniu z rokiem bazowym (1990 r.), ogólna redukcja emisji GHG w 2020 r. wyniosła 34,4%, czyli 1,94 mld ton CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla). Jak dodaje Agencja, UE osiągnęła wyznaczony na 2020 r. cel(2) już w 2019 r. - zanim ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa zaczęły wpływać na poziomy emisji. Osiągnięto wówczas ogólną redukcję emisji na poziomie 26%.

EEA podaje, że redukcje emisji miały miejsce w niemal wszystkich sektorach, wyjątkiem są branża transportu oraz chłodnictwo i klimatyzacja.

- Redukcje były największe w przypadku przemysłu wytwórczego i budownictwa, produkcji energii elektrycznej i ciepła, produkcji żelaza i stali (w tym emisji związanych z energią) oraz spalania w budynkach mieszkalnych – czytamy.

Czynniki mające wpływ na redukcję emisji

Wśród kluczowych czynników, które doprowadziły do redukcji emisji w ciągu ostatnich trzech dekad EEA wymienia m.in. rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie mniej emisyjnych paliw kopalnych i poprawę efektywności energetycznej. Jak dodano, od 1990 r. w UE znacznie wzrosło wykorzystanie źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła, natomiast poprawa efektywności energetycznej i mniejsza emisyjność paliw doprowadziły do zmniejszenia emisji CO2 na jednostkę wytworzonej energii kopalnej. Wskazuje się tu także na zmiany strukturalne w gospodarce i mniejsze zapotrzebowanie na ogrzewanie z powodu cieplejszych zim w Europie.

Warto zauważyć, że najnowsze analizy Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że w 2021 r. globalne emisje dwutlenku węgla związane z sektorem energetyki wzrosły w 2021 r. o 6 proc., czyli prawie 2,1 mld ton. Więcej na ten temat tutaj.

Redukcja emisji w Polsce i innych krajach

Największe redukcje emisji gazów cieplarnianych w ostatnich trzech dekadach (tj. w 2020 r. w stosunku do 1990 r.) odnotowano w takich państwach jak Estonia (71,2%), Łotwa (59,6%) czy Litwa (57,9%). Wysokie poziomy redukcji odnotowano także w Wielkiej Brytanii (49,3%) czy w Niemczech (41,3%).

W Polsce natomiast w latach 1990 – 2020 uzyskano 21% redukcję emisji GHG. W porównaniu z 2019 r., redukcja emisji w 2020 r. wyniosła 3,7%. Jak dodano, głównymi czynnikami zmniejszenia emisji w Polsce – podobnie jak w innych państwach członkowskich – „były upadek nieefektywnego energetycznie przemysłu ciężkiego oraz ogólna restrukturyzacja gospodarki pod koniec lat 80. i na początku lat 90”.

- Niemcy i Wielka Brytania odpowiadają za 47% całkowitej redukcji emisji GHG w latach 1990-2020. Rumunia, Francja, Włochy, Polska i Republika Czeska łącznie przyczyniły się do prawie kolejnej jednej trzeciej całkowitej redukcji emisji w UE od 1990 r. – czytamy.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj:
https://www.eea.europa.eu/publications/annual-european-union-greenhouse-gas-1
2/ Cel UE na 2020 r. dotyczący ograniczenia emisji o 20% obejmuje 27 krajów członkowskich UE oraz Wielką Brytanię. Pomimo wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE z dniem 1 lutego 2020 r., kluczowe przepisy w zakresie monitorowania i raportowania w zakresie gazów cieplarnianych mają zastosowanie do UK w odniesieniu do gazów cieplarnianych emitowanych w latach 2019 i 2020.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Francja zaostrza cele dla emisji GHG. Premier ma nowy plan (23 maja 2023)PE głosował ws. unijnego rozporządzenia metanowego (09 maja 2023)Rada UE przegłosowała przepisy pakietu Fit For 55 (26 kwietnia 2023)Emisje GHG w Europie. EEA przedstawiła oficjalne dane za 2021 r. (19 kwietnia 2023)Przedstawiono pierwszy w Polsce projekt ustawy o ochronie klimatu (17 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony