Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Ekoinfonet to system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska. Dane udostępniane na wniosek

Zakres danych zbieranych w systemie informatycznym Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” jest szeroki i obejmuje szereg różnych, niezależnych od siebie baz dziedzinowych. Projekt rozporządzenia określa tryb ich udostępniania.

   Powrót       07 grudnia 2020       Zrównoważony rozwój   

Mowa o projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL)(1). Rozporządzenie ma wejść w życie od 2021 r.

Zakres przedmiotowy systemu

Jak wyjaśnia redakcji Wojciech Laska, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zakres danych zbieranych w Ekoinfonecie to nie jest jedna baza danych. - Można ogólnie powiedzieć, że Ekoinfonet w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) jest to szereg różnych baz dziedzinowych niezależnych od siebie merytorycznie, które gromadzą dane w zakresie poszczególnych komponentów środowiska – wskazuje Wojciech Laska. Dane w Ekoinfonet są przekazywane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a użytkownik zewnętrzny nigdy nie miał dostępu do służbowych baz dziedzinowych (źródłowych).

- Niektóre bazy danych funkcjonują poza GIOŚ, z których uzyskujemy dane na potrzeby zadań realizowanych w ramach PMŚ - dodaje rzecznik prasowy GIOŚ

Czytaj: GIOŚ kręci bat na przestępców środowiskowych. W tempie largo czy allegro?

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, zakres danych zbieranych w Ekoinfonecie, przekazywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, obejmuje m.in. dane dotyczące badania i oceny stanu środowiska w zakresie:

  • jakości powietrza,
  • jakości wód powierzchniowych,
  • poziomu pól elektromagnetycznych,
  • stanu akustycznego środowiska,
  • osadów dennych w rzekach i jeziorach,
  • wybranych gatunków ptaków,
  • wybranych gatunków roślin i zwierząt innych niż ptaki,
  • wybranych siedlisk przyrodniczych,
  • chemizmu gleb ornych.

To także dane pochodzące z badania i oceny stanu środowiska na podstawie strategicznych map hałasu i streszczeń programów ochrony środowiska przed hałasem oraz dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w odniesieniu do poważnych awarii.

Czytaj: Najbardziej rakotwórcze powietrze w Polsce – PAS prezentuje ranking miast

Udostępnianie danych

- Należy podkreślić, że zawsze udostępniamy dane zgromadzone w zakresie PMŚ, w tym w ramach baz danych funkcjonujących w Ekoinfonecie – wskazuje rzecznik GIOŚ.Dane z Ekoinfonet, z wyjątkiem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń(2), udostępnia się na wniosek złożony do GIOŚ lub wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.

Czytaj: [Wywiad] Świadome zarządzanie miastem tylko w oparciu o dane

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Treść projektu dostępna jest tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//574/12340454/12738986/12738987/dokument474976.pdf
2/ Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w art.236a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/obwieszczenie-z-dnia-29-05-2020-dz.-u.-2020-poz.-1219-4189.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Najpierw ROP, potem kaucja? Nie milkną głosy branży, resort trwa przy swoim (12 kwietnia 2024)PE a dyrektywa ws. ochrony gleby (12 kwietnia 2024)W Polsce jest 2184 wielkotowarowych ferm drobiu. Co na to środowisko i społeczeństwo? (10 kwietnia 2024)Do oceanu co minutę trafia ciężarówka plastiku (10 kwietnia 2024)Biometan jako alternatywa dla gazu ziemnego (09 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony