Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Elektrownia w Ostrołęce. Bitwa na argumenty

Plany budowy gazowej Elektrowni Ostrołęka C budzą poważne zastrzeżenia ze strony Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Energa S.A. odpiera zarzuty w oficjalnym oświadczeniu.

   Powrót       22 października 2021       Planowanie przestrzenne   

Zarzuty dot. budowy Elektrowni Ostrołęki C

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot odniosła się do planów budowy gazowej Elektrowni Ostrołęka C w krytyczny sposób - główne zastrzeżenia dotyczą dokumentacji środowiskowej inwestycji, która - zdaniem aktywistów - jest niekompletna i błędna, ponieważ nie uwzględnia m.in. emisji metanu, a także wpływu inwestycji na jakość wód, powietrza i obszarów chronionych. Państwowej spółce zarzucono brak oceny środowiskowej elektrowni i prawidłowej analizy wariantowej. Wskazano także na naruszenie prawa krajowego i unijnego poprzez podzielenie inwestycji na dwa przedsięwzięcia - elektrownię i gazociąg(1).

Stowarzyszenie zaapelowało do inwestora o uzupełnienie raportu oddziaływania elektrowni na środowisko. W dokumentach tego typu przedstawia się możliwy wpływ inwestycji na przyrodę - na jego podstawie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydaje decyzję środowiskową.

OOŚ i Decyzja środowiskowa

Raport oddziaływania na środowisko to dokument przygotowany przez inwestora przedstawiający spodziewany wpływ inwestycji między innymi na ludzi i przyrodę. Na jego podstawie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska określa, czy wpływ projektu nie będzie negatywny, a w konsekwencji, czy wydana zostanie decyzja środowiskowa niezbędna dla uzyskania m.in. pozwolenia na budowę. Decyzja ta określa warunki środowiskowe, jakie musi spełnić inwestor na etapie budowy i funkcjonowania inwestycji. Rzetelność tego procesu jest konieczna dla dbałości o zdrowie ludzi oraz zachowanie środowiska przyrodniczego - wyjaśniają aktywiści Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot na swojej stronie internetowej.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wziął pod uwagę informacje o ich [tj. gazociągu, bloku gazowo-parowego i silników gazowych - przyp. red.] znikomym skumulowanym oddziaływaniu (...) - czytamy w oświadczeniu Energi S.A. - W wyniku analizy tych informacji oraz danych dotyczących gazociągu, kompetentny organ uznał, że informacje przedstawione przez inwestora w zakresie oddziaływania na środowisko są na tyle wyczerpujące, że nie będzie konieczne prowadzenie pogłębionej oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 24 marca 2021 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT w Elektrowni Ostrołęka C" - przekazał naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Dorian Kozłowski. - W związku z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydawał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie - stwierdził w rozmowie z redakcją Teraz Środowisko.

Czytaj też: Ostrołęka C - inwestycja pełna sprzeczności

Odbicie piłeczki. Oświadczenie Energi S.A.

W cytowanym już oświadczeniu Energi S.A., które pojawiło się krótko po publikacji zarzutów ze strony Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, przekazano, że krytyczne tezy ekologów “przedstawione są w sposób wybiórczy i pomijający istotne fakty(2)”, a zarzuty wobec łamania prawa krajowego i unijnego są “manipulacją”. Podkreślono, że cały proces budowy elektrowni w Ostrołęce jest przeprowadzany transparentnie i z dbałością o regulacje dotyczące ochrony przyrody.

- Stowarzyszenie stawia zarzuty bez przedstawienia żadnych analiz i wyliczeń - czytamy w oświadczeniu Energi S.A. - Zarzut dotyczący braku analizy wariantowej jest zupełnie nieracjonalny. (...) W realiach krajowej energetyki w konwencjonalnych jednostkach wytwórczych o mocy sięgającej 1000 MW nie znajdują obecnie zastosowania inne technologie, niż te oparte na węglu lub gazie.

Energa S.A. przekazała, że inwestor przedstawił analizy wskazujące, że praca gazociągu i bloku gazowo-parowego będzie miała znikomy wpływ na środowisko. Dodano, że analiza emisji metanu ma zastosowanie w postępowaniach dotyczących kopalni węgla kamiennego - w przypadku inwestycji gazowych nie ma ona kluczowego charakteru. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot uznała stanowisko państwowej spółki za “niepoważne” i “obnażające całkowitą ignorancję w kwestii metanu(3)”.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Pełna treść stanowiska Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot:
https://pracownia.org.pl/pracownia-aktualnosci/548-nowa-elektrownia-te-same-bledy-eksperci-wytykaja-nierzetelnosc-dokumentacji-dla-gazowej-elektrowni-ostroleka-c
2/ Oświadczenie Energi S.A.:
https://media.energa.pl/pr/701556/oswiadczenie-energi-sa-ws-publikacji-o-elektrowni-gazowej-w-ostrolece
3/ Komentarz Stowarzyszenia ws. oświadczenia Energi S.A.:
https://pracownia.org.pl/pracownia-aktualnosci/549-ostroleka-c-niepowazna-odpowiedz-na-powazne-zastrzezenia-reakcja-na-oswiadczenie-inwestora

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Mobilna Polska Wschodnia dzięki Funduszom Europejskim (04 czerwca 2024)W elektroenergetyce do 2035 r., w ciepłownictwie – do 2040. Trzeci sektor wzywa do odejścia od gazu (24 maja 2024)FEPW. Mielec i Biała Podlaska z umowami na zrównoważoną mobilność miejską; informacje o drugim naborze (18 kwietnia 2024)237 m3 wody na 1 MWh w Elektrowni Skawina. O mokrych długach termicznych elektrowni w Światowy Dzień Wody (22 marca 2024)Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przeciwko gazowej Ostrołęce C. Energa odpowiada (16 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony