Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.01.2022 25 stycznia 2022

Elektrownia w Ostrołęce. Bitwa na argumenty

Plany budowy gazowej Elektrowni Ostrołęka C budzą poważne zastrzeżenia ze strony Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Energa S.A. odpiera zarzuty w oficjalnym oświadczeniu.

   Powrót       22 października 2021       Planowanie przestrzenne   

Zarzuty dot. budowy Elektrowni Ostrołęki C

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot odniosła się do planów budowy gazowej Elektrowni Ostrołęka C w krytyczny sposób - główne zastrzeżenia dotyczą dokumentacji środowiskowej inwestycji, która - zdaniem aktywistów - jest niekompletna i błędna, ponieważ nie uwzględnia m.in. emisji metanu, a także wpływu inwestycji na jakość wód, powietrza i obszarów chronionych. Państwowej spółce zarzucono brak oceny środowiskowej elektrowni i prawidłowej analizy wariantowej. Wskazano także na naruszenie prawa krajowego i unijnego poprzez podzielenie inwestycji na dwa przedsięwzięcia - elektrownię i gazociąg(1).

Stowarzyszenie zaapelowało do inwestora o uzupełnienie raportu oddziaływania elektrowni na środowisko. W dokumentach tego typu przedstawia się możliwy wpływ inwestycji na przyrodę - na jego podstawie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydaje decyzję środowiskową.

OOŚ i Decyzja środowiskowa

Raport oddziaływania na środowisko to dokument przygotowany przez inwestora przedstawiający spodziewany wpływ inwestycji między innymi na ludzi i przyrodę. Na jego podstawie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska określa, czy wpływ projektu nie będzie negatywny, a w konsekwencji, czy wydana zostanie decyzja środowiskowa niezbędna dla uzyskania m.in. pozwolenia na budowę. Decyzja ta określa warunki środowiskowe, jakie musi spełnić inwestor na etapie budowy i funkcjonowania inwestycji. Rzetelność tego procesu jest konieczna dla dbałości o zdrowie ludzi oraz zachowanie środowiska przyrodniczego - wyjaśniają aktywiści Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot na swojej stronie internetowej.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wziął pod uwagę informacje o ich [tj. gazociągu, bloku gazowo-parowego i silników gazowych - przyp. red.] znikomym skumulowanym oddziaływaniu (...) - czytamy w oświadczeniu Energi S.A. - W wyniku analizy tych informacji oraz danych dotyczących gazociągu, kompetentny organ uznał, że informacje przedstawione przez inwestora w zakresie oddziaływania na środowisko są na tyle wyczerpujące, że nie będzie konieczne prowadzenie pogłębionej oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 24 marca 2021 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT w Elektrowni Ostrołęka C" - przekazał naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Dorian Kozłowski. - W związku z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydawał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie - stwierdził w rozmowie z redakcją Teraz Środowisko.

Czytaj też: Ostrołęka C - inwestycja pełna sprzeczności

Odbicie piłeczki. Oświadczenie Energi S.A.

W cytowanym już oświadczeniu Energi S.A., które pojawiło się krótko po publikacji zarzutów ze strony Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, przekazano, że krytyczne tezy ekologów “przedstawione są w sposób wybiórczy i pomijający istotne fakty(2)”, a zarzuty wobec łamania prawa krajowego i unijnego są “manipulacją”. Podkreślono, że cały proces budowy elektrowni w Ostrołęce jest przeprowadzany transparentnie i z dbałością o regulacje dotyczące ochrony przyrody.

- Stowarzyszenie stawia zarzuty bez przedstawienia żadnych analiz i wyliczeń - czytamy w oświadczeniu Energi S.A. - Zarzut dotyczący braku analizy wariantowej jest zupełnie nieracjonalny. (...) W realiach krajowej energetyki w konwencjonalnych jednostkach wytwórczych o mocy sięgającej 1000 MW nie znajdują obecnie zastosowania inne technologie, niż te oparte na węglu lub gazie.

Energa S.A. przekazała, że inwestor przedstawił analizy wskazujące, że praca gazociągu i bloku gazowo-parowego będzie miała znikomy wpływ na środowisko. Dodano, że analiza emisji metanu ma zastosowanie w postępowaniach dotyczących kopalni węgla kamiennego - w przypadku inwestycji gazowych nie ma ona kluczowego charakteru. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot uznała stanowisko państwowej spółki za “niepoważne” i “obnażające całkowitą ignorancję w kwestii metanu(3)”.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Pełna treść stanowiska Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot:
https://pracownia.org.pl/pracownia-aktualnosci/548-nowa-elektrownia-te-same-bledy-eksperci-wytykaja-nierzetelnosc-dokumentacji-dla-gazowej-elektrowni-ostroleka-c
2/ Oświadczenie Energi S.A.:
https://media.energa.pl/pr/701556/oswiadczenie-energi-sa-ws-publikacji-o-elektrowni-gazowej-w-ostrolece
3/ Komentarz Stowarzyszenia ws. oświadczenia Energi S.A.:
https://pracownia.org.pl/pracownia-aktualnosci/549-ostroleka-c-niepowazna-odpowiedz-na-powazne-zastrzezenia-reakcja-na-oswiadczenie-inwestora

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Ostrołęce C zamiast elektrowni węglowej powstanie elektrownia gazowa (01 lipca 2021)Wyrok TSUE w sprawie Turowa – dla jednych wielkie zaskoczenie, dla innych spodziewany fakt (24 maja 2021)Polska może poradzić sobie bez węgla szybciej, niż PEP2040 wskazuje (26 marca 2021)Rynek mocy dużo droższy niż szacowano, wizji przyszłości brak (09 marca 2021)Enea nie będzie angażować kapitału w blok gazowy Ostrołęka C (23 grudnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony