Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Pozytywna decyzja GDOŚ dla elektrowni jądrowej

   Powrót       22 września 2023       Energia   

Zapadła decyzja środowiskowa w sprawie budowy Polskiej Elektrowni Jądrowej. Pionierska w naszym kraju inwestycja dostała zielone światło od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji elektrowni jądrowej w Choczewie wydano 19 września. O publikacji dokumentu poinformowała opinię publiczną Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, pisząc na portalu X (dawniej Twitter): Mamy to! Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zakończył postępowanie i wydał decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. To milowy krok dla realizacji kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego inwestycji(1). Jak przypomina PAP, postępowanie ws. wydania decyzji środowiskowej trwało od 2015 r., natomiast w maju 2022 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła liczący wraz z załącznikami ponad 19 tys. stron raport. W toku postępowania GDOŚ oprócz analizy raportu przeprowadził także konsultacje transgraniczne, gdzie swoje stanowisko wyraziło 14 państw – Austria, Białoruś, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina oraz Węgry. W decyzji stwierdzono, że realizacja i eksploatacja elektrowni nie będzie się wiązać ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na środowisko, w tym obszary Natura 2000 oraz wody podziemne i powierzchniowe, w tym Morza Bałtyckiego. Dokument stwierdza również, że nie dojdzie do ponadnormatywnych emisji gazów i pyłów do środowiska ani wprowadzania ponadnormatywnych dawek substancji promieniotwórczych do powietrza, ziemi, wód i gleby(2). Podczas budowy i późniejszej pracy elektrowni przewidziany jest monitoring oddziaływania na środowisko, a także monitoring radiologiczny. Decyzja opisuje również gospodarkę odpadami promieniotwórczymi(3), które emitują promieniowanie jonizujące(4).

Położona w gminie Choczewo nadmorska lokalizacja elektrowni Lubiatowo-Kopalino jest znana od grudnia 2021 r. Jak przewiduje harmonogram, budowa ma się rozpocząć w 2026 r. Pierwszy blok ma zostać uruchomiony w 2033 r. Niemal w tym samym momencie, w którym GDOŚ wydał swoją decyzję, 21 września minister Anna Moskwa podpisała porozumienie z zastępcą sekretarza ds. energii USA Kathryn Huff, na mocy którego w Polsce powstanie Regionalne Centrum Szkoleniowe Czystych Technologii Energetycznych. Ma ono wesprzeć rozwój polskiej energetyki jądrowej oraz ułatwić jej integrację z technologiami, takimi jak odnawialne źródła energii, wspierając rozwój kadr i kompetencji w obszarze energetyki(5). Tego samego dnia konsorcjum na potrzeby projektowania i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej podpisały dwie amerykańskie firmy – Westinghouse i Bechtel(6).

Szymon Majewski: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Post z X:
https://twitter.com/moskwa_anna/status/1705104778492096837?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1705104778492096837|twgr^f59411de05d06630a24ef387314991654db92a21|twcon^s1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pap.pl%2Faktualnosci%2Fgdos-wydal-decyzje-dla-pierwszej-elektrowni-jadrowej-w-polsce-milowy-krok
2/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.pap.pl/aktualnosci/gdos-wydal-decyzje-dla-pierwszej-elektrowni-jadrowej-w-polsce-milowy-krok
3/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/PAA-w-Polsce-planowana-jest-budowa-skladowsk-odpadow-promieniotworczych-dla-energetyki-jadrowej-13747.html
4/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.gov.pl/web/gdos/decyzja-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-wrzesnia-2023-r-znak-doos-oa420512015125
5/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-polsko-amerykanskie-porozumienie-o-wspolpracy-w-sprawie-powolania-regionalnego-centrum-szkoleniowego-czystych-technologii-energetycznych
6/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.pap.pl/aktualnosci/gdos-wydal-decyzje-dla-pierwszej-elektrowni-jadrowej-w-polsce-milowy-krok
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony