Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Kolejne kroki w stronę budowy elektrowni jądrowej w Polsce – konsultacje transgraniczne i społeczne

Zakończyły się konsultacje transgraniczne dotyczące budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Kolejnym etapem będą konsultacje społeczne – z dokumentacją będzie można zapoznać się w dniach od 20 lipca do 18 sierpnia br.

   Powrót       19 lipca 2023       Energia   

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała o kolejnych etapach związanych z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Z przedstawionych informacji wynika, że obecnie zakończyły się konsultacje transgraniczne prowadzone w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dodatkowo, na gruncie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne, w ramach których wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski.

Czytaj też: Elektrownia jądrowa w Polsce. Czy jest nam potrzebna?

Konsultacje transgraniczne

Konsultacje transgraniczne prowadzone były do września 2022 r. Kraje biorące udział w postępowaniu transgranicznym uzyskały wgląd w dokumentację dotyczącą elektrowni jądrowej – tj. liczący 19 000 stron raport środowiskowy oraz 1 200 stron opracowania, przygotowanego w językach angielskim, niemieckim i łotewskim.

Z informacji GDOŚ wynika, że w ramach konsultacji transgranicznych stanowisko dotyczące budowy elektrowni jądrowej na terenie Polski wyraziło 14 państw. Były to Austria, Białoruś, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry.

Jak informuje natomiast inwestor Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), „Czechy, Finlandia i Holandia nie zgłosiły uwag lub pytań do raportu środowiskowego przygotowanego przez spółkę PEJ i w pełni przyjęły jego założenia oraz wyniki analiz popierając tym samym dążenia Polski do rozwoju energetyki jądrowej”.

- Uwagi w formie pisemnej zgłosiły natomiast: Austria, Białoruś, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina oraz Węgry. Na prośbę czterech państw – Austrii, Danii, Łotwy i Niemiec – strona polska zorganizowała w Warszawie międzyrządowe konsultacje transgraniczne w formie spotkania ekspertów w trybie art. 5 Konwencji z Espoo. Te zakończyły się uzgodnieniem stosownego protokołu ze spotkania, potwierdzając tym samym brak dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących oddziaływania elektrowni jądrowej – wskazuje PEJ.

Konsultacje społeczne

Zakończenie uzgodnień transgranicznych nie oznacza końca procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej. Procedury przewidują także konsultacje społeczne, o których GDOŚ poinformował w obwieszczeniu z dnia 13 lipca br.

-  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa, planowanego do realizacji w wariancie 1 – lokalizacja Lubiatowo-Kopalino, podwariant techniczny 1A, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski – czytamy w obwieszczeniu.

Czytaj też: Krytyczny głos w sprawie energetyki jądrowej. List otwarty NGO-s i przedstawicieli świata nauki do polityków

- Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w punkcie 2 obwieszczenia. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia – wskazuje GDOŚ w komunikacie.

Jak dodano, dokumentacja sprawy dostępna będzie w terminie od 20 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r. w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ w dniach roboczych po uprzednim uzgodnieniu terminu, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GDOŚ, a uwagi i wnioski należy wnosić za pośrednictwem operatora pocztowego na adres GDOŚ oraz na adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zamieszanie wokół inwestycji KGHM w małe reaktory jądrowe. Miedziowy gigant zabiera głos (13 listopada 2023)Podpisano porozumienie. Towarowa Giełda Energii łączy siły z ukraińskim odpowiednikiem (07 września 2023)Japonia rozpocznie wypuszczanie wody z byłej elektrowni jądrowej Fukushima do Pacyfiku (22 sierpnia 2023)GDOŚ: zebrano komplet materiałów do decyzji środowiskowej dla elektrowni jądrowej (22 sierpnia 2023)Kolejny krok ws. atomu w Polsce. Spółka PGE PAK złożyła wniosek ws. budowy drugiej elektrowni jądrowej w kraju (17 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony