Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Emisje zanieczyszczeń w UE. Największy problem stanowi redukcja emisji amoniaku

Emisje kluczowych zanieczyszczeń powietrza monitorowanych w UE utrzymują tendencję spadkową, obserwowaną od 2005 r. Najbardziej problematycznym obszarem pozostaje redukcja emisji amoniaku, pochodzącego głownie z sektora rolniczego.

   Powrót       05 lipca 2023       Ryzyko środowiskowe   

Jak informuje Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environmental Agency, EEA), emisje zanieczyszczeń powietrza w Europie utrzymują obserwowaną od 2005 r. tendencję spadkową. Dodano przy tym, że tempo redukcji niektórych emisji zanieczyszczeń obecnie się stabilizuje, a osiągnięcie dalszych redukcji do 2030 r. i później będzie znaczącym wyzwaniem dla prawie wszystkich krajów UE.

Czytaj też: Spada liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Ale…

Realizacja zobowiązań redukcji emisji na lata 2020-2029 wynikających z dyrektywy NEC

W najnowszej ocenie EEA(1) analizuje postępy państw członkowskich w realizacji zobowiązań wynikających z unijnej dyrektywy ws. krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji (ang. National Emission Reduction Commitments Directive, NEC). Dyrektywa określa krajowe zobowiązania redukcji emisji pięciu głównych zanieczyszczeń w latach 2020-2029 - tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO), amoniaku, dwutlenku siarki i drobnego pyłu zawieszonego. Ocena opiera się na analizie sprawozdań państw członkowskich za rok 2021, przekazanych w 2023 r.

Jak podano, w 2021 r. trzynaście państw członkowskich Unii Europejskiej wypełniło swoje zobowiązania redukcji emisji na lata 2020-2029. W przypadku kolejnych trzynastu państw odnotowano uchybienia w zakresie co najmniej jednego z pięciu głównych zanieczyszczeń powietrza, a jedno państwo członkowskie nie złożyło sprawozdania.

- Emisje głównych zanieczyszczeń powietrza w państwach członkowskich UE nadal spadały, utrzymując tendencję obserwowaną od 2005 r. Stało się tak pomimo wzrostu produktu krajowego brutto w tym samym okresie. Jednak znacznie wolniejszy spadek obserwuje się w przypadku amoniaku w porównaniu z jakimkolwiek innym zanieczyszczeniem – czytamy w ocenie EEA.

Eksperci EEA podkreślają przy tym, że „państwa członkowskie muszą zrobić więcej, aby wywiązać się z krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji określonych na lata 2020-2029”. Zgodnie z szacunkami EEA, państwa członkowskie dzielą się na pięć grup:

  • Państwa, które obecnie spełniają swoje zobowiązania w zakresie redukcji emisji;
  • Państwa, które muszą ograniczyć emisje o 10%;
  • Państwa, które muszą zredukować emisje o 10% do mniej niż 30%;
  • Państwa, które muszą zredukować emisje o 30% do mniej niż 50%;
  • Państwa, które muszą zredukować emisje o 50% lub więcej.

Problematyczne emisje amoniaku

Jak wskazano, w latach 2005-2021 emisje PM2,5 i PM10 spadły w całej UE o 28% i 27%. Emisje SO2 obniżono w latach 2005-2021 o 80%, w przypadku tlenków azotu i NMLZO o 47% i 29%, a w przypadku NH3 jedynie o 13%. Dodatkowo obecnie jedynie 5 państw członkowskich UE wypełniło już swoje zobowiązania w zakresie redukcji emisji amoniaku na 2030 r. Natomiast trzynaście państw „potrzebuje redukcji poniżej 10%”, a 8 „potrzebuje spadku emisji o 10% do 30%”.

Zdaniem EEA „najbardziej problematycznym obszarem pozostaje ograniczenie emisji amoniaku, emitowanego głównie przez sektor rolnictwa”.  Głównym źródeł jego emisji w Europie jest sektor rolniczy - odpowiedzialny za 93% emisji. - W związku z tym państwa członkowskie powinny uwzględnić więcej środków mających zastosowanie do sektora rolnictwa – czytamy.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Air pollution in Europe: 2023 reporting status under the National Emission reduction Commitments Directive:
https://www.eea.europa.eu/publications/national-emission-reduction-commitments-directive-2023

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Monitoring dla wszystkich. Każdy może zadbać o jakość wód (23 maja 2024)12,6 mld zł kosztów zewnętrznych dla środowiska. NIK o skutkach nadużywania „wuzetek” (21 maja 2024)Kraków nie jest już stolicą smogu. Historyczna poprawa jakości powietrza (14 maja 2024)Wszczęto śledztwo ws. pożaru oraz nielegalnego składowania odpadów. Siemianowice Śląskie (14 maja 2024)„Polski smog” szczególnie groźny dla układu krążenia. Badania zespołu dr. hab. Łukasza Kuźmy (13 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony