Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.08.2022 19 sierpnia 2022

Bezpieczeństwo pracowników priorytetem

Część prac wykonywanych na elektrowni wiatrowej zalicza się do szczególnie niebezpiecznych, wymagających odpowiednich kwalifikacji i uprawnień oraz predyspozycji zdrowotnych.

   Powrót       01 lipca 2021       Energia   

Temat zasad BHP na takich stanowiskach jak technik czy serwisant elektrowni wiatrowej przybliża Karolina Jastrzębska, dyrektor zarządzająca w Windhunter Academy. Wymienia następujące czynniki ryzyka w przypadku lądowej energetyki wiatrowej:

 • Praca na wysokości,
 • Kontakt z prądem elektrycznym,
 • Korzystanie z urządzeń dźwigowych, w tym UTB(1),
 • Kontakt z wysoką temperaturą,
 • Kontakt z substancjami chemicznymi,
 • Praca ze źródłami ognia – zagrożenie pożarem,
 • Ręczne transportowanie materiałów,
 • Kontakt z ostrymi przedmiotami,
 • Prace w ciasnych przestrzeniach,
 • Kierowanie pojazdami,
 • Spotkania ze zwierzętami i zagrożenia biologiczne,
 • Zawalenia konstrukcji.

- Do tej listy na morskich farmach wiatrowych dodać należy jeszcze ryzyko utonięcia, hipotermii czy choroby morskiej – uzupełnia Jastrzębska. Dlatego też katalog szkoleń, przygotowany przez Global Wind Organisation (GWO), jest szerszy dla pracowników morskich farm wiatrowych (patrz tabela).

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) w materiałach zatytułowanych „BHP – elektrownie wiatrowe” wyjaśnia, że w związku z pracą przy urządzeniach elektrycznych (lub w ich pobliżu), pracownicy elektrowni powinni mieć świadectwa kwalifikacyjne energetyczne „w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, urządzeń i instalacji energetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (I grupa uprawnień energetycznych)”.  „Obsługujący wciągarki i żurawiki umieszczone w gondoli elektrowni wiatrowej powinni posiadać ponadto świadectwa kwalifikacyjne UDT [Urzędu Dozoru Technicznego] w zakresie ich obsługi i konserwacji” – dodano w opracowaniu.

Oprócz braku przeciwskazań do wykonywania pracy na wysokości, wśród predyspozycji zdrowotnych, CIOP-PIB wymienia też zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac w warunkach mikroklimatu zimnego/gorącego czy pracy w strefie działania pola elektromagnetycznego(2).

Wyścig liderów bezwypadkowej pracy

- Wymagania BHP do pracy na turbinach wiatrowych w Polsce nie są rozbudowane w porównaniu z tymi zza granicy – uważa Jastrzębska. Dodaje, że bazując na doświadczeniu i wymaganiach GWO, pracodawcy branży wiatrowej coraz wyżej podnoszą poprzeczkę bezpieczeństwa, zabiegając o jak największą liczbę bezwypadkowych dni. W jaki sposób? Przez podnoszenie świadomości pracowników, dobór odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej czy szkolenia, na których symuluje się potencjalne zagrożenia. - Pracownik nie tylko musi wiedzieć, jak postępować w razie niebezpieczeństwa czy udzielić pierwszej pomocy, ale również, gdzie znaleźć wszystkie informacje dotyczące obsługi poszczególnych urządzeń w turbinie wiatrowej – wymienia Jastrzębska.

Szczególnie niebezpieczne są wypadki na gondoli

Pozornie niektóre z podkreślanych aspektów mogą wydawać się błahe… jednak serwisant niejednokrotnie nie ma szans na pomoc z zewnątrz. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa, gros czynności wykonuje się w co najmniej dwie osoby.

Szczególnie niebezpieczne są incydenty na gondoli wiatraka, więc podczas prac na niej zawsze powinien być zamontowany sprzęt do awaryjnego zjazdu (choć taka konieczność jest niezwykle rzadka).

Ryzyko drastycznie rośnie na morzu, gdzie pracownicy są zdani tylko na siebie i swoich współpracowników. W tym kontekście, przedstawiciele branży zwracają uwagę, że krajowe przepisy są jeszcze niedojrzałe pod kątem uwzględnienia specyfiki pracy na morskich farmach wiatrowych. Jastrzębska wyjaśnia, że np. szkolenie GWO z zaawansowanej pierwszej pomocy zawiera m.in. sposoby podawania leku domięśniowo czy nagłośniowe, przyrządowe udrażnianie górnych dróg oddechowych poszkodowanego. Tymczasem polskie prawo nie pozwala wykonywać powyższych czynności bez ukończonego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy…

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Publikacja wiatrowaArtykuł jest częścią publikacji “Energetyka wiatrowa w Polsce 2021. Rozwój, wyzwania, perspektywy”. Zachęcamy do jej lektury!

Przypisy

1/ Urządzenia Transportu Bliskiego2/ Przeciwskazaniem do pracy w strefie działania pola elektromagnetycznego jest np. rozrusznik serca.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bezpieczeństwo w przemyśle – trzecia odsłona konferencji już we wrześniu (05 sierpnia 2022)Sektorowa Rama Kwalifikacji dla energetyki. Opublikowano projekt rozporządzenia (03 sierpnia 2022)Zagraniczni gracze mogą zapewnić Polsce dynamiczny transfer technologii w branży offshore wind (01 lipca 2022)Droga do niezależności energetycznej Polski wiedzie przez OZE (30 czerwca 2022)Energetyka wiatrowa - nowy etap w górniczej karierze (28 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony