Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.02.2024 22 lutego 2024

Firmom brakuje jasnych zasad dotyczących ESG

20% firm działających w Polsce wdrożyło lub jest na zaawansowanym etapie wdrażania strategii ESG. Z tych, które podejmują działania w zakresie raportowania niefinansowego, aż 62% uwzględnia kwestie środowiskowe. Barierą okazują się jednak regulacje.

   Powrót       23 września 2022       Zrównoważony rozwój   
ESG

Aspekty ESG (ang. Environmental, Social, Governance) coraz częściej stanowią nieodzowny element świata biznesu – jak wynika z raportu(1) PwC i Strategy& „ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość”, 73% międzynarodowych firm na stałe uwzględnia już działalność zrównoważoną w swoim biznesie. Jak jednak dodano, jeśli polskie firmy nie będą podążać za tym trendem, istnieje ryzyko, że pozostaną daleko w tyle za globalnymi graczami…

- Firmy z zachodnim kapitałem budują swoją konkurencyjność, ograniczając emisje i tworząc nowe strategie uwzględniające wpływ swojej działalności na klimat. Tymczasem polskie firmy są wyraźnie mniej zaawansowane w dostosowaniu się do trendów związanych z dekarbonizacją światowej gospodarki – wskazują autorzy raportu.

42% firm jest na wczesnym etapie wdrażania strategii ESG 

Jak zatem w tym zakresie radzą sobie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w naszym kraju? Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 50 kluczowych spółek z sektora handlowego i FMCG(2), które prowadzą działalność w Polsce(3), wynika, że 42% firm jest na wczesnym etapie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, z czego aż 67% to firmy polskie. Jak wskazują autorzy raportu, jedynie 20% rodzimych firm wdrożyło lub jest na zaawansowanym etapie wdrożenia strategii ESG, a aż 34% nie rozpoczęło jeszcze żadnych działań w tym zakresie.

Jedynie 28% ankietowanych firm w pełni adresuje w swoich strategiach wszystkie trzy filary ESG. Co ciekawe, najczęściej adresowane w strategiach spółek są kwestie środowiskowe i społeczne - aż 62% firm uwzględnia w swoich strategiach kwestie środowiskowe, a 60% kwestie społeczne. Szczegóły na grafice.

Czytaj też: Wpływ regulacji ESG na funkcjonowanie sektora energetycznego w Polsce

Z raportu wynika ponadto, że 70% badanych firm deklaruje wprowadzenie celów klimatycznych najpóźniej do 2030 r. - Przodują te z kapitałem zagranicznym – cele klimatyczne planuje wyznaczyć 81% z nich. W przypadku polskich firm jest to 59% podmiotów – czytamy. Jak dodano, 64% ankietowanych firm deklaruje, że przeprowadziło analizę ryzyk wynikających ze zmian klimatycznych - ze wszystkich badanych spółek aspekt ten wskazało 85% firm z kapitałem zagranicznym i 41% z kapitałem polskim. Dodano ponadto, że jedynie 32% firm deklaruje gromadzenie danych w zakresie środowiska bezpośrednio od dostawców, a tylko 4% wymaga od nich raportowania śladu węglowego.

Jakie inne działania w tym obszarze wskazywały firmy? 68% firm deklaruje monitoring celów w obszarze zużycia energii, 58% monitoruje wskaźniki efektywności (z ang. key performance indicators, KPI) dotyczące opakowań i odpadów, 38% monitoruje cele dotyczące zużycia wody, prawie połowa respondentów – 42% - monitoruje cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych.

- Fakt, że do najczęściej mierzonych przez firmy wskaźników należą te z obszaru zużycia zasobów naturalnych, może świadczyć o tym, że firmy upatrują w działaniach prośrodowiskowych szansę na znaczące oszczędności – wskazano.

Opracowanie jednolitych zasad interpretacji wymogów regulacyjnych

- Pocieszające jest to, że wiele polskich firm realizuje już działania z obszaru zrównoważonego rozwoju, a problemem okazuje się brak sformalizowanego procesu i wpisania tych działań w szerszą strategię biznesową. Przed nimi do wykonania jest praca zidentyfikowania i nadania strategicznego kierunku tym działaniom – czytamy w raporcie.

Na pytanie dotyczące barier uniemożliwiających większe zaangażowanie w ESG aż 48% firm wskazało na brak przejrzystych regulacji wdrażania. Dalej zwracano uwagę na długi i złożony proces wdrażania (34% ankietowanych), niską opłacalność z punktu widzenia biznesowego (30%), utratę konkurencyjności w efekcie poniesienia inwestycji w obszarze ESG (24%) czy brak wiedzy i doświadczenia w tym zakresie (12%).

Przedsiębiorcy wskazują ponadto, że wśród rozwiązań systemowych lub sektorowych, które byłyby przydatne dla realizacji inicjatyw ESG, kluczowe są: opracowanie jednolitych zasad interpretacji wymogów regulacyjnych i oczekiwań rynkowych w zakresie ESG (66% ankietowanych), ulgi podatkowe (58%), dofinansowanie do inwestycji (56%). Wskazywano tu także na potrzebę wdrożenia sektorowej bazy danych na temat najlepszych praktyk w zakresie ESG (20%) czy wprowadzenie certyfikowanego systemu ratingów ESG (18%).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Raport dostępny jest tutaj:
https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/ESG-w-dobrach-konsumenckich-i-handlu-detalicznym-nadal-deklaracje-a-nie-rzeczywistosc.pdf
2/ z ang. Fast Moving Consumer Goods, w wolnym tłumaczeniu - dobra szybko zbywalne3/ Na niniejszy raport składają się wyniki polskiego badania przeprowadzonego przez PwC Polska oraz na jej zlecenie również przez firmę European Conferences United. Badanie miało formę ankiety online (CAWI) i przeprowadzone zostało od września 2021 r. do marca 2022 r. wśród 50 kluczowych spółek z sektora handlowego i FMCG, prowadzących działalność w Polsce.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

10 pytań o świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (15 lutego 2024)Efektywność energetyczna w małych i średnich firmach. Są środki, ale i bariery (14 lutego 2024)Ratingi ESG będą bardziej przejrzyste. Brukselskie porozumienie ws. nowej regulacji (06 lutego 2024)W labiryncie plastiku. Biznes debatuje na Sustainable Industry Lab'24. (06 lutego 2024)Konsultacje publiczne projektów standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Zaproszenie (06 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony