Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.04.2024 21 kwietnia 2024

Firmom brakuje jasnych zasad dotyczących ESG

20% firm działających w Polsce wdrożyło lub jest na zaawansowanym etapie wdrażania strategii ESG. Z tych, które podejmują działania w zakresie raportowania niefinansowego, aż 62% uwzględnia kwestie środowiskowe. Barierą okazują się jednak regulacje.

   Powrót       23 września 2022       Zrównoważony rozwój   
ESG

Aspekty ESG (ang. Environmental, Social, Governance) coraz częściej stanowią nieodzowny element świata biznesu – jak wynika z raportu(1) PwC i Strategy& „ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość”, 73% międzynarodowych firm na stałe uwzględnia już działalność zrównoważoną w swoim biznesie. Jak jednak dodano, jeśli polskie firmy nie będą podążać za tym trendem, istnieje ryzyko, że pozostaną daleko w tyle za globalnymi graczami…

- Firmy z zachodnim kapitałem budują swoją konkurencyjność, ograniczając emisje i tworząc nowe strategie uwzględniające wpływ swojej działalności na klimat. Tymczasem polskie firmy są wyraźnie mniej zaawansowane w dostosowaniu się do trendów związanych z dekarbonizacją światowej gospodarki – wskazują autorzy raportu.

42% firm jest na wczesnym etapie wdrażania strategii ESG 

Jak zatem w tym zakresie radzą sobie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w naszym kraju? Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 50 kluczowych spółek z sektora handlowego i FMCG(2), które prowadzą działalność w Polsce(3), wynika, że 42% firm jest na wczesnym etapie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, z czego aż 67% to firmy polskie. Jak wskazują autorzy raportu, jedynie 20% rodzimych firm wdrożyło lub jest na zaawansowanym etapie wdrożenia strategii ESG, a aż 34% nie rozpoczęło jeszcze żadnych działań w tym zakresie.

Jedynie 28% ankietowanych firm w pełni adresuje w swoich strategiach wszystkie trzy filary ESG. Co ciekawe, najczęściej adresowane w strategiach spółek są kwestie środowiskowe i społeczne - aż 62% firm uwzględnia w swoich strategiach kwestie środowiskowe, a 60% kwestie społeczne. Szczegóły na grafice.

Czytaj też: Wpływ regulacji ESG na funkcjonowanie sektora energetycznego w Polsce

Z raportu wynika ponadto, że 70% badanych firm deklaruje wprowadzenie celów klimatycznych najpóźniej do 2030 r. - Przodują te z kapitałem zagranicznym – cele klimatyczne planuje wyznaczyć 81% z nich. W przypadku polskich firm jest to 59% podmiotów – czytamy. Jak dodano, 64% ankietowanych firm deklaruje, że przeprowadziło analizę ryzyk wynikających ze zmian klimatycznych - ze wszystkich badanych spółek aspekt ten wskazało 85% firm z kapitałem zagranicznym i 41% z kapitałem polskim. Dodano ponadto, że jedynie 32% firm deklaruje gromadzenie danych w zakresie środowiska bezpośrednio od dostawców, a tylko 4% wymaga od nich raportowania śladu węglowego.

Jakie inne działania w tym obszarze wskazywały firmy? 68% firm deklaruje monitoring celów w obszarze zużycia energii, 58% monitoruje wskaźniki efektywności (z ang. key performance indicators, KPI) dotyczące opakowań i odpadów, 38% monitoruje cele dotyczące zużycia wody, prawie połowa respondentów – 42% - monitoruje cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych.

- Fakt, że do najczęściej mierzonych przez firmy wskaźników należą te z obszaru zużycia zasobów naturalnych, może świadczyć o tym, że firmy upatrują w działaniach prośrodowiskowych szansę na znaczące oszczędności – wskazano.

Opracowanie jednolitych zasad interpretacji wymogów regulacyjnych

- Pocieszające jest to, że wiele polskich firm realizuje już działania z obszaru zrównoważonego rozwoju, a problemem okazuje się brak sformalizowanego procesu i wpisania tych działań w szerszą strategię biznesową. Przed nimi do wykonania jest praca zidentyfikowania i nadania strategicznego kierunku tym działaniom – czytamy w raporcie.

Na pytanie dotyczące barier uniemożliwiających większe zaangażowanie w ESG aż 48% firm wskazało na brak przejrzystych regulacji wdrażania. Dalej zwracano uwagę na długi i złożony proces wdrażania (34% ankietowanych), niską opłacalność z punktu widzenia biznesowego (30%), utratę konkurencyjności w efekcie poniesienia inwestycji w obszarze ESG (24%) czy brak wiedzy i doświadczenia w tym zakresie (12%).

Przedsiębiorcy wskazują ponadto, że wśród rozwiązań systemowych lub sektorowych, które byłyby przydatne dla realizacji inicjatyw ESG, kluczowe są: opracowanie jednolitych zasad interpretacji wymogów regulacyjnych i oczekiwań rynkowych w zakresie ESG (66% ankietowanych), ulgi podatkowe (58%), dofinansowanie do inwestycji (56%). Wskazywano tu także na potrzebę wdrożenia sektorowej bazy danych na temat najlepszych praktyk w zakresie ESG (20%) czy wprowadzenie certyfikowanego systemu ratingów ESG (18%).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Raport dostępny jest tutaj:
https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/ESG-w-dobrach-konsumenckich-i-handlu-detalicznym-nadal-deklaracje-a-nie-rzeczywistosc.pdf
2/ z ang. Fast Moving Consumer Goods, w wolnym tłumaczeniu - dobra szybko zbywalne3/ Na niniejszy raport składają się wyniki polskiego badania przeprowadzonego przez PwC Polska oraz na jej zlecenie również przez firmę European Conferences United. Badanie miało formę ankiety online (CAWI) i przeprowadzone zostało od września 2021 r. do marca 2022 r. wśród 50 kluczowych spółek z sektora handlowego i FMCG, prowadzących działalność w Polsce.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogospodarka to konieczny kierunek dla przedsiębiorstwa rolno-spożywczego (08 kwietnia 2024)Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)Zielona Koalicja dla Zdrowia – jakie cele i strategia działania? (26 marca 2024)Średnia efektywności odmetanowania w kopalniach to 39%. Dane o emisjach metanu od Fundacji Instrat (21 marca 2024)Bliżej do przepisów o należytej staranności. Zatwierdzono dyrektywę CSDD (20 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony