Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.02.2024 22 lutego 2024

ETS w sektorze lotnictwa. PE i Rada osiągnęły wstępne porozumienie

   Powrót       08 grudnia 2022       Zrównoważony rozwój   

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły wczoraj (7 grudnia br.) wstępne porozumienie polityczne w sprawie przeglądu zasad unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) mających zastosowanie do sektora lotniczego. Zmiana przepisów w tym zakresie stanowi element opublikowanego 14 lipca 2021 r. pakietu Fit for 55, który wdrożyć ma nowe narzędzia wspierające Stary Kontynent w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. (w stosunku do poziomu z 1990 r.).

- Umowa gwarantuje, że lotnictwo przyczyni się do realizacji celów UE w zakresie redukcji emisji określonych w Porozumieniu paryskim – podano w komunikacie prasowym Rady.

Czytaj też: Bilety lotnicze z Francji będą droższe. Zostanie doliczona opłata środowiskowa

Zgodnie z przyjętym porozumieniem system ETS w branży lotniczej będzie miał zastosowanie do lotów wewnątrzunijnych (w tym także lotów do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii). Od 2022 do 2027 r. loty pozaeuropejskie – do i z krajów trzecich – będą natomiast objęte systemem CORSIA (z ang. Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, tzw. mechanizm kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego). - Gdy emisje z lotów do i z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) osiągną poziom powyżej 85% poziomu z 2019 r., będą musiały zostać zrównoważone odpowiednimi jednostkami emisji dwutlenku węgla, zainwestowanymi w redukcję emisji w krajach uczestniczących w programie CORSIA – czytamy.

W porozumieniu uwzględniono przy tym „szczególne warunki geograficzne, i w tym kontekście proponuje się ograniczone odstępstwa dla regionów najbardziej oddalonych”.

Rada i Parlament uzgodniły ponadto, że po 2025 r.  Komisja Europejska dokona oceny, czy wdrożenie mechanizmu przyniosło oczekiwane skutki. - Jeśli CORSIA spełni swoje cele, Komisja przedstawi Radzie i Parlamentowi wniosek o przedłużenie obowiązywania mechanizmu, jeżeli CORSIA nie będzie wystarczająca, Komisja przedstawi wniosek o rozszerzenie zakresu ETS na wszystkie loty rozpoczynające się w EOG – wyjaśniono.

Zgodzono się ponadto na stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora lotniczego – o 25% w 2024 r., 50% w 2025 r. oraz 100% w 2026 r.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W labiryncie plastiku. Biznes debatuje na Sustainable Industry Lab'24. (06 lutego 2024)Statki na niebie (23 stycznia 2024)Nowy kierunek neutralność klimatyczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej - trwa nabór (28 grudnia 2023)Samoloty elektryczne i wodorowe w niedalekiej przyszłości. Jak dekarbonizuje się lotnictwo? (05 grudnia 2023)Stać nas na 40% OZE w 2030. Rekomendacje Forum Energii w związku z RED III (24 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony