Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

ETS w sektorze lotnictwa. PE i Rada osiągnęły wstępne porozumienie

   Powrót       08 grudnia 2022       Zrównoważony rozwój   

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły wczoraj (7 grudnia br.) wstępne porozumienie polityczne w sprawie przeglądu zasad unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) mających zastosowanie do sektora lotniczego. Zmiana przepisów w tym zakresie stanowi element opublikowanego 14 lipca 2021 r. pakietu Fit for 55, który wdrożyć ma nowe narzędzia wspierające Stary Kontynent w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. (w stosunku do poziomu z 1990 r.).

- Umowa gwarantuje, że lotnictwo przyczyni się do realizacji celów UE w zakresie redukcji emisji określonych w Porozumieniu paryskim – podano w komunikacie prasowym Rady.

Czytaj też: Bilety lotnicze z Francji będą droższe. Zostanie doliczona opłata środowiskowa

Zgodnie z przyjętym porozumieniem system ETS w branży lotniczej będzie miał zastosowanie do lotów wewnątrzunijnych (w tym także lotów do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii). Od 2022 do 2027 r. loty pozaeuropejskie – do i z krajów trzecich – będą natomiast objęte systemem CORSIA (z ang. Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, tzw. mechanizm kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego). - Gdy emisje z lotów do i z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) osiągną poziom powyżej 85% poziomu z 2019 r., będą musiały zostać zrównoważone odpowiednimi jednostkami emisji dwutlenku węgla, zainwestowanymi w redukcję emisji w krajach uczestniczących w programie CORSIA – czytamy.

W porozumieniu uwzględniono przy tym „szczególne warunki geograficzne, i w tym kontekście proponuje się ograniczone odstępstwa dla regionów najbardziej oddalonych”.

Rada i Parlament uzgodniły ponadto, że po 2025 r.  Komisja Europejska dokona oceny, czy wdrożenie mechanizmu przyniosło oczekiwane skutki. - Jeśli CORSIA spełni swoje cele, Komisja przedstawi Radzie i Parlamentowi wniosek o przedłużenie obowiązywania mechanizmu, jeżeli CORSIA nie będzie wystarczająca, Komisja przedstawi wniosek o rozszerzenie zakresu ETS na wszystkie loty rozpoczynające się w EOG – wyjaśniono.

Zgodzono się ponadto na stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora lotniczego – o 25% w 2024 r., 50% w 2025 r. oraz 100% w 2026 r.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielona Koalicja dla Zdrowia – jakie cele i strategia działania? (26 marca 2024)Ponad 100 milionów euro na technologie wodorowe. 20 konkursów dla projektów B&R (29 lutego 2024)Koszt wojennych emisji GHG to prawie 10 mld dolarów. Klimatyczne konsekwencje inwazji (26 lutego 2024)W labiryncie plastiku. Biznes debatuje na Sustainable Industry Lab'24. (06 lutego 2024)Statki na niebie (23 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony