Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.04.2024 21 kwietnia 2024

Europejska infrastruktura wodorowa po raz pierwszy na liście projektów PCI KE

   Powrót       01 grudnia 2023       Energia   

28 listopada br. Komisja Europejska opublikowała listę projektów PCI (ang. Projects of Common Interest - PCI), będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze energetycznym. Po raz pierwszy uwzględniono w niej inwestycję w budowę zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej - Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego.

Planowany korytarz wodorowy biegnący przez tereny 6 państw ma na celu  zagospodarowanie potencjału produkcji odnawialnego wodoru w regionie bałtyckim, w szczególności w Finlandii, poprzez budowę systemu rurociągów służących  do transportu wodoru z Finlandii, przez państwa bałtyckie do Polski i Niemiec.

Pierwsza wodorowa lista PCI została opublikowana przy okazji zorganizowanej przez Komisję Europejską po raz czwarty konferencji PCI Energy Days, w trakcie której w Brukseli podsumowano dziesięciolecie obowiązywania Rozporządzenia TEN-E, postępy i wpływ realizacji projektów PCI, a także omówiono wyzwania stojące przed operatorami infrastruktury energetycznej w ramach dalszych działań przyczyniających się do osiągnięcia celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

Nowe rozporządzenie TEN-E przewiduje możliwość przyznania statusu PCI dla inwestycji umożliwiających powstawanie zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej poprzez realizację projektów w zakresie przesyłu i magazynowania wodoru oraz instalacji służących do odbioru i regazyfikacji skroplonego wodoru lub wodoru przenoszonego w innych substancjach chemicznych (np. amoniaku). Projekt Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego został wpisany na listę PCI w ramach „Planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla wodoru” (ang. Baltic Energy Market Interconnection Plan in hydrogen - BEMIP Hydrogen).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia TEN-E projekty PCI to inwestycje mające kluczowe znacznie w realizacji europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej. Do najważniejszych z nich należą przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla wszystkich obywateli, jak również budowa niskoemisyjnej gospodarki w Unii Europejskiej. Projekty te muszą przyczyniać się również do realizacji priorytetowych korytarzy infrastruktury energetycznej, a także znacząco poprawiać bezpieczeństwo dostaw, integrację rynkową i konkurencję.

Projekty PCI mogą korzystać z najlepszych praktyk, wynikających z rozporządzenia TEN-E, co oznacza m.in. możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń. Przy spełnieniu określonych warunków status PCI umożliwia także ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Lista projektów PCI opublikowane przez Komisję Europejską wymaga obecnie zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

Dodatkowe informacje o liście PCi dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: MKiŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)Trzy poziomy zmian prawnych (04 kwietnia 2024)Pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (02 kwietnia 2024)Ponad 100 mld euro na zieloną transformację w latach 2021-2027. Jak działa polityka spójności (02 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony