Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Eurostat: Zużycie energii pierwotnej w UE spadło o 4% w 2022 r.

   Powrót       28 grudnia 2023       Energia   

Zgodnie z danymi Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat, w 2022 r. zużycie energii pierwotnej w UE osiągnęło poziom 1 257 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe), co oznacza spadek o 4,1% w porównaniu z 2021 r.

Dane wskazują jasno, że w 2022 r. UE zbliżyła się znacznie do celu wyznaczonego na 2030 r., który wynosi 992,5 Mtoe. Różnica zmniejszyła się do 26,7%, po odnotowaniu większej różnicy w 2021 r. (31,2% od celu) – czytamy na stronach europejskiego urzędu.

Zużycie energii pierwotnej na poziomie 1 257 Mtoe zarejestrowane w 2022 r. było drugim najniższym poziomem od 1990 r. Najniższy odnotowano w 2020 r. (1 236 Mtoe). Zużycie energii pierwotnej osiągnęło szczyt w 2006 r. na poziomie 1 511 Mtoe, co wskazuje, że UE była o 52,3% oddalona od celu.

Przypomnijmy, że po spadku odnotowanym w 2020 r. ze względu na wpływ pandemii COVID-19, we wszystkich sektorach zużycie energii pierwotnej w UE ponownie wzrosło w 2021 r. Rok 2022 pokazuje lepsze wyniki niż rok 2019, czyli przed pandemią, kiedy zużycie energii pierwotnej wyniosło 1 354 Mtoe i było o 36,5% niższe od celu.

Czytaj też: 23% OZE w europejskiej konsumpcji energii – Eurostat

Zgodność z celami dyrektywy

Z kolei końcowe zużycie energii osiągnęło poziom 940 Mtoe w 2022 r., co oznacza spadek o 2,8% w porównaniu z 2021 r. W 2022 r. wskaźnik końcowego zużycia energii był oddalony o 23,3% od celu na 2030 r. (763 Mtoe), podczas gdy w 2021 r. było oddalone o 26,8%.

W przypadku końcowego zużycia energii poziom zarejestrowany w 2022 r. jest taki sam jak w 1995 r., kiedy to końcowe zużycie energii również wyniosło 940 Mtoe. W 2020 r. odnotowano najniższy poziom (906 Mtoe), a UE była najbliżej celu 763 Mtoe na 2030 r. - 18,8%.

Osiągnięte wyniki odpowiadają celom podjętym w rewizji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej z 2023 r. Rewizja ta wyznaczyła bardziej ambitne cele na 2030 r. - nie więcej niż 763 Mtoe dla końcowego zużycia energii i nie więcej niż 992,5 Mtoe dla zużycia energii pierwotnej (w porównaniu do odpowiednio 846 i 1 128, określonych w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej z 2018 r.).

Rewizja dyrektywy zwiększyła ambicje UE w zakresie efektywności energetycznej i ustanowiła "efektywność energetyczną przede wszystkim" (ang. energy efficiency first) jako podstawową zasadę polityki energetycznej UE, nadając jej po raz pierwszy moc prawną.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sejm przyjął ustawę mającą zapewnić czasową ochronę przed drastycznymi podwyżkami cen energii (24 maja 2024)Ciechanów na Towarowej Giełdzie Energii. Białe certyfikaty (23 maja 2024)Jedynie 20 proc. zużywanych w kraju surowców mineralnych pochodzi z Polski (21 maja 2024)Trzy umowy o dofinansowanie na projekty rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej (16 maja 2024)Nieprawidłowości ws. fotowoltaiki. Kujawsko-Pomorskie (15 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony