Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

Samorządy gotowe na Fit for 55

W ramach pakietu Fit for 55 utworzony ma zostać Funduszu Społeczno-Klimatyczny, z budżetu którego Polska otrzymać miałaby 12,7 mld euro. Tymczasem Europejski Komitet Regionów apeluje o wzmocnienie roli samorządów w wydatkowaniu unijnych funduszy.

   Powrót       21 lipca 2021       Ryzyko środowiskowe   

Przedstawiony 14 lipca br. pakiet Fit for 55 wdrożyć ma nowe narzędzia, które wspierać będą Stary Kontynent na drodze do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w stosunku do poziomu z 1990 r.). Wraz z pakietem Komisja Europejska proponuje także powołanie Funduszu Społecznego na rzecz Działań w dziedzinie Klimatu (z ang. Social Climate Fund). - Ma on zapewnić państwom członkowskim specjalne środki finansowe, aby pomóc obywatelom w finansowaniu inwestycji w efektywność energetyczną, nowe systemy ogrzewania i chłodzenia oraz czystszą mobilność – informuje KE. Fundusz finansowany ma być z budżetu UE w kwocie równej 25 proc. spodziewanych dochodów z handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do paliw stosowanych w budownictwie i transporcie drogowym. - Zapewni on państwom członkowskim finansowanie w wysokości 72,2 mld euro na lata 2025–2032 w oparciu o ukierunkowaną zmianę wieloletnich ram finansowych. Dzięki propozycji wykorzystania równoważnego finansowania ze strony państw członkowskich fundusz uruchomiłby 144,4 mld euro na społecznie sprawiedliwą transformację – dodaje KE.

12,7 mld euro dla Polski

Jak wynika z informacji KE, Polska ma zostać największym beneficjentem nowego funduszu(1). Łącznie w latach 2025-2032 mielibyśmy otrzymać 12,7 mld euro, co stanowi 17,61 proc. całego budżetu. W dalszej kolejności największymi beneficjentami Funduszu mają być Francja (łącznie ponad 8 mld euro), Włochy (7,8 mld euro) i Hiszpania (7,5 mld euro).

Kompetencje prawne i świadomość potrzeb obywateli

Jak wskazuje Europejski Komitet Regionów, istotną rolę w zakresie realizacji wyznaczonych w pakiecie Fit for 55 celów odegrają samorządy terytorialne. Komitet domaga się tym samym, by „nowe i zaktualizowane przepisy zapewniły miastom i regionom centralną rolę i bezpośrednie finansowanie z uwagi na posiadane przez nie kompetencje prawne i świadomość potrzeb obywateli w procesie przechodzenia na neutralność klimatyczną”. - Europa potrzebuje ekologicznej i sprawiedliwej odbudowy umożliwiającej przezwyciężenie kryzysu klimatycznego, budowania odporności, wspierania innowacji i tworzenia lokalnych miejsc pracy. Aby przyspieszyć transformację ekologiczną, musimy wzmocnić pozycję miast, regionów i wszystkich obywateli w dziedzinach, w których podmioty te posiadają kompetencje, takich jak: efektywność energetyczna budynków, zrównoważony transport, ochrona różnorodności biologicznej i walka z ubóstwem energetycznym – wskazuje w komunikacie prasowym Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji.

Jak dodano w komunikacie Komitetu, ważne jest przy tym, aby pakiet przyczyniał się do spójności terytorialnej. - Musi on zaspokajać potrzeby każdego terytorium, zwiększać zaangażowanie, usprawniać przydział dochodów i dostęp do bezpośredniego finansowania inwestycji ekologicznych oraz wydatków socjalnych związanych ze zmianą klimatu dla władz lokalnych i regionalnych – czytamy.

Władze lokalne odpowiadają za 90 proc. działań związanych z adaptacją do zmian klimatu

Jak bowiem wynika z przedstawionych przez Komitet danych, to właśnie władze lokalne odpowiedzialne są za blisko 70 proc. działań mających na celu łagodzenie i ograniczanie zmian klimatu, w przypadku zaś działań związanych z adaptacją do zmian klimatu wskaźnik ten wzrasta do 90 proc. Zdaniem więc Komitetu, to właśnie miasta zdecydują o wyniku toczącej się batalii przeciwko kryzysowi klimatycznemu. Stąd też, jak podano, rola europejskich regionów i miast musi zostać uwzględniona zarówno w Funduszu Społecznym na rzecz Działań w dziedzinie Klimatu, jak i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. - Ponieważ nadmierna centralizacja może zagrozić spójności terytorialnej i sprawiedliwości społecznej przy przeprowadzaniu zielonej transformacji – argumentuje Europejski Komitet Regionów.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Szczegóły dostępne tutaj:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-climate-fund_with-annex_en.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Dzienniku Urzędowym UE pojawiła się najnowsza dyrektywa ws. efektywności energetycznej (22 września 2023)Więcej udziału OZE. Parlament Europejski popiera ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu (15 września 2023)Emisje przemysłowe w świetle regulacji klimatycznych i drogi do zeroemisyjności (29 sierpnia 2023)Zasady sprawozdawczości dla CBAM w okresie przejściowym przyjęte (22 sierpnia 2023)MRiPR aktualizuje rozporządzenie dot. udzielania pomocy inwestycjom w efektywność energetyczną (14 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony