Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2022 30 listopada 2022

Nowe możliwości w Funduszu Innowacyjnym po publikacji RePowerEU

   Powrót       07 czerwca 2022       Zrównoważony rozwój   

Komisja Europejska 18 maja 2022 r. opublikowała plan RePowerEU, ukierunkowany na szybkie ograniczenie zależności od paliw kopalnych sprowadzanych z Rosji i przyspieszenie transformacji. Jego elementem jest podwojenie do 3 mld EUR budżetu naboru wniosków dotyczących projektów o dużej skali w ramach Funduszu Innowacyjnego. Publikacja tego naboru nastąpi jesienią 2022 r.

Czytaj: KE przedstawiła szczegóły planu REPowerEU

Oprócz naboru na ogólnych zasadach obowiązujących w Funduszu Innowacyjnym, Komisja planuje przeprowadzenie naboru w ramach trzech dedykowanych pul na projekty dotyczące:

  1. innowacyjnych zastosowań elektryfikacji i technologii wodorowych w przemyśle;
  2. innowacyjnego wytwarzania w obszarze czystych technologii (takich jak elektrolizery i ogniwa paliwowe, innowacyjne technologie odnawialnych źródeł energii, magazyny energii, pompy ciepła do zastosowań przemysłowych);
  3. średniej wielkości projektów pilotażowych dotyczących weryfikacji, testowania i optymalizacji rozwiązań najbardziej innowacyjnych.

Fundusz Innowacyjny

Fundusz Innowacyjny został utworzony w celu wsparcia nowoczesnych technologii. Jest jednym z największych w świecie funduszy wspierających przedsięwzięcia wykorzystujące niskoemisyjne technologie oraz mające na celu wprowadzenie na rynek rozwiązań przemysłowych służących dekarbonizacji i wspieraniu państw członkowskich UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Środki finansowe, którymi dysponuje Fundusz, pochodzić będą ze sprzedaży aukcji 450 mln uprawnień do emisji, a także z niewykorzystanych środków pochodzących z Programu NER300. Całkowita pula środków FI może wynieść około 10 mld euro a jej ostateczna wielkość uwarunkowana będzie bieżącymi cenami uprawnień do emisji. Fundusz będzie funkcjonował do 2030 r.
W celu przygotowania tego naboru, Komisja zachęca stowarzyszenia i organizacje zrzeszające zainteresowane podmioty w sektorach odnawialnych źródeł energii, pomp ciepła, elektrolizerów i ogniw paliwowych oraz magazynowania energii do organizacji w czerwcu 2022 r. warsztatów, służących zwiększaniu świadomości roli Funduszu Innowacyjnego i wynikających z niego nowych możliwości w kontekście komunikatu RePowerEU. Celem warsztatów powinno być również zgromadzenie informacji o planowanych i zaawansowanych projektach oraz potrzebach i ryzykach rynkowych.

Ponadto, celem rozpoznania zamierzeń projektowych, Komisja uruchomiła ankietę, której wyniki posłużą do oceny zainteresowania i gotowości branż do wnioskowania o finansowanie w ramach poszczególnych obszarów tematycznych Funduszu Innowacyjnego. Szczególnie dotyczy to wytwarzania w obszarze czystych technologii oraz projektów pilotażowych w technologiach głębokiej dekarbonizacji. Ankieta jest otwarta do 18 czerwca 2022 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pragnie również przypomnieć o trwającym od 31 marca 2022 r. naborze wniosków dotyczących projektów o małej skali, w których wydatki kapitałowe nie przekraczają 7,5 mls EUR. Łączna pula środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach tego naboru wynosi 100 mln EUR. Termin przesyłania aplikacji mija 31 sierpnia 2022 r. Beneficjenci zainteresowani otrzymaniem wsparcia ze środków Funduszu Innowacyjnego mogą składać wnioski wyłącznie bezpośrednio poprzez dedykowaną stronę Komisji Europejskiej.

Źródło: MKiŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Priorytety budżetu UE na 2023 rok: Ukraina, energetyka i odbudowa (29 listopada 2022)BOŚ Bank wspiera inwestorów w realizacji inwestycji podnoszących efektywność energetyczną (15 listopada 2022)UE zwiększy pochłanianie dwutlenku węgla przez grunty i lasy (15 listopada 2022)Renowacja budynków jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych Polski (07 listopada 2022)Znaczenie start-upów technologicznych w budowie Smart Cities (24 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony