Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.04.2021 17 kwietnia 2021

Nowatorska metoda badawcza pomaga w ocenie zmian warunków wodnych na terenach górniczych

   Powrót       12 marca 2021       Planowanie przestrzenne   

Opracowana w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) w Katowicach nowatorska metoda badawcza pomaga w ocenie ryzyka zmian warunków wodnych na terenach górniczych. Dzięki niej możliwe jest m.in. tworzenie praktycznych map hydromorfologicznych takich obszarów.

Opracowana przez dr. inż. Dariusza Ignacego z GIG „metoda oceny zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych” została wyróżniona w prestiżowym konkursie „Górniczy Sukces Roku” w kategorii „Ekologia”. Laureatów dorocznego branżowego konkursu wybiera kapituła działająca przy Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Katowicach. Specjaliści wskazują, że odwadnianie złóż, towarzyszące wydobywaniu kopalin, na Górnym Śląsku prowadzone jest już ponad 200 lat i spowodowało zmiany środowiska wodnego na terenach objętych eksploatacją górniczą. Pomimo to, jeszcze niedawno zagrożenia związane ze zmianą stosunków wodnych nie miały jednolitej metodologii badania i nie wszędzie były na bieżąco nadzorowane.

Czytaj też: Śląsk jest skazany na wieczne odpompowywanie wody

Właśnie potrzeba prognozowania przyszłych, zmienionych warunków wodnych stała się przyczyną opracowania nowatorskiej metody oceny związanego z tym zagrożenia terenów górniczych. - Nowa metoda opiera się na analizach hydrologicznych, hydrogeologicznych oraz geologiczno-górniczych, z jednoczesnymi pomiarami poziomów wód powierzchniowych w miejscach ich odpływu z terenu górniczego – wyjaśniła w czwartek PAP rzeczniczka GIG dr Sylwia Jarosławska-Sobór.

Dzięki opracowanej metodzie możliwa jest identyfikacja rzeczywistego zasięgu szkód w środowisku wodnym, zarówno na terenach, gdzie trwa eksploatacja górnicza, jak i tam, gdzie została ona już zakończona. Przedmiotem badań jest powierzchnia pojedynczego terenu górniczego kopalni, opisana za pomocą modelu terenu i mapy sytuacyjno-wysokościowej. - Metoda wprowadza nowatorskie hydromorfologiczne elementy środowiska terenów górniczych. Do najważniejszych należą wysokości położenia powierzchni terenu górniczego i hydrometryczne punkty odniesienia, a także pięć typów potencjalnych zbiorników, sztucznie odwadnianych na powierzchni terenów górniczych – dodała rzeczniczka Instytutu.

Mapy hydromorfologiczne

Dzięki badaniom naukowcy potrafią odwzorować powierzchnię terenu górniczego oraz skategoryzować ją dla warunków następujących po przywróceniu naturalnych przepływów wód, uwzględniając przy tym przyszłe roboty hydrotechniczne i projektowane obniżenia górnicze. W efekcie powstaje mapa hydromorfologiczna, obrazująca zasięg trwałych i okresowych zawodnień terenu. - Takie mapy hydromorfologiczne terenu górniczego są uniwersalnym narzędziem dla zarządzania zawodnieniami na jego powierzchni, planowania zrównoważonego rozwoju terenów górniczych i pogórniczych, a jednocześnie zrównoważonego środowiskowo kwalifikowania zasobów kopalin do kategorii zasobów przemysłowych – podsumowała dr Sylwia Jarosławska-Sobór.

Metoda została wdrożona jako narzędzie badawcze w ekspertyzach naukowo-badawczych, wykonywanych przez Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych Głównego Instytutu Górnictwa, w którym pracuje autor nowatorskiego rozwiązania. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Naukowcy pomogą zazielenić pogórnicze hałdy (04 sierpnia 2020)Polska Grupa Górnicza wybuduje trzy kolejne instalacje fotowoltaiczne za 94 mln zł (13 marca 2020)Geochemiczna mapa Polski dostępna dla wszystkich (30 stycznia 2019)Śląsk jest skazany na wieczne odpompowywanie wody (04 stycznia 2019)Ponad milion złotych na rekultywację terenów pogórniczych (21 sierpnia 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony