Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

GIOŚ skontrolował blisko 300 podmiotów ws. Odry

Ustalenia kontroli inspekcji ochrony środowiska nie dały podstaw do twierdzenia, że działalność konkretnego podmiotu była przyczyną śnięcia ryb w Odrze – przekazuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ).

   Powrót       06 kwietnia 2023       Ryzyko środowiskowe   

W ramach przeprowadzonych działań, których celem było wyjaśnienie okoliczności masowego pomoru ryb w Odrze, GIOŚ skontrolował dotychczas prawie 300 podmiotów posiadających pozwolenia wodnoprawne - wskazano w komunikacie prasowym Inspekcji. Jak dodano, centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ przeprowadziło łącznie blisko 50 tys. badań Odry. Wdrożono ponadto „stały monitoring interwencyjny oraz opracowano procedury dotyczące postępowania w związku z wykryciem w rzece złotej algi”.

- Ustalenia podczas prowadzonych czynności i kontroli realizowanych na poziomie regionalnym przez WIOŚ [Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska – przyp. red.] nie dały podstaw do twierdzenia, że wykryte w kontrolowanych zakładach nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej były bezpośrednią przyczyną masowego śnięcia ryb w rzece. Żaden z wojewódzkich inspektoratów nie stwierdził, aby sytuację na Odrze spowodowało odprowadzanie ścieków do Odry przez konkretny kontrolowany zakład – czytamy. Jak dodano, ustalenia Inspekcji Ochrony Środowiska „potwierdzają stanowisko naukowców wyrażone w raportach Zespołu ds. sytuacji na rzece Odrze, że przyczyną śnięcia ryb był zakwit złotej algi”.

Przypominamy, w raporcie Zespołu, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wskazuje się, że przyczyną zeszłorocznej katastrofy ekologicznej na Odrze było nałożenie się wielu czynników, w tym dostępność biogenów. Więcej na temat ustaleń zawartych w raporcie pisaliśmy w artykule pt. Najnowszy raport ws. Odry. Masowe zakwity glonów mogą wystąpić ponownie.

Kontrole oczyszczalni ścieków

GIOŚ w swoim komunikacie wskazuje, że wskaźnikami, które przyczyniają się w zasadniczy sposób do namnażania glonów w wodzie, a w konsekwencji zakwitów mogących prowadzić do degradacji ekosystemu, są m.in. stężenia biogenów tj. azotu i fosforu. Ich źródłem – podaje GIOŚ – mogą być m.in. ścieki odprowadzane do wód z zakładów, w tym komunalnych oczyszczalni ścieków.

Inspekcja poinformowała, że w 2022 r. przeprowadzono 596 kontroli oczyszczalni ścieków, wprowadzających zarówno ścieki bytowe i komunalne, jak i przemysłowe, na terenie 5 województw przez które przepływa Odra. W 230 przypadkach stwierdzono naruszenia, obejmujące m.in.:

  • wykonywanie badań jakości i ilości ścieków oczyszczonych z nieprawidłową częstotliwością,
  • nieutrzymywanie w należytym stanie technicznym odbiornika ścieków,
  • odprowadzanie do rowu melioracyjnego nieoczyszczonych ścieków,
  • przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach,
  • nieutrzymywanie właściwego stanu technicznego urządzeń oczyszczających,
  • odprowadzanie ścieków bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

W 145 przypadkach stwierdzono naruszenie warunków pozwolenia w zakresie ilości, stanu lub składu ścieków ocenianych okresach obowiązywania pozwolenia, wydano ponad 44 decyzje dotyczące nałożenia opłat podwyższonych za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Na wniosek prokuratury prowadzącej w tej sprawie śledztwo, GIOŚ - w ramach swoich kompetencji  - przekazał informacje dotyczące możliwości naruszenia prawa.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Po co jeździć na konferencje? (20 września 2023)Śnięte ryby w Kanale Gliwickim w Światowy Dzień Monitoringu Wody (18 września 2023)NIK informuje o podejrzeniu nadużyć przy utylizacji śniętych ryb w Odrze (14 września 2023)MKiŚ: na Odrze na wysokości Chałupek zauważono śnięte ryby (30 sierpnia 2023)Sejm sprzeciwił się odrzuceniu przez Senat ustawy o rewitalizacji Odry (18 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony