Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Gospodarka odpadami w czasach zarazy: dziś zgodnie z planem. Szkopuł w tym, aby być gotowym na najgorsze

Branża odpadowa generalnie działa zgodnie z harmonogramem, ale w każdej chwili może się to zmienić. Kielce wprowadziły właśnie interwencyjną zbiórkę odpadów w nocy, a branża wskazuje, że lepiej być gotowym na różne ewentualności.

   Powrót       19 marca 2020       Odpady   

Ból głowy o sprawne funkcjonowanie sektora odpadowego jest na razie problemem ludzi z branży, a nie zwykłych mieszkańców. Póki co, odpady w całej Polsce są odbierane zgodnie z planem, ale sytuacja może się zmienić.

- Działamy zgodnie z harmonogramem, odpady są odbierane i sortowane planowo. Wprowadziliśmy zwiększone wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy naszych pracowników, ale z punktu widzenia mieszkańców, jedyną zmianą jest to, że czasowo zawiesiliśmy działanie PSZOKów w niektórych dzielnicach Warszawy – poinformował redakcję Leszek Zagórski, dyrektor Lekaro.

Za to Urząd Miasta Kielce poinformował, że od dzisiaj (19.03) Kielce przechodzą na interwencyjny model odbioru odpadów. Zbiórka będzie odbywała się tylko w nocy, odbierane będą głównie odpady zmieszane i bio. Zawieszone zostaną też niektóre usługi.

Miejsca kwarantanny a odpady

Stanowisko Głównego Inspektoratu Sanitarnego(1) z 17 marca 2020 r. rozwiało wątpliwości, że odpady z miejsc kwarantanny traktuje się jak odpady komunalne. Zaś Organizacje branżowe wskazują na potrzebę wprowadzenia szczególnych rozwiązań legislacyjnych dla branży odpadowej w czasach zarazy.

Mianowicie w apelu(2) wystosowanym przez Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Polską Izbę Gospodarki Odpadami, Krajową Izbę Gospodarki Odpadami, Radę Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Koalicję ds. Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych zwraca się uwagę, że należy rozważyć wprowadzenie regulacji dotyczących postepowania w sytuacji kryzysowej, a uruchomienie stosownych procedur winno zachodzić w trybie decyzji Wojewody (z wyjątkami).

- Po pierwsze, bez paniki. Po drugie zgodnie ze specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych to do premiera i wojewodów należy nadrzędna rola w zakresie zasad gospodarowania odpadami - mówi w rozmowie z redakcją Michał Dąbrowski, przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarowania Odpadami (PIGO).

Wskazał także, że celem wystąpienia do najwyższych organów państwa było zadeklarowanie chęci współpracy przy rozwiązaniu problemów związanych z gospodarką odpadami na podstawie wieloletnich doświadczeń organizacji. Wystosowane pismo wskazuje zatem możliwe kierunki rozwiązań. - Sytuacja jest dynamiczna, póki co należy przestrzegać zasad obowiązującego prawa i bardzo poważnie traktować zasady BHP – dodał Dąbrowski.

Jakie to propozycje?

W piśmie wskazuje się na szereg kwestii m.in. na wdrożenie niestandardowej procedury postępowania z odpadami komunalnymi wytworzonymi w miejscu zidentyfikowanym jako miejsce wystąpienia wirusa/zamieszkania przez osoby zakażone czy dopuszczenie możliwości czasowej zmiany harmonogramów odbioru odpadów komunalnych oraz wyłączenie baz transportujących odpady i instalacji przetwarzania, recyklingu i składowania odpadów z procedur związanych z kwarantanną całych obiektów, a jedynie poddanie odpowiednim procedurom bezpieczeństwa poszczególnych pracowników podejrzanych lub zainfekowanych wirusem (żeby uniknąć paraliżu). Mówi się też o dopuszczeniu do termicznego przetwarzania i składowania bez uprzedniego sortowania i poddawania procesom MBP odpadów komunalnych zbieranych z potencjalnie zagrożonych obszarów.

Z kolei Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy wystosował pismo do Ministerstwa Klimatu, w który wskazuje na potrzebę działań prewencyjnych polegających min. na wprowadzeniu okresowych rozwiązań prawnych dotyczących odpadów komunalnych. - Wnosimy o wprowadzenie tymczasowego okresu: na składowanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych od mieszkańców (bez sortowania) na składowiskach odpadów bez względu na ich kaloryczność. Wymaga to zawieszenia rozporządzenia zakazu składowania frakcji palnej zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277) – czytamy w piśmie(3).

Dodatkowo Klaster wnosi, by „tymczasowo zmieszane odpady komunalne odebrane od mieszkańców, w tym i frakcja wysokokaloryczna, mogły być bezpośrednio kierowane do spalania i współspalania w instalacjach do tego przystosowanych, umożliwiających ich termiczne zagospodarowanie (elektrociepłownie, ciepłownie, instalacje termicznego przekształcania odpadów)”.

Epidemia a GOZ

- Rozumiem obawy branży. W tym trudnym czasie najważniejsza jest ostrożność, ale też zachowanie rozsądku. Najważniejsze to dostosować się do nakazów i zaleceń władz, lekarzy, inspektoratu sanitarnego. Pamiętajmy, że to jest moment przejściowy i kiedy wirus przejdzie już do kart historii, musimy ze zdwojoną siłą zmobilizować siły branży odpadowej w kooperacji z władzami, aby nadrobić stracony czas, kontynuować ulepszanie selektywnej zbiórki, redukcję wytwarzanych odpadów, rozwój infrastruktury recyklingu. Przestrzegam przed używaniem tego trudnego momentu na opóźnianie koniecznych zmian, na lobbowanie za "nieGOZowymi" rozwiązaniami, na próby zmiękczenia regulacji czy na unikanie opłat – komentuje dla redakcji Piotr Barczak z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Stanowisko dostępne jest tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8429-pismo-GIS-ws-odpadow-z-kwarantanny.pdf
2/ Treść apelu tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8405-pismo-branzowe-w-zw-z-koronawirusem.pdf
3/ Treść pisma dostępna tutaj:
https://klasterodpadowy.com/klaster-wystosowal-apel-do-ministra-klimatu/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kontynuujmy budowę ITPOK-ów – organizacje komunalne apelują do NFOŚiGW (16 listopada 2023)Sprzątnijmy odpady z grobów. Segregacja i ponowne użycie w Dzień Wszystkich Świętych (02 listopada 2023)Jarocin ze zmodernizowanym centrum recyklingu (30 października 2023)Nowe zasady monitorowania i raportowania emisji. Dotyczą spalarni, biomasy i biogazu (27 października 2023)Termiczne przekształcanie odpadów przemysłowych niebezpiecznych i medycznych a społeczna akceptacja (27 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony