Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Prawo dot. gospodarki ściekowej do zmian. Polska uniknie kar z UE?

W wykazie prac legislacyjnych widnieje zapowiedź zmiany ustawy Prawo wodne. Jej celem będzie m.in. dostosowanie polskiego prawodawstwa do unijnych dyrektyw i uniknięcie potencjalnych kar finansowych.

   Powrót       23 grudnia 2021       Woda   
Prawo wodne

W grudniu br. na portalu wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź projektu określonego jako Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw(1). Za jego opracowanie odpowiedzialne jest Ministerstwo Infrastruktury. Wedle aktualnych planów przyjęcie projektu przez RM ma nastąpić w trakcie pierwszego kwartału przyszłego roku. Powodem zmian prawnych jest potrzeba dostosowania polskiej legislacji do unijnych dyrektyw.

Dlaczego zapowiadany projekt ustawy jest tak ważny? W maju 2020 r. Komisja Europejska wskazała, że Polska nie wdrożyła w prawidłowy sposób tzw. dyrektywy ściekowej. Jeśli polskie środki naprawcze nie sprostają wymaganiom UE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może nałożyć na Polskę dotkliwe kary finansowe. We wpisie do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM czytamy:

- Przedmiotowe zmiany mają na celu eliminację lub ograniczenie problemów interpretacyjnych i praktycznych związanych ze skutecznym wdrażaniem dyrektywy 91/271/EWG, i tym samym zamknięcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz uniknięcie ewentualnych kar w przypadku skierowania przez KE sprawy do TSUE.

Więcej na ten temat pisaliśmy w naszych artykułach: "Czy Polska zapłaci karę z tytułu niewdrożenia dyrektywy ściekowej?” oraz “Stanowisko KE usztywnia się, ale uzyskanie zgodności z dyrektywą ściekową jest możliwe”.

Polskie prawo dostosuje się do unijnych dyrektyw

Zgodnie z dyrektywą dot. oczyszczania ścieków komunalnych polskie prawo ma doprecyzować procedury związane z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji, usprawnić procedury związane z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, wprowadzić zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych, zapewnić odpowiednią jakość oczyszczania ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w zależności od wielkości aglomeracji, a także ustanowić kary administracyjne za naruszenie zobowiązań aglomeracji.

W odniesieniu do przepisów dyrektywy dot. zarządzania jakością wody w kąpielisku(2), zapowiadane jest wprowadzenie usprawnionego procesu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zmiany mają polegać m.in. na połączeniu procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego wniosku do jednego organu, zmianie formy zgody z uchwały rady gminy na milczące załatwienie sprawy albo sprzeciw wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – co przyśpieszy procedurę wydawania takiej zgody, a także skróceniu czasu na dokonywanie zgłoszeń wodnoprawnych z 30 do 21 dni.

Zmienione zasady wobec pomocy finansowej dla PGW Wody Polskie

Projekt omawianej ustawy ma zakładać też zmianę w kwestii przyznawania przez państwo pomocy finansowej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - zapowiada się wprowadzenie możliwości przyznawania dotacji podmiotowych zamiast wyłącznie dotacji celowych.

- Działalność, która może być finansowana dotacją podmiotową nie obejmuje prowadzonej przez PGW WP działalności gospodarczej, a wyłącznie zadania publiczne - sprecyzowano we wpisie do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Zapowiedź zmiany ustawy można znaleźć pod linkiem:
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r49652145093,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-wodne-oraz-niektorych-innych-ustaw.html
2/ Chodzi o dyrektywę 2006/7/WE z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpielisku.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niejasne kryteria ws. zgłoszeń wodnoprawnych. Sprawa trafiła do premiera (20 września 2023)Śnięte ryby w Kanale Gliwickim w Światowy Dzień Monitoringu Wody (18 września 2023)Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko (06 września 2023)Program „Moja Woda”. Pula środków w 3. edycji zwiększona do 230 mln zł (28 sierpnia 2023)Jeziora bez nadzoru i dostępu. NIK o gospodarowaniu jeziorami stanowiącymi wody publiczne (07 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony