Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2023 04 grudnia 2023

Do trzech razy sztuka, czyli gospodarka wodna w rękach Ministra Infrastruktury

Podczas jesiennej rekonstrukcji rządu zadania MGMiŻŚ podzielono pomiędzy MI, gdzie trafiła gospodarka morska i żegluga śródlądowa, oraz MKiŚ, które przejęło gospodarkę wodną. Ten ostatni dział od piątku również leży w gestii Ministra Infrastruktury.

   Powrót       16 listopada 2020       Woda   

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury(1) (MI) czytamy, że „przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury, obsługującego sprawy działów transport, żegluga śródlądowa i gospodarka morska, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu gospodarka wodna oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu z dotychczasowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ)”. Rozporządzenie weszło w życie w dniu ogłoszenia, czyli w piątek 13 listopada br.

Tym samym gospodarka wodna znalazła się w tece trzeciego ministra w tym roku.

Krótka historia losów gospodarki wodnej

Gospodarka wodna przez wiele lat znajdowała się w zakresie obowiązków Ministra Środowiska (MŚ).

W grudniu 2015 r. utworzono Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ), a tekę ministra dostał Marek Gróbarczyk. Do nowego ministerstwa początkowo należały działy: gospodarka morska, rybołówstwo i żegluga śródlądowa. Jednak rozporządzeniem ze stycznia 2018 r.(2) gospodarkę wodną przeniesiono z MŚ do MGMiŻŚ, dzięki czemu wszystkie sprawy związane z wodą znalazły się w jednym resorcie. Od przystosowania rzek do żeglugi śródlądowej, po ustalanie taryf wodno-ściekowych.

I taki stan rzeczy trwał do przeprowadzonej tej jesieni rekonstrukcji rządu, podczas której zlikwidowano Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Gospodarka morska i żegluga śródlądowa przeszły wtedy do Ministerstwa Infrastruktury, z kolei gospodarkę wodną przeniesiono do utworzonego Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dwa i pół tygodnia temu ustalono podział kompetencji w MKiŚ uwzględniający gospodarkę wodną w resorcie, o czym pisaliśmy tutaj.

Tylko na chwilę jednak gospodarka wodna znowu znalazła się w tym samym ministerstwie co środowisko, bowiem od piątku znajduje się w resorcie infrastruktury, kierowanym obecnie przez Andrzeja Adamczyka.

Powołanie pełnomocnika

Jednocześnie powołano Pełnomocnika Rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej(3), do którego zadań należy m.in.:

  • prowadzenie prac studialnych i opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych;
  • przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania śródlądowymi drogami wodnymi;
  • dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji zadań organów państwowych dotyczących inwestycji w gospodarce wodnej;
  • składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przebiegu realizacji inwestycji i projektów realizowanych w gospodarce wodnej;
  • identyfikowanie zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zarządzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
  • opracowanie, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, harmonogramu realizacji działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich.

Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury (przenoszące gospodarkę wodną do MI)
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-10-11-2020-dz.-u.-2020-poz.-2014-4512.html
2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (przenoszące gospodarkę wodną do MGMiŻŚ)
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-11-01-2018-dz.-u.-2018-poz.-105-2268.html
3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-13-11-2020-dz.-u.-2020-poz.-2015-4511.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prezydent dokonał zmian w składzie rządu. Na czele MKiŚ stanie Anna Moskwa (27 października 2021)Michał Kurtyka odchodzi ze stanowiska (26 października 2021)Powołano wiceministrów w nowym Ministerstwie Rozwoju i Technologii (18 sierpnia 2021)Gospodarka wodna w rękach dwóch wiceministrów (09 lutego 2021)Kurtyka: w ciągu dwóch dekad wyłączymy 70 proc. starych bloków energetycznych (04 stycznia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony