Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

W 2019 r. nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wyższe o jedną piątą

   Powrót       31 sierpnia 2020       Woda   

W ubiegłym roku nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wzrosły o jedną piątą – wynika z danych GUS. Po przedsiębiorstwach, drugim najważniejszym inwestorem były gminy.

Z opublikowanego w piątek raportu Głównego Urzędu Statystyczneg wynika, że wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2019 r. wyniosła ok. 12,4 mld zł (wzrost w porównaniu do 2018 r. o 21,7 proc.), a nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 3,2 mld zł (2,5 mld zł w 2018 r.). W roku 2019 nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowiły odpowiednio 0,55 proc. i 0,14 proc. PKB (odpowiednio 0,49 proc. i 0,12 proc. w 2018 r.). Podobnie jak w latach poprzednich, głównym inwestorem w nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska były przedsiębiorstwa, kolejnym gminy, następnie jednostki budżetowe. Grupą inwestorów o największym udziale nakładów w obszarze gospodarki wodnej były jednostki budżetowe, następnie przedsiębiorstwa i gminy.

Struktura nakładów

W strukturze nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce w 2019 r. dominowały nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, z udziałem wynoszącym odpowiednio 48,7 proc. i 32,9 proc. Pozostałe 18,4 proc. nakładów to odpowiednio nakłady na gospodarkę odpadami (6,7 proc.), na zmniejszenie hałasu i wibracji (1,2 proc.), na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (1,1 proc.), na ochronę gleb i wód podziemnych i powierzchniowych (0,8 proc.) i pozostałą działalność związaną z ochroną środowiska (8,6 proc.).

W 2019 r. nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód wyniosły 6,1 mld zł. Największe nakłady na ten cel poniesiono w województwach: mazowieckim (14,6 proc.), śląskim (11,2 proc.) i wielkopolskim (10,6 proc.), najniższe w warmińsko-mazurskim (2,0 proc.), opolskim (2,8 proc.) oraz podlaskim i lubuskim (po 2,9 proc.).

Nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły 4,1 mld zł. Największe nakłady poniesiono w województwach: mazowieckim (29,8 proc.), śląskim (16,4 proc.) i wielkopolskim (10,7 proc.), najmniejsze w lubuskim (0,7 proc.), kujawsko-pomorskim (1,3 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (1,5 proc.).

Nakłady na gospodarkę odpadami wyniosły 0,8 mld zł, na zmniejszenie hałasu i wibracji 0,1 mld zł, na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,1 mld zł, a na pozostałe działalności wydatkowano łącznie 1,2 mld zł.

Źródło: Serwis Samorzadowy PAP

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rewolucji nie będzie, czyli kontynuacja strategicznych kierunków działania IGWP (20 lipca 2021)Rusza polsko-chiński projekt w celu stworzenia biopaliwa z osadów ściekowych (16 lipca 2021)Wody Polskie: większość gmin dążyła i dąży do podwyżek opłat za wodę (13 lipca 2021)Polska nie zdążyła z implementacją dyrektywy SUP. Jakie będą tego konsekwencje? (09 lipca 2021)Komisja sejmowa przyjęła poselski projekt noweli ustawy Prawo wodne (07 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony