Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Wydziale Nadzoru nad Realizacją Inwestycji PGW Wody Polskie
AT - nowatorska technologia oczyszczania ścieków, także w aglomeracjach Ekodren

W 2019 r. nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wyższe o jedną piątą

a+a-    Powrót       31 sierpnia 2020       Woda   

W ubiegłym roku nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wzrosły o jedną piątą – wynika z danych GUS. Po przedsiębiorstwach, drugim najważniejszym inwestorem były gminy.

Z opublikowanego w piątek raportu Głównego Urzędu Statystyczneg wynika, że wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2019 r. wyniosła ok. 12,4 mld zł (wzrost w porównaniu do 2018 r. o 21,7 proc.), a nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 3,2 mld zł (2,5 mld zł w 2018 r.). W roku 2019 nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowiły odpowiednio 0,55 proc. i 0,14 proc. PKB (odpowiednio 0,49 proc. i 0,12 proc. w 2018 r.). Podobnie jak w latach poprzednich, głównym inwestorem w nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska były przedsiębiorstwa, kolejnym gminy, następnie jednostki budżetowe. Grupą inwestorów o największym udziale nakładów w obszarze gospodarki wodnej były jednostki budżetowe, następnie przedsiębiorstwa i gminy.

Struktura nakładów

W strukturze nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce w 2019 r. dominowały nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, z udziałem wynoszącym odpowiednio 48,7 proc. i 32,9 proc. Pozostałe 18,4 proc. nakładów to odpowiednio nakłady na gospodarkę odpadami (6,7 proc.), na zmniejszenie hałasu i wibracji (1,2 proc.), na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (1,1 proc.), na ochronę gleb i wód podziemnych i powierzchniowych (0,8 proc.) i pozostałą działalność związaną z ochroną środowiska (8,6 proc.).

W 2019 r. nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód wyniosły 6,1 mld zł. Największe nakłady na ten cel poniesiono w województwach: mazowieckim (14,6 proc.), śląskim (11,2 proc.) i wielkopolskim (10,6 proc.), najniższe w warmińsko-mazurskim (2,0 proc.), opolskim (2,8 proc.) oraz podlaskim i lubuskim (po 2,9 proc.).

Nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły 4,1 mld zł. Największe nakłady poniesiono w województwach: mazowieckim (29,8 proc.), śląskim (16,4 proc.) i wielkopolskim (10,7 proc.), najmniejsze w lubuskim (0,7 proc.), kujawsko-pomorskim (1,3 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (1,5 proc.).

Nakłady na gospodarkę odpadami wyniosły 0,8 mld zł, na zmniejszenie hałasu i wibracji 0,1 mld zł, na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,1 mld zł, a na pozostałe działalności wydatkowano łącznie 1,2 mld zł.

Źródło: Serwis Samorzadowy PAP

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W UE dzięki poprawie w obszarze zbierania i oczyszczania ścieków zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska (11 września 2020)Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje (11 września 2020)Awaria w stołecznej oczyszczalni ścieków. Co dalej ze ściekami w Wiśle? (01 września 2020)24. Międzynarodowy Kongres ENVICON w październiku w Poznaniu (31 sierpnia 2020)Taryfy wod-kan - dostępne aktualne wytyczne ws. wskaźników makroekonomicznych (06 sierpnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony