Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Ile odpadów wytwarza statystyczny Polak? Statystyka za 2020 r.

Jak wynika z danych GUS, masa zebranych w 2020 r. odpadów komunalnych była o blisko 3 proc. większa niż w roku poprzednim. W okresie tym odnotowany został ponadto wzrost poziomu selektywnej zbiórki.

   Powrót       02 lipca 2021       Odpady   

W 2020 r. zebranych zostało 13,1 mln ton odpadów komunalnych, co w porównaniu z 2019 r. stanowi wzrost o 2,9 proc. Z gospodarstw domowych odebrano 11,3 mln ton odpadów, co stanowiło 86,1 proc. wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych – wynika z danych(1) Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Co ciekawe, jeszcze w 2010 r. w Polsce zebranych zostało 10,04 mln ton odpadów komunalnych, z czego 6,8 mln ton, czyli 67,7 proc. pochodziło z gospodarstw domowych(2).

Jak podaje GUS, zebrane w 2020 r. odpady komunalne zostały skierowane do następujących procesów:

1. odzysk – 7 732,8 tys. ton (59,0 proc.), w tym:

  • recykling – 3 498,6 tys. ton (26,7 proc.),
  • biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) – 1 577,9 tys. ton (12,0 proc.),
  • przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 2 656,2 tys. ton (20,3 proc.),

2. unieszkodliwienie – 5 384,1 tys. ton (41,0 proc.), w tym:

  • przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 166,4 tys. ton (1,3 proc.),
  • przez składowanie – 5 217,7 tys. ton (39,8 proc.).

Spośród 13,1 mln ton zebranych odpadów komunalnych, odebranych lub zebranych w sposób selektywnych zostało 4,9 mln ton odpadów (37,4 proc). Jak podaje GUS, oznacza to „wzrost ilości odpadów komunalnych zebranych selektywnie w porównaniu do roku poprzedniego o 25,1 proc.” (w 2019 r. w sposób selektywny zebrano 3,9 mln ton odpadów komunalnych). Tymczasem jeszcze w 2010 r. poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w stosunku do ogółu zebranych odpadów komunalnych wynosił poniżej 10 proc.

Ile odpadów wytwarza każdy z nas?

Na jednego mieszkańca przypadało w 2020 r. średnio 342 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 10 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Tymczasem, jeśli spojrzeć na statystyki dotyczące ostatniej dekady, w 2010 r. wartość tego wskaźnika wynosiła 263 kg(3), a w 2015 r. wzrosła do 283 kg(4). Statystyczny Europejczyk wytwarza natomiast około 500 kg odpadów komunalnych, przy czym – jak wynika z danych Eurostat - wartość ta w zależności od państwa waha się od około 280 kg (w Rumunii) do nawet 844 kg na mieszkańca (w Danii).

Ciąg dalszy danych o gospodarce odpadami…

W 2020 r. usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyło w Polsce 1306 przedsiębiorstw. Polacy mieli do dyspozycji wówczas 2239 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Natomiast łączna liczba funkcjonujących w kraju składowisk przyjmujących odpady komunalne wynosiła w 2020 r. 271. W sumie składowiska te zajmowały wówczas łączną powierzchnię 1692 ha.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Więcej na:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/10550-ochrona-srodowiska-w-2020-r.pdf
2/ Bank Danych Lokalnych GUS3/ Ochrona Środowiska w Polsce 2011, GUS4/ Ochrona Środowiska w Polsce 2016, GUS

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)Jeden punkt odbioru kaucji w gminie nie wystarczy; potrzeba zachęt dla małych sklepów. Komunikat ZGWRP (07 czerwca 2024)Warszawscy radni zadecydowali o czasowym obniżeniu opłat za odbiór odpadów (06 czerwca 2024)GZM chce zmiany w ustawie o odpadach (31 maja 2024)Sowińska: system kaucyjny pomoże gminom w osiągnięciu poziomów recyklingu (24 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony