Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.08.2022 19 sierpnia 2022

Wodociągi i kanalizacja w Polsce w 2021 r. Dane GUS

W porównaniu z 2020 r. długość sieci kanalizacyjnej wzrosła w Polsce o 3,9 tys. km. O 3,3 tys. km zwiększyła się także długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej rozdzielczej – poinformował GUS. Wskazał, że Polacy zużywają mniej wody.

   Powrót       30 czerwca 2022       Woda   

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację sygnalną(1) na temat infrastruktury komunalnej w 2021 r. Dane dotyczą infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Jak wynika z informacji GUS w 2021 r. długość sieci kanalizacyjnej w Polsce wzrosła o prawie 3,9 tys. km (o 2,3%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 109,2 tys. sztuk (o 3,0%). Odnotowano ponadto wzrost w zakresie liczby przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych czy długości sieci wodociągowej.

Czytaj też: Branża wod-kan i zmiana klimatu. Zagrożenia dla infrastruktury technicznej

59,8% sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich

Na koniec 2021 r. sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła długość 173,5 tys. km, zaś liczba przyłączy do budynków mieszkalnych – 3,7 mln sztuk. Ponad połowa sieci kanalizacyjnej (59,8%) oraz 46,9% wszystkich przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych znajdowało się na terenach wiejskich.

- W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci na terenach wiejskich wzrosła o 2,7 tys. km (o 2,6%), a liczba przyłączy do budynków mieszkalnych o ponad 66 tys. szt. (o 4,0%). W analogicznym okresie w miastach wybudowano 1,2 tys. km sieci (wzrost o 1,7%) i zainstalowano prawie 43 tys. szt. przyłączy do budynków mieszkalnych (wzrost o 2,2%) – czytamy.

GUS dodaje, że najbardziej znaczący przyrost długości sieci kanalizacyjnej w porównaniu z 2020 r. odnotowano w województwach: świętokrzyskim (o 4,9%), wielkopolskim (o 3,3%) oraz podkarpackim (o 3,2%), najmniejszy zaś w podlaskim (o 0,9%) oraz zachodniopomorskim (o 1,1%). Największe zagęszczenie sieci, czyli długość sieci na jednostkę powierzchni, na koniec 2021 r. wystąpiło na terenie województw: śląskiego (143,1 km na 100 km2) i małopolskiego (117,1 km na 100 km2), najmniejsze natomiast w województwach: podlaskim (18,8 km na 100 km2) oraz lubelskim (29,0 km na 100 km2).

Spadła ilość ścieków odprowadzonych od gospodarstw domowych

Dane GUS wskazują, że ilość ścieków odprowadzonych od gospodarstw domowych siecią kanalizacyjną w 2021 r. wyniosła 994,6 hm3 (w miastach – 857,5 hm3, a na obszarach wiejskich – 137,1 hm3). W porównaniu do roku 2020 oznacza to spadek o 7,9 hm3 (w miastach spadek o 12,1 hm3, a na obszarach wiejskich wzrost o 4,2 hm3).

Z końcem 2021 r. liczba przydomowych systemów do odprowadzania ścieków wyniosła 2 440,1 tys. szt., z czego 87,0% (2 123,1 tys. szt.) przypadło na zbiorniki bezodpływowe, a 13,0% (317,0 tys. szt.) na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Ze zbiorników bezodpływowych odebrano 31,7 dam3 nieczystości ciekłych, z czego w miastach – 9,2 dam3 (29,1% ilości ogółem), a na obszarach wiejskich – 22,5 dam3 (70,9%).

Sieć wodociągowa i zużycie wody

Na koniec 2021 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej osiągnęła 316,7 tys. km, a liczba przyłączy do budynków mieszkalnych – ponad 6,0 mln szt. - W porównaniu z 2020 r., długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej rozdzielczej zwiększyła się o 3,3 tys. km (o 1,0%), jednocześnie zaobserwowano wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 133,9 tys. sztuk (o 2,3%) – podaje GUS.

Podobnie jak w przypadku sieci kanalizacyjnej, około 76,9% długości sieci wodociągowej rozdzielczej oraz 62,0% przyłączy do budynków mieszkalnych zlokalizowanych było na terenach wiejskich. W porównaniu z 2020 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej na terenach wiejskich wzrosła o 2,1 tys. km (o 0,9%) i wyniosła 243,5 tys. km, zaś liczba przyłączy do budynków mieszkalnych – o 88,0 tys. sztuk (o 2,4%). W miastach natomiast przybyło blisko 1,2 tys. km nowej sieci (wzrost o 1,6%) i jej długość wyniosła 73,1 tys. km, zaś liczba przyłączy wzrosła o 45,9 tys. sztuk (o 2,0%).

Z danych GUS wynika ponadto, że w ubiegłym roku w Polsce zaobserwowano spadek ilości wody zużytej przez gospodarstwa domowe, przypadającej na 1 mieszkańca.

- W 2021 r. zużycie wody przez gospodarstwa domowe wyniosło 1 279,8 hm3 i w porównaniu z rokiem poprzednim spadło o 20,2 hm3 (o 1,6%), zaś przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa domowe przypadające na 1 mieszkańca wyniosło 33,5 m3 i w porównaniu z 2020 r. spadło o 0,4 m3. Na obszarach wiejskich zużycie wody na jednego mieszkańca spadło o 0,2 m3, a w miastach o 0,5 m3 – wskazano.

 

Źródło danych GUS

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/12095-infrastruktura-komunalna-w-2021-r.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK o gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach wiejskich (16 sierpnia 2022)Ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków trafiła do konsultacji publicznych (11 sierpnia 2022)Nowela ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (09 sierpnia 2022)Wody Polskie od 1 września rozpoczną ponowny proces taryfikacji (09 sierpnia 2022)Nowy okres taryfowy wod-kan? Samorządowcy zapowiadają wniosek w tej sprawie (20 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony