Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

Unieważnienie uchwały ws. spółki mającej budować spalarnię w GZM – do sądu

   Powrót       30 lipca 2020       Odpady   

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego unieważniające uchwałę zgromadzenia GZM ws. powołania spółki celowej do przygotowania budowy spalarni odpadów.

Uchwałę ws. zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody przyjęło w środę zgromadzenie Metropolii. Uchwałę ws. utworzenia spółki pod nazwą GZM – Czysta Energia sp. z o.o. zgromadzenie Metropolii zgromadzenie przyjęło 26 maja br. Natomiast 1 lipca br. GZM podała, że nadzór prawny wojewody wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały.

Dlaczego uchwałę unieważniona?

Jak wynikało z tekstu rozstrzygnięcia, nadzór prawny wziął pod uwagę, że jako podstawę dla uchwały przyjęto przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, stanowiące, że zgromadzenia organów samorządowych mogą podejmować uchwały m.in. w sprawie tworzenia spółek - odpowiednio do wykonywania ustawowych zadań. W ocenie organu nadzoru wskazane przepisy nie dały kompetencji zgromadzeniu GZM do podjęcia uchwały ws. spółki, której celem będzie organizacja i przygotowanie procesu inwestycyjnego, zmierzającego do budowy i uruchomienia spalarni. Ustawodawca bowiem w katalogu zadań własnych związku metropolitalnego nie wymienił zadania obejmującego przygotowanie takiej inwestycji.

Nadzór prawny wojewody wskazał, że zagospodarowanie odpadów komunalnych jest zadaniem własnym gmin. W ocenie służb wojewody już na obecnym etapie prac dot. spalarni GZM powinna zawrzeć z gminami porozumienia, na mocy których przekażą one do GZM realizację tego zadania własnego.

Zdaniem Metropolii…

Przedstawiciele Metropolii komentując tę sugestię akcentowali, że w praktyce dla miast oznaczałoby to konieczność ustalenia dodatkowej składki zmiennej, z której sfinansowany byłby np. wkład założycielski do spółki w wysokości planowanych 20 mln zł. Wkład ten, zgodnie z przyjętym budżetem na 2020 r. i wieloletnią prognozą finansową GZM, miał zostać wniesiony bezpośrednio przez Metropolię.

Władze GZM zaznaczyły, że choć ustawa o związku metropolitalnym w woj. śląskim nie wymienia wprost, że zadaniem Metropolii jest termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, to wpisuje się to w inne zadanie rozwoju społeczno-gospodarczego. Według zarządu GZM ustawa umożliwia również Metropolii prowadzenie działalności gospodarczej, gdy na jej obszarze występują niezaspokojone potrzeby w danym zakresie. Jedną z pilnych potrzeb jest doprowadzenie do powstania instalacji termicznego przekształcania odpadów, której brakuje na tym obszarze. Spalarnia ma zahamować drastyczny wzrost cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Czytaj też: Spalarni odpadów w GZM nie będzie, ale powstanie w Rudzie Śląskiej

W wyjaśnieniu przekazanym przez GZM służbom wojewody zaznaczono, że Metropolia została powołana, aby realizować zadania ponadlokalne, które w pewnym stopniu wpisują się w zadania gminne, niemniej mają wymiar metropolitalny. Wskazano, że wolą ustawodawcy było wyposażenie związku metropolitalnego w na tyle szeroki zakres zadań, aby nie ograniczać sfery jego działań do konieczności poszukiwania konkretnych zadań metropolitalnych w ustawach szczególnych.

Przedstawiciele GZM sygnalizowali, że droga prawna związana z odwołaniem do sądu administracyjnego zajmuje ok. dwóch lat. Ponieważ Metropolia nie może tak długo czekać, zamierza szukać możliwości związanych z zawiązaniem porozumienia z przynajmniej jedną z gmin, aby przejąć część zadania związanego z gospodarką odpadami.(PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Warszawa: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (09 czerwca 2021)PFR zainwestuje w budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie (30 kwietnia 2021)W Starachowicach powstanie instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych (20 kwietnia 2021)Milion złotych kary dla Zakładu Utylizacyjnego (08 kwietnia 2021)Metropolia GZM skłania się ku budowie kilku mniejszych spalarni (15 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony